Archiv kategorie: Audit Kritéria

Musíme mít audit za letošní rok?

Vytvořil | Listopad 13, 2019

Toto téma se vždy na konci roku znovu a znovu objevuje. DNES je třináctého, možná Vás potěšíme 🙂, nebo naopak zarmoutíme 🙃? Pravidla Kontrolujeme u většiny „standardních“ účetních jednotek tři kritéria: rozvaha/40 Mio Kč, obrat/80 Mio Kč a počet 50 zaměstnanců. Další pravidla viz naše publikované články. 🙂 Dvě účetní období Za letošní rok dále řešíme údaje… Zobrazit více »

Účetnictví a TYP účetní jednotky

Vytvořil | Duben 5, 2019

Všichni jsme byli pod tlakem termínu pro podání daňových přiznání a tak se o „další“ účetní či daňové problémy příliš nezajímáme. 2018 vs. 2019 Neměli bychom však zapomenout na pravidelnou „roční“ kontrolu TYPU účetní jednotky, resp. podle terminologie § 1b a násl. zákona o účetnictví KATEGORII: MIKRO, MALOU, STŘEDNÍ nebo VELKOU. Finanční správa. Pro oblast… Zobrazit více »

Audit a termín podání DP

Vytvořil | Březen 26, 2019

Musíte skutečně do Apríla podat daňové přiznání, „nejste“ pod Auditem? Opravdu každý rok se musí u menších firem ověřit, jestli je/není povinností účetní závěrku auditovat. 🙃 Parametry Provádíme kontrolu následujících ukazatelů: Rozvaha/40 Mio Kč, Obrat/80 Mio Kč a počet 50 zaměstnanců. Kontrola rozvahy Nesmíte se splést u rozvahy, neboť se nejedná o částku „brutto“. Počítáme… Zobrazit více »

Audit a DPPO

Vytvořil | Březen 2, 2018

Termín podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob je již za měsíc. 🙂 Odklad Lhůtu je možné prodloužit: Dohodněte se na zpracování a odevzdání Vašeho daňového přiznání s daňovým poradcem. 🙂 Plná moc musí však být uložena na Finančním úřadě včas, v prvním termínu pro podání DP. Povinný audit Má-li účetní jednotka povinný audit, platí, že: Zákonný… Zobrazit více »

Auditované účetní závěrky

Vytvořil | Červen 5, 2017

Měsíc červen je tradičně věnován účetním závěrkám, které jsou povinně auditovány. Proto Vám doporučujeme zkontrolovat několik důležitých oblastí, které souvisí nejen s účetní závěrkou. Pravidla pro audit Jako první krok je vhodné si znovu ověřit, zda opravdu splňujete podmínky pro povinný audit podle nových pravidel, o nichž jsme Vás již informovali. Vybrané účetní oblasti Následně se… Zobrazit více »

„Nová“ pravidla pro Audit?!

Vytvořil | Březen 9, 2017

Zkontrolujte si, jestli Vaše účetní jednotka má/nemá povinnost auditu účetní závěrky! Kritéria se (ne)změnila!? 🙂 Jsou stejná jako dříve: Rozvaha/40 Mio Kč, Obrat/80 Mio Kč a počet 50 zaměstnanců, ALE… Nová je metodika zjištění hodnoty Aktiv z rozvahy, nejde již o částku „brutto“. Bere se v úvahu částka „netto“ podle § 1d/1 Zákona o účetnictví. 🙃 Výpočet… Zobrazit více »

Povinný audit 2014

Vytvořil | Říjen 21, 2014

Změnila se pravidla pro letošní rok? Zákon o účetnictví Přestože nalezneme v novelizovaném Zákoně o účetnictví několik desítek úprav, podmínky stanovené § 20 tohoto zákona, které platí pro povinný audit účetní závěrky, nebyly změněny. Novely 2014 V § 20 byl pouze rozšířen okruh účetních jednotek o svěřenské fondy, pro které platí shodné podmínky jako pro akciové… Zobrazit více »

Audit u akciové společnosti

Vytvořil | Prosinec 6, 2013

Další dotaz z přednášek: Proč je povinný audit AS? Audit účetní závěrky Na toto téma jsme již publikovali několik odpovědí (článků), ale v praxi stále panují obavy, nepřesnosti související s aplikací § 20 Zákona o účetnictví. AS vs. SRO Mezi akciovou společností a společností s ručením omezeným existuje podstatný rozdíl. Splní-li akciová společnost v letech 2012 a 2013 jedno… Zobrazit více »

Povinný audit SRO

Vytvořil | Listopad 22, 2013

Jaké podmínky platí pro povinný audit společnosti s ručením omezeným? Zákon o účetnictví Jedná-li se o běžnou obchodní společnost, povinnost k auditu nevzniká z jiných důvodů, podmínky stanoví § 20 Zákona o účetnictví. Účetní závěrka Aby byla účetní závěrka „SRO“ povinně auditována, musí být naplněna dvě ze tří kritérií: brutto aktiva 40 Mio Kč, „čistý“ obrat 80… Zobrazit více »

Bytové družstvo a audit

Vytvořil | Říjen 3, 2013

Je audit (ne)povinný? Neziskové a jiné organizace Většina těchto subjektů nemá povinnost nechat si ověřit účetní závěrku auditorem podle pravidel uvedených v § 20 Zákona účetnictví. 🙃 Povinnost auditu může však být uložena jinými právními předpisy. Třeba u nadace je tato povinnost uložena v návaznosti na kritérium hodnoty tří miliónů korun (výnosy, majetek…). Aktuální dotaz V aktuálním… Zobrazit více »