Archiv kategorie: Audit

Náklady na audit jsou daňové?

Vytvořil | Září 16, 2020

Řešíme, pro autora BLOGu, překvapivý dotaz: Jedná se o náklady vynaložené na audit účetní závěrky v případech, kdy není audit povinný… Odpověď je totiž jednoznačná: Samozřejmě jde o položku uznanou na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24/1 zákona o daních z příjmů. 🙂 Není vůbec podstatné 🙂, zda je povinnost auditu uložena právními předpisy, zpravidla… Zobrazit více »

Schvalování účetních závěrek

Vytvořil | Červenec 14, 2020

V praxi nebývají problémy, nejde-li o auditované firmy, se schvalováním účetních závěrek. Jejich zpracování může být v době čínské chřipky složitější, proto platí novinka pro konání valné hromady projednávající závěrku. 🙃 Lhůta Podle standardních pravidel (zákon o obchodních korporací) má být projednána a schválena do šesti měsíců od konce příslušného účetního období. Za kalendářní rok 2019 do 30.… Zobrazit více »

Musíme mít audit za letošní rok (2019)?

Vytvořil | Listopad 13, 2019

Toto téma se vždy na konci roku znovu a znovu objevuje. DNES je třináctého, možná Vás potěšíme 🙂, nebo naopak zarmoutíme 🙃? Pravidla Kontrolujeme u většiny „standardních“ účetních jednotek tři kritéria: rozvaha/40 Mio Kč, obrat/80 Mio Kč a počet 50 zaměstnanců. Další pravidla viz naše publikované články. 🙂 Dvě účetní období Za letošní rok dále řešíme údaje… Zobrazit více »

Náklady na audit

Vytvořil | Květen 22, 2019

Pravidelně se opakují dotazy, jak se posuzují náklady vynaložené na audit účetní závěrky. Existuje problém? Mohlo by se na první pohled zdát, že ano, neboť auditorskou zprávu obdržíte až po závěrce za loňský rok. 🙃 ALE opak je pravdou: V rámci uzávěrkových prací zaúčtujete dohadnou položku pasivní, která je samozřejmě uznána jako daňový náklad. 🙂 Naše… Zobrazit více »

Účetnictví a TYP účetní jednotky

Vytvořil | Duben 5, 2019

Všichni jsme byli pod tlakem termínu pro podání daňových přiznání a tak se o „další“ účetní či daňové problémy příliš nezajímáme. 2018 vs. 2019 Neměli bychom však zapomenout na pravidelnou „roční“ kontrolu TYPU účetní jednotky, resp. podle terminologie § 1b a násl. zákona o účetnictví KATEGORII: MIKRO, MALOU, STŘEDNÍ nebo VELKOU. Finanční správa. Pro oblast… Zobrazit více »

Audit a termín podání DP za rok 2018

Vytvořil | Březen 26, 2019

Musíte skutečně do Apríla podat daňové přiznání, „nejste“ pod Auditem? Opravdu každý rok se musí u menších firem ověřit, jestli je/není povinností účetní závěrku auditovat. 🙃 Parametry Provádíme kontrolu následujících ukazatelů: Rozvaha/40 Mio Kč, Obrat/80 Mio Kč a počet 50 zaměstnanců. Kontrola rozvahy Nesmíte se splést u rozvahy, neboť se nejedná o částku „brutto“. Počítáme… Zobrazit více »

Audit a Daně

Vytvořil | Březen 16, 2018

Navazujeme na nedávný dotaz a publikovaný článek. Jaký je vztah „povinného auditu“ k dani z příjmů právnických osob? Významná je vazba: na termín podání DP a placení daně, a zálohy. Lhůta DPPO Klíčový je termín podání DP DPPO, neboť je automaticky v prodloužené lhůtě, má-li účetní jednotka povinný audit účetní závěrky: Pro někoho je to plus, je více… Zobrazit více »

Auditované účetní závěrky

Vytvořil | Červen 5, 2017

Měsíc červen je tradičně věnován účetním závěrkám, které jsou povinně auditovány. Proto Vám doporučujeme zkontrolovat několik důležitých oblastí, které souvisí nejen s účetní závěrkou. Pravidla pro audit Jako první krok je vhodné si znovu ověřit, zda opravdu splňujete podmínky pro povinný audit podle nových pravidel, o nichž jsme Vás již informovali. Vybrané účetní oblasti Následně se… Zobrazit více »

Časové rozlišení a audit

Vytvořil | Červen 25, 2015

Prý je u auditu povinné? Účetní principy Jedním ze základních účetních principů je v návaznosti na zákon o účetnictví, například § 3, zajištění časové a věcné souvislosti. To znamená, že zařadíme účetní operace do roku 2014, pokud s tímto účetním obdobím souvisí. Časové rozlišení vs. Dohadné položky Mohlo by se tedy zdát, že časové rozlišení je povinné.… Zobrazit více »

Bytové družstvo a audit

Vytvořil | Říjen 3, 2013

Je audit (ne)povinný? Neziskové a jiné organizace Většina těchto subjektů nemá povinnost nechat si ověřit účetní závěrku auditorem podle pravidel uvedených v § 20 Zákona účetnictví. 🙃 Povinnost auditu může však být uložena jinými právními předpisy. Třeba u nadace je tato povinnost uložena v návaznosti na kritérium hodnoty tří miliónů korun (výnosy, majetek…). Aktuální dotaz V aktuálním… Zobrazit více »