Archiv kategorie: Daňový náklad

Zdanění ročních odměn

Vytvořil | Prosinec 17, 2018

Dostanete od svého zaměstnavatele 13. nebo dokonce také 14. plat? Blahopřejme VÁM! 🙂 A co daň z příjmů? U zaměstnavatele se jedná o daňové náklady související s předmětným účetním (zdaňovacím) obdobím. Pro zaměstnance jde o zdanitelný příjem ze závislé činnosti za kalendářní rok 2018. „Dodatečné“ odměny Jsou-li vypláceny roční odměny až v příštím roce, je-li na ně nezpochybnitelný… Zobrazit více »

(NE)daňové reklamní předměty

Vytvořil | Prosinec 19, 2017

Na konci kalendářního roku je běžné, že firmy rozdávají různé drobné dárky (reklamní předměty) svým zákazníkům, obchodním partnerům. 🙂 Jaký je daňový režim, jaké je správné účtování? Tak zní aktuální dotaz na BLOGu. Odpověď si rozdělíme na tři části. Daň z příjmů (1) V dotaze je správná zmínka na jednotkovou cenu reklamního předmětu, kterou je pro uznání… Zobrazit více »

Živelní pohromy a daně

Vytvořil | Listopad 20, 2017

Ničivá vichřice Herwart, nejhorší za posledních deset let, napáchala mnoho škod. 🙃 Přesto máme pro Vás alespoň jednu dobrou zprávu – způsobené škody jsou daňovým nákladem. 🙂 Živelní pohroma Podle platného znění zákona o daních z příjmů, ustanovení § 24/2/l se zohlední živelní pohromy. Pravidla ZDP se naštěstí nezměnila. To znamená, že není důležité, jestli majetek… Zobrazit více »

Novela a daňové náklady?

Vytvořil | Srpen 22, 2017

Zájem o daňové novinky (novely) stoupá, a tak reagujeme na různé vaše podněty a budeme průběžně informovat o novelách daňových zákonů. Daňové náklady Pokud v praxi řešíme, jestli je nebo není některá zaúčtovaná položka daňově účinná, tj. zda je daňovým nákladem (výdajem), studujeme ustanovení §§ 24 a 25 zákona o daních z příjmů. Co je nového? Nevím,… Zobrazit více »

Optimalizace pro Fyzické osoby a nehmotný majetek

Vytvořil | Květen 29, 2017

Závěr z předchozího článku některé čtenáře překvapil… 🙂 Fyzická osoba a § 7, § 9 ZDP Opravdu platí, pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob řeší dílčí daňový základ podle § 7 nebo § 9, jestliže nevede podvojné účetnictví: náklad na pořízení třeba softwaru, nebo technické zhodnocení nehmotného majetku, uplatní jako jednorázový daňový náklad. Pan Nováček podniká,… Zobrazit více »

Hrazení úrazového pojištění

Vytvořil | Únor 3, 2017

Nejedná se o velké částky, ale přesto nesmíme zanedbat placení tzv. úrazového (ze zákona povinného) pojištění za zaměstnance. 🙃 Termíny V letošním roce se toto pojištění hradí na stejný účet. Termíny jsou následující – Pojistné za: I. čtvrtletí je splatné do 31. ledna, II. čtvrtletí do 30. dubna, III. čtvrtletí do 31. července a IV. čtvrtletí… Zobrazit více »

Půjčka od Fyzické osoby

Vytvořil | Srpen 4, 2016

Jsou úroky uznány? Pozice věřitele Předpokládáme, že se jedná o úročenou půjčku a především je klíčové, že věřitelem je fyzická osoba – neúčtující. Daňový náklad U dlužníka účtujeme úroky na účet 562. Jako daňové je však můžeme uznat pouze za podmínky: že jsou uhrazeny, a to podle § 24/2/zi ZDP. Úroky mohou být uznány „dodatečně“.… Zobrazit více »

Den D u daně z nemovitostí

Vytvořil | Květen 31, 2016

Je dnes… Termín Pokud je částka Vaší daně z nemovitostí max. 5 000 Kč, je splatná dnes. V případech vyšších částek a u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb, se platí tato daň ve dvou splátkách, k 31. květnu a 30. listopadu. Výše daně Všichni poplatníci již měli být informování – u fyzických osob složenkou, právnické osoby s datovou… Zobrazit více »

Daňové přiznání k silniční dani

Vytvořil | Leden 27, 2016

Do konce ledna se musí podat daňové přiznání! Termín 1. 2. 2016 Silniční daň – za kalendářní rok 2015 – se musí podat do příštího pondělí. 🙂 V tomto termínu též musí být tato daň zaplacena. Ale pro silniční daň – posuzujeme-li ji jako daňový náklad, není povinností její úhrada – stačí zaúčtování závazku do loňského… Zobrazit více »

Nedaňové výnosy – optimalizace

Vytvořil | Listopad 12, 2015

Daň lze snížit… Nabízíme následující TIP! 🙂 Účetnictví vs. Základ daně V nedávno publikovaném článku jsme Vás informovali o „výhodném“ daňovém režimu čerpání účetních opravných položek. Optimalizace Zmínili jsme § 23/4 ZDP. na který je následující dotaz: Co vše lze nedanit….? 🙂 Nahlédněte přímo do zákona o daních z příjmů, toto předmětné ustanovení, možná jako jedno z mála,… Zobrazit více »