Archiv kategorie: Osvobozené příjmy FO

Prodej bytu FO a daně

Vytvořil | Červen 3, 2020

V minulých týdnech jsme uveřejnili několik článků na téma prodeje nemovitých věcí. Aktuální dotaz je jednoduchý: Jak je to s daněmi u fyzické osoby? Daň z nabytí Odpověď je jednoznačná. Při prodeji platí tuto daň kupující, prodávající nečiní žádné procesní úkony. Pokud bude schválena novela, tato daň se zruší  (částečně dodatečně). 🙂 Daň z příjmů To je složitější, neboť se… Zobrazit více »

Benefity a finanční příspěvek

Vytvořil | Květen 5, 2020

Odpovídáme krátce na aktuální dotaz. Peníze pro zaměstnance… ANO, skutečně je možné poskytnout finanční prostředky zaměstnanci, které budou u příjemce osvobozeny od daně! 🙂 Zákon o daních z příjmů Nejde o žádné speciální opatření kvůli Číňanům, jimi do světa vypuštěného viru, byť neúmyslně z jejich laboratoře. 🙃 Podle § 6/9/o ZDP se opravdu jedná o částku „…do výše 500 000… Zobrazit více »

Fyzická osoba a různé příjmy v roce 2019

Vytvořil | Leden 16, 2020

Reagujeme krátce na další dotaz. 🙂 Různé příjmy fyzické osoby Za loňský rok vykázala mnoho poplatníků daně z příjmů fyzických osob skutečně celou řádu různorodých příjmů. Proto řeší, zda: (Ne)musí podat daňové přiznání (*) Jak se příjem zdaní. Dotaz Fyzická osoba prodala les, který vlastnila 20 let a má příjem z nájmu polí ve výši 7 000 Kč. Řešení… Zobrazit více »

Osvobozené příjmy a administrativní povinnosti

Vytvořil | Červen 6, 2019

Stále se setkáváme se zbytečnými chybami poplatníků, kteří nemají s daněmi zkušenosti, když získají nějaký osvobozený příjem. Daňové přiznání Je sice pravdou, že nemusí příjem osvobozený od daně uvádět v daňovém přiznání za rok 2018. 🙂 ALE Hlášení Bohužel se zapomíná na zvláštní oznamování takových příjmů. 🙃 Pokud je částka konkrétního příjmu vyšší než 5 000 000 Kč, musíte… Zobrazit více »

Optimalizace prodeje nemovitostí FO (2)

Vytvořil | Prosinec 7, 2018

Před několika týdny jsme uveřejnili krátký článek k prodeji soukromého majetku fyzickou osobou – nemovité věci. Osvobození a časový test Pro mnohé z Vás se jednalo o dobrou zprávu 🙂, neboť časové testy pro osvobození – tj. dvouletý nebo pětiletý – nejsou tak dlouhé, přeci jen se jedná o rodinné domy, byty atd. Soukromý majetek nebo „Obchodní… Zobrazit více »

Optimalizace prodeje nemovitostí FO

Vytvořil | Listopad 15, 2018

 Plánujete prodat nemovitou věc, nepodnikáte, jedná se o Váš „soukromý majetek“? Pokud odpovíte ANO, vězte, že je nanejvýš vhodné zkontrolovat si zdanění… 🙂 Časový test Klíčový je tzv. časový test pro osvobození od daně z příjmů, který se stanoví podle §§ 4/1/a a § 4/1/b zákona o daních z příjmů: Máte ve svém rodinném domě bydliště nejméně… Zobrazit více »

Dodanění životního pojištění

Vytvořil | Květen 16, 2018

Mezi významné Benefity patří mimo jiné příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění pro případ smrti nebo dožití. Osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti Jsou-li splněny podmínky § 6/9/p ZDP, příspěvek zaměstnavatele je osvobozen od daně. 🙂 ALE Dojde-li k porušení podmínek pro osvobození, zpravidla k zániku smlouvy, dochází ke zdanění, „dodatečnému“ 🙃: Příslušná pojišťovna zdaní sama 15%… Zobrazit více »

Sociální fond je výhodný!

Vytvořil | Duben 20, 2018

Navazujeme na článek z března týkající se příspěvků na dopravu. Osvobozený příjem zaměstnance 🙂 Zákon o daních z příjmů nabízí několik variant, jak zlepšit osobní situaci zaměstnanců. Osvobozeno od daně je též případné čerpání sociálního fondu („FKSP“) nebo nedaňové náklady – a to podle: § 6/9/d (omezení na vybrané sociální apod. účely), zde nelze jako příspěvek na… Zobrazit více »

Nezdaněné příjmy FO z prodeje nemovitostí (2)

Vytvořil | Duben 5, 2018

Navazujeme na článek z minulého týdne a nabízíme Vám další rady, a to pro případy, kdy nejsou splněny zmíněné časové testy. Stále totiž mnoho poplatníků řeší, ač „po termínu“, jak je to s daněmi za rok 2017. Přesto existují varianty optimalizace a žádnou daň nemusíte platit! 🙂 „Dodatečné osvobození“ Není-li dodržen časový test pro osvobození: Jedná… Zobrazit více »

Nezdaněné příjmy FO z prodeje nemovitostí (1)

Vytvořil | Březen 29, 2018

Buďte bez obav, nenavádíme Vás k žádným nepravostem! 🙂 Osvobozený příjem Při prodeji nemovitého majetku se testuje, jestli se jedná o osvobozený příjem, je-li splněn časový test: dvouletý (§ 4/1/a ZDP) *1 nebo pětiletý (§ 4/1/b) *2. Ad 1*) Poplatník měl v rodinném domě bydliště po dobu dvou let bezprostředně před jeho prodejem. Prodal dům tři roky… Zobrazit více »