Archiv kategorie: Daňový náklad

Drobné vánoční dárky a daně

Vytvořil | Prosinec 19, 2019

Před vánočními svátky se mimo jiné řeší, jak je to s daní z příjmů a daní z přidané hodnoty u drobných dárků pro klienty. 🙂 Odpovídáme také krátce na aktuální dotaz. Daň z příjmů Aby se jednalo o daňový náklad – nikoliv nedaňovou „reprezentaci“, musí být splněny podmínky § 25/1/t ZDP – jedná se zejména o: Typ dárku, má to… Zobrazit více »

Náklady na lékařské prohlídky

Vytvořil | Prosinec 11, 2019

Reagujeme na aktuální dotaz, který se týká případů, kdy zaměstnavatel hradí budoucím zaměstnancům náklady na lékařské prohlídky. Řešíme, jestli: Je možné tyto položky uznat jako daňový náklad (vznikly před dnem nástupu do zaměstnání)? Zda jde o příjem osvobozený od daně u zaměstnanců? Teorie Zákon pamatuje na obdobné situace v obecné rovině v § 24/2/j/2, a v Pokynu… Zobrazit více »

Zdanění ročních odměn

Vytvořil | Prosinec 17, 2018

Dostanete od svého zaměstnavatele 13. nebo dokonce také 14. plat? Blahopřejme VÁM! 🙂 A co daň z příjmů? U zaměstnavatele se jedná o daňové náklady související s předmětným účetním (zdaňovacím) obdobím. Pro zaměstnance jde o zdanitelný příjem ze závislé činnosti za kalendářní rok 2018. „Dodatečné“ odměny Jsou-li vypláceny roční odměny až v příštím roce, je-li na ně nezpochybnitelný… Zobrazit více »

(NE)daňové reklamní předměty

Vytvořil | Prosinec 19, 2017

Na konci kalendářního roku je běžné, že firmy rozdávají různé drobné dárky (reklamní předměty) svým zákazníkům, obchodním partnerům. 🙂 Jaký je daňový režim, jaké je správné účtování? Tak zní aktuální dotaz na BLOGu. Odpověď si rozdělíme na tři části. Daň z příjmů (1) V dotaze je správná zmínka na jednotkovou cenu reklamního předmětu, kterou je pro uznání… Zobrazit více »

Živelní pohromy a daně

Vytvořil | Listopad 20, 2017

Ničivá vichřice Herwart, nejhorší za posledních deset let, napáchala mnoho škod. 🙃 Přesto máme pro Vás alespoň jednu dobrou zprávu – způsobené škody jsou daňovým nákladem. 🙂 Živelní pohroma Podle platného znění zákona o daních z příjmů, ustanovení § 24/2/l se zohlední živelní pohromy. Pravidla ZDP se naštěstí nezměnila. To znamená, že není důležité, jestli majetek… Zobrazit více »

Novela a daňové náklady?

Vytvořil | Srpen 22, 2017

Zájem o daňové novinky (novely) stoupá, a tak reagujeme na různé vaše podněty a budeme průběžně informovat o novelách daňových zákonů. Daňové náklady Pokud v praxi řešíme, jestli je nebo není některá zaúčtovaná položka daňově účinná, tj. zda je daňovým nákladem (výdajem), studujeme ustanovení §§ 24 a 25 zákona o daních z příjmů. Co je nového? Nevím,… Zobrazit více »

Optimalizace pro Fyzické osoby a nehmotný majetek

Vytvořil | Květen 29, 2017

Závěr z předchozího článku některé čtenáře překvapil… 🙂 Fyzická osoba a § 7, § 9 ZDP Opravdu platí, pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob řeší dílčí daňový základ podle § 7 nebo § 9, jestliže nevede podvojné účetnictví: náklad na pořízení třeba softwaru, nebo technické zhodnocení nehmotného majetku, uplatní jako jednorázový daňový náklad. Pan Nováček podniká,… Zobrazit více »

Hrazení úrazového pojištění

Vytvořil | Únor 3, 2017

Nejedná se o velké částky, ale přesto nesmíme zanedbat placení tzv. úrazového (ze zákona povinného) pojištění za zaměstnance. 🙃 Termíny V letošním roce se toto pojištění hradí na stejný účet. Termíny jsou následující – Pojistné za: I. čtvrtletí je splatné do 31. ledna, II. čtvrtletí do 30. dubna, III. čtvrtletí do 31. července a IV. čtvrtletí… Zobrazit více »

Půjčka od Fyzické osoby

Vytvořil | Srpen 4, 2016

Jsou úroky uznány? Pozice věřitele Předpokládáme, že se jedná o úročenou půjčku a především je klíčové, že věřitelem je fyzická osoba – neúčtující. Daňový náklad U dlužníka účtujeme úroky na účet 562. Jako daňové je však můžeme uznat pouze za podmínky: že jsou uhrazeny, a to podle § 24/2/zi ZDP. Úroky mohou být uznány „dodatečně“.… Zobrazit více »

Den D u daně z nemovitostí

Vytvořil | Květen 31, 2016

Je dnes… Termín Pokud je částka Vaší daně z nemovitostí max. 5 000 Kč, je splatná dnes. V případech vyšších částek a u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb, se platí tato daň ve dvou splátkách, k 31. květnu a 30. listopadu. Výše daně Všichni poplatníci již měli být informování – u fyzických osob složenkou, právnické osoby s datovou… Zobrazit více »