Archiv kategorie: Audit kritéria a účetní specifika

Musíme mít audit za letošní rok (2019)?

Vytvořil | Listopad 13, 2019

Toto téma se vždy na konci roku znovu a znovu objevuje. DNES je třináctého, možná Vás potěšíme 🙂, nebo naopak zarmoutíme 🙃? Pravidla Kontrolujeme u většiny „standardních“ účetních jednotek tři kritéria: rozvaha/40 Mio Kč, obrat/80 Mio Kč a počet 50 zaměstnanců. Další pravidla viz naše publikované články. 🙂 Dvě účetní období Za letošní rok dále řešíme údaje… Zobrazit více »

Účetnictví a TYP účetní jednotky

Vytvořil | Duben 5, 2019

Všichni jsme byli pod tlakem termínu pro podání daňových přiznání a tak se o „další“ účetní či daňové problémy příliš nezajímáme. 2018 vs. 2019 Neměli bychom však zapomenout na pravidelnou „roční“ kontrolu TYPU účetní jednotky, resp. podle terminologie § 1b a násl. zákona o účetnictví KATEGORII: MIKRO, MALOU, STŘEDNÍ nebo VELKOU. Finanční správa. Pro oblast… Zobrazit více »

Audit a termín podání DP za rok 2018

Vytvořil | Březen 26, 2019

Musíte skutečně do Apríla podat daňové přiznání, „nejste“ pod Auditem? Opravdu každý rok se musí u menších firem ověřit, jestli je/není povinností účetní závěrku auditovat. 🙃 Parametry Provádíme kontrolu následujících ukazatelů: Rozvaha/40 Mio Kč, Obrat/80 Mio Kč a počet 50 zaměstnanců. Kontrola rozvahy Nesmíte se splést u rozvahy, neboť se nejedná o částku „brutto“. Počítáme… Zobrazit více »

Auditované účetní závěrky

Vytvořil | Červen 5, 2017

Měsíc červen je tradičně věnován účetním závěrkám, které jsou povinně auditovány. Proto Vám doporučujeme zkontrolovat několik důležitých oblastí, které souvisí nejen s účetní závěrkou. Pravidla pro audit Jako první krok je vhodné si znovu ověřit, zda opravdu splňujete podmínky pro povinný audit podle nových pravidel, o nichž jsme Vás již informovali. Vybrané účetní oblasti Následně se… Zobrazit více »

Časové rozlišení a audit

Vytvořil | Červen 25, 2015

Prý je u auditu povinné? Účetní principy Jedním ze základních účetních principů je v návaznosti na zákon o účetnictví, například § 3, zajištění časové a věcné souvislosti. To znamená, že zařadíme účetní operace do roku 2014, pokud s tímto účetním obdobím souvisí. Časové rozlišení vs. Dohadné položky Mohlo by se tedy zdát, že časové rozlišení je povinné.… Zobrazit více »

Bytové družstvo a audit

Vytvořil | Říjen 3, 2013

Je audit (ne)povinný? Neziskové a jiné organizace Většina těchto subjektů nemá povinnost nechat si ověřit účetní závěrku auditorem podle pravidel uvedených v § 20 Zákona účetnictví. 🙃 Povinnost auditu může však být uložena jinými právními předpisy. Třeba u nadace je tato povinnost uložena v návaznosti na kritérium hodnoty tří miliónů korun (výnosy, majetek…). Aktuální dotaz V aktuálním… Zobrazit více »