Archiv kategorie: Zjednodušený DD

Zjednodušený daňový doklad a EET

Vytvořil | Únor 21, 2017

Jedná se o uplatnění dokladů, které získá kupující, pro daň z příjmů nebo účetnictví. Důležité je, že se zavedením EET „NIC“ nezměnilo! 🙂 Je to dobře nebo špatně? Tvůrci zákona o EET zapomněli na jiné právní normy: živnostenský zákon, zákon o ochraně spotřebitelů, zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů a zákon o dani z přidané hodnoty.… Zobrazit více »

Další omyly MF

Vytvořil | Listopad 29, 2016

Nejde jen o dvojí účtenky Nekompetentní příprava EET Stále více se v předvečer spuštění Elektronické evidence tržeb potvrzují chyby daňové správy v procesu přípravy zákona o EET. 🙁 „Staronových“ problémů je celá řada, jde například o: „dvojí“ účtenky, nejasnosti kolem E-Shopů (co patři nebo nepatří do EET). A samozřejmě již diskutované rozpory mezi metodikou daňové správy – tzv. Pokynem a platným zněním… Zobrazit více »

Nové zjednodušené daňové doklady

Vytvořil | Únor 7, 2013

Opakují se dotazy k „novým“ zjednodušeným daňovým dokladům. Co je to zjednodušený daňový doklad Jak uvádíme v podtitulku, jedná se vlastně o paragon, který je hodnověrným daňovým dokladem. 🙃 Ale jeho použití je limitováno, základní podmínkou je, že na něm není částka vyšší než 10 000 Kč. Novela ZDPH V zákoně o DPH platném od 1. 1. 2013… Zobrazit více »

Aktuální dotazy k DPH

Vytvořil | Únor 4, 2013

Vynalézavost Čechů nezná mezí, a tak se objevují nové a nové dotazy k novele ZDPH. Daňové doklady V novele zákona o DPH byla část týkající se daňových dokladů kompletně přepsána. V této souvislosti se objevují následující nejčastější dotazy: „nové daňové doklady“ v elektronické podobě, „ne“uvádění sazeb DPH u reverse charge, zjednodušené daňové doklady, „zahraniční“ doklady, a zákaz „psaní“… Zobrazit více »

Faktura nebo paragon pro uplatnění DPH?

Vytvořil | Září 25, 2012

Koupili jsme několik věcí za 14 000 Kč a máme k dispozici jen paragon. Nárok na odpočet DPH Nezaměnitelnou podmínkou nároku na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu je existence daňového dokladu – viz též články: Jaké datum musí být na daňovém dokladu? Máme problémy s údaji na daňových dokladech. Faktura Běžně používáme všichni výraz faktura,… Zobrazit více »

Zjednodušený daňový doklad a reverse charge

Vytvořil | Únor 14, 2012

Máme několik drobných dodavatelů oprav, kteří nám i po Novém roce stále dávají pokladní doklady potvrzující jejich práci, přestože u nich nově dochází k reverse charge. Jak máme postupovat, když daňové doklady nejsou v pořádku? Každá rada je drahá. Skutečně se setkáváme s případy, kdy drobní podnikatelé nevystavují faktury, resp. daňové doklady pro své partnery a jen… Zobrazit více »