Archiv kategorie: Daň z příjmů FO Tipy

Software a daňové náklady Fyzické osoby

Vytvořil | Leden 22, 2019

Doplňujeme – velmi krátce – naši odpověď na dotaz týkající se pořízení nehmotného majetku. Musí Fyzická osoba nový software v daních odpisovat? NE…🙂, NE…🙂! Raději jsme odpověď zopakovali… Skutečně platí výjimka pro fyzické osoby s příjmy z podnikání a nájmu, stačí, když výdaje prokazují a nevedou účetnictví. Zákon o daních z příjmů toto pravidlo uvádí v ustanovení § 24/2/zn. 🙂… Zobrazit více »

Podnikat jako FO nebo SRO (2)?

Vytvořil | Listopad 19, 2018

Navazujeme na pondělní článek z minulého týdne a doplňujeme několik důležitých poznámek. Nejsou jen Daně… Při rozhodování, která z uvedených forem „podnikání“ je lepší (FO nebo SRO), musíte vzít v úvahu další skutečnosti. Například týkající se založení a fungován SRO, jak je to s financemi, riziky atd. Naše RADA (1) Stručné náměty uvádíme v následující tabulce. 🙂 Založení SRO V… Zobrazit více »

Podnikat jako FO nebo SRO?

Vytvořil | Listopad 12, 2018

Aktuální dotaz míří „do černého…“. Naše odpověď bude trochu šalamounská, neboť vždy záleží na mnoha různých aspektech a řešení nemůže být nikdy jednoznačné. Plusy a mínusy Zkoumáme, co je výhodnější: podnikání jako fyzická osoba („FO“) s příjmy podle § 7 ZDP nebo jako člen korporace – „společník s.r.o.“ („SRO“). Naše RADA Každá z těchto forem má své… Zobrazit více »

Nekonečné téma Daň z příjmů FO

Vytvořil | Listopad 5, 2018

Předminulé pondělí jsme Vám připomněli zásadní náměty týkající se Daně z přidané hodnoty. Dnes nabízíme poznámky k dani z příjmů Fyzických osob, „ne“podnikatelů. 🙂 Občané a Daň z příjmů Nejvíce starostí mají s daněmi Fyzické osoby, neboť Zákon o daních z příjmů je v katastrofálním stavu.  Za posledních pět let se situace dramaticky zhoršila… 🙃 Zkusme jen krátce naznačit, co nejvíce bude… Zobrazit více »

Optimalizujte si daň z příjmů fyzických osob

Vytvořil | Červen 14, 2018

Podáváte daňové přiznání za kalendářní rok 2017 v prodlouženém termínu? Nezapomeňte daňovou povinnost optimalizovat 🙂 Konkrétní RADY Uveřejnili jsme samostatné články s doporučeními, na co se nemá/nesmí zapomenout. Pro podnikající fyzické osoby a poplatníky s příjmy z pronájmu připomínáme: Zohlednění daňové ztráty „staré“ i „aktuální“ Variantu Přerušení odpisování Paušální výdaje Samozřejmostí musí být při analýze optimalizace ověření, jestli se: Vám vyplatí… Zobrazit více »

Daňové výhody pro Fyzické osoby a jejich prokazování

Vytvořil | Duben 13, 2018

Poplatník daně z příjmů fyzických osob mohl za kalendářní rok 2017 využít mnoho titulů pro snížení své daňové povinnosti. Na většinu z nich jsme Vás včas upozornili. Jedná se například o: Slevu na manžela/ku Slevy na dani Školkovné atd. 🙂 Sleva na studenta a daňové zvýhodnění Aktuální dotaz na FB se týká následující situace. Na finančním úřadu… Zobrazit více »

Daňové odpisy a optimalizace

Vytvořil | Březen 19, 2018

Poplatník daně z příjmů neřeší jen dilema, zda je pro něj lepší využít zrychlené nebo rovnoměrné odpisy. Výhodné může být totiž legitimní snížení daňových odpisů. 🙂 „Umělé“ zvýšení základu daně? ANO, může být skutečně rozumné. Týká se nejčastěji následujících případů: Pro Fyzické osoby je typický takový postup, aby nepropadly daňové úlevy, různé slevy na dani. Pro… Zobrazit více »

Kombinace u paušálních výdajů

Vytvořil | Březen 14, 2018

Nejvíce frekventovaný problém poplatníků daně z příjmů FO s příjmy z podnikání a z pronájmu se týká správné volby optimalizace: Prokazování výdajů nebo Paušální výdaje. Model „nový“ a „starý“ Paušál Na toto téma jsme uveřejnili několik článků. Za rok 2017 si poplatník může vybrat pro něj výhodnější variantu, způsob podle r. 2016 nebo nový, a to na základě přechodných… Zobrazit více »

Fyzická osoba a daňové odpisy

Vytvořil | Březen 13, 2018

Zákon o daních z příjmů v zásadě při stanovení daňových odpisů, významné položky snižující daně, nečiní rozdíl mezi poplatníky Fyzickými nebo Právnickými osobami. 🙂 ALE… Existuje několik výjimek, na které se zapomíná. 🙃 Jedná se o situace, kdy poplatník používá paušální výdaje: Daňové odpisy musí vést „evidenčně“, to znamená, že „o ně přichází“. Nemůže využít institut přerušení… Zobrazit více »

Paušál 2017 právo volby!

Vytvořil | Únor 6, 2018

Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob je naprosto klíčové pro optimalizaci daně, že za loňský rok mají právo si zvolit jednu ze dvou variant paušálních výdajů! 🙂 Dotaz na BLOGu Je výmluvný. jaké jsou možnosti. Ale na případnou konkrétní „osobní“ otázku: Která z variant paušálních výdajů je lepší? Naše odpověď je stručná: Nevíme, záleží na konkrétní… Zobrazit více »