Archiv kategorie: Osvobozené příjmy FO

Osvobozené příjmy a administrativní povinnosti

Vytvořil | Červen 6, 2019

Stále se setkáváme se zbytečnými chybami poplatníků, kteří nemají s daněmi zkušenosti, když získají nějaký osvobozený příjem. Daňové přiznání Je sice pravdou, že nemusí příjem osvobozený od daně uvádět v daňovém přiznání za rok 2018. 🙂 ALE Hlášení Bohužel se zapomíná na zvláštní oznamování takových příjmů. 🙃 Pokud je částka konkrétního příjmu vyšší než 5 000 000 Kč, musíte… Zobrazit více »

Optimalizace prodeje nemovitostí FO (2)

Vytvořil | Prosinec 7, 2018

Před několika týdny jsme uveřejnili krátký článek k prodeji soukromého majetku fyzickou osobou – nemovité věci. Osvobození a časový test Pro mnohé z Vás se jednalo o dobrou zprávu 🙂, neboť časové testy pro osvobození – tj. dvouletý nebo pětiletý – nejsou tak dlouhé, přeci jen se jedná o rodinné domy, byty atd. Soukromý majetek nebo „Obchodní… Zobrazit více »

Optimalizace prodeje nemovitostí FO

Vytvořil | Listopad 15, 2018

 Plánujete prodat nemovitou věc, nepodnikáte, jedná se o Váš „soukromý majetek“? Pokud odpovíte ANO, vězte, že je nanejvýš vhodné zkontrolovat si zdanění… 🙂 Časový test Klíčový je tzv. časový test pro osvobození od daně z příjmů, který se stanoví podle §§ 4/1/a a § 4/1/b zákona o daních z příjmů: Máte ve svém rodinném domě bydliště nejméně… Zobrazit více »

Dodanění životního pojištění

Vytvořil | Květen 16, 2018

Mezi významné Benefity patří mimo jiné příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění pro případ smrti nebo dožití. Osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti Jsou-li splněny podmínky § 6/9/p ZDP, příspěvek zaměstnavatele je osvobozen od daně. 🙂 ALE Dojde-li k porušení podmínek pro osvobození, zpravidla k zániku smlouvy, dochází ke zdanění, „dodatečnému“ 🙃: Příslušná pojišťovna zdaní sama 15%… Zobrazit více »

Sociální fond je výhodný!

Vytvořil | Duben 20, 2018

Navazujeme na článek z března týkající se příspěvků na dopravu. Osvobozený příjem zaměstnance 🙂 Zákon o daních z příjmů nabízí několik variant, jak zlepšit osobní situaci zaměstnanců. Osvobozeno od daně je též případné čerpání sociálního fondu („FKSP“) nebo nedaňové náklady – a to podle: § 6/9/d (omezení na vybrané sociální apod. účely), zde nelze jako příspěvek na… Zobrazit více »

Nezdaněné příjmy FO z prodeje nemovitostí (2)

Vytvořil | Duben 5, 2018

Navazujeme na článek z minulého týdne a nabízíme Vám další rady, a to pro případy, kdy nejsou splněny zmíněné časové testy. Stále totiž mnoho poplatníků řeší, ač „po termínu“, jak je to s daněmi za rok 2017. Přesto existují varianty optimalizace a žádnou daň nemusíte platit! 🙂 „Dodatečné osvobození“ Není-li dodržen časový test pro osvobození: Jedná… Zobrazit více »

Nezdaněné příjmy FO z prodeje nemovitostí (1)

Vytvořil | Březen 29, 2018

Buďte bez obav, nenavádíme Vás k žádným nepravostem! 🙂 Osvobozený příjem Při prodeji nemovitého majetku se testuje, jestli se jedná o osvobozený příjem, je-li splněn časový test: dvouletý (§ 4/1/a ZDP) *1 nebo pětiletý (§ 4/1/b) *2. Ad 1*) Poplatník měl v rodinném domě bydliště po dobu dvou let bezprostředně před jeho prodejem. Prodal dům tři roky… Zobrazit více »

Fyzická osoba a cizí měna/kurzové rozdíly

Vytvořil | Leden 10, 2018

Jaký vliv mají příjmy v cizí měně na daňovou povinnost fyzické osoby? Daň se vykazuje a platí samozřejmě v české měně, ale je možná optimalizace! 🙂 Jednotný kurz Proto platí pro fyzické osoby, že mohou používat tzv. jednotný kurz, který stanoví daňová správa pro každý kalendářní rok samostatným Pokynem (který byl aktuálně pro rok 2017 publikován –… Zobrazit více »

Prodej zděděného majetku

Vytvořil | Leden 4, 2018

Nabyli jste v loňském roce majetek dědictvím a prodali jste ho? Většinou Vás nemusí daně trápit! 🙂 Jaké jsou daňové souvislosti, uvádíme v dalším textu v návaznosti na aktuální dotaz paní Jany na BLOGu: Prodali jsme po půl roce byt, chatu a stavební parcelu nabytou dědictvím. Musíme prodej zdanit? Osvobozený příjem (1) Nabytí dědictví podléhá dani z příjmů a… Zobrazit více »

Fyzická osoba a prodej nemovitostí (2)

Vytvořil | Srpen 24, 2017

Navazujeme na včerejší článek a příznivou odpověď, že příjem je osvobozen od daně z příjmů, doplňujeme o radu pro poplatníky, kteří prodej nemovitého majetku zdanit musí?! Jiné osvobození Existuje totiž další možnost osvobození. 🙂 Představte si, že prodáte byt, který není podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) osvobozen od daně z příjmů. ALE: Použijete-li… Zobrazit více »