Archiv kategorie: Úroky

Půjčka od Fyzické osoby

Vytvořil | Srpen 4, 2016

Jsou úroky uznány? Pozice věřitele Předpokládáme, že se jedná o úročenou půjčku a především je klíčové, že věřitelem je fyzická osoba – neúčtující. Daňový náklad U dlužníka účtujeme úroky na účet 562. Jako daňové je však můžeme uznat pouze za podmínky: že jsou uhrazeny, a to podle § 24/2/zi ZDP. Úroky mohou být uznány „dodatečně“.… Zobrazit více »

Úroky z půjčky

Vytvořil | Říjen 20, 2014

Od fyzické osoby musí být uhrazeny! Daňový náklad Zákon o daních z příjmů si stanoví různá kritéria – podmínky pro uznání daňových nákladů, zejména v §§ 24 a 25. 🙃 V některých případech musí být „náklad“ uhrazen. U úroků se nejedná jen o úroky z prodlení (sankce). Pokud má SRO půjčené finanční prostředky od fyzické osoby, „která neúčtuje“.… Zobrazit více »

Nezaplacené úroky

Vytvořil | Říjen 14, 2014

Jsou prý nedaňovým nákladem? „Úroky“ Předpokládáme, že tazatel má na mysli: úroky z půjčky od fyzické osoby, která není účetní jednotkou, resp. neúčtuje – dále „úroky“, nebo úroky z prodlení (dále „sankce“). V principu pro oba případy platí shodná odpověď: daňově účinné jsou pouze v případě jejich úhrady. Společnost eviduje v letošním roce na účtu 544 sankce ve výši 200 000… Zobrazit více »

Úroky a pořizovací cena

Vytvořil | Červenec 28, 2014

Nemůžeme uvěřit tomu, že si můžeme vybrat…? Pořizovací cena Pokud se řeší, co vše je či není součástí pořizovací ceny nového dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, postupuje se podle § 47 Vyhlášky. Vedlejší pořizovací náklady Často je nepříjemné, že mnoho souvisejících položek nemůže být provozním nákladem, ale je součástí pořizovací ceny – daňově účinné jsou… Zobrazit více »

Nové auto a úroky

Vytvořil | Září 6, 2013

Musíme úroky z úvěru na auto odepisovat? Pořizovací cena Z dotazu předpokládáme, že tazatel pořizuje nový vůz a využívá nabídky na „spotřebitelský úvěr“ – nejedná se tedy o finanční leasing. Účetnictví vs. Daně Pokud pořizujeme hmotný majetek (podle terminologie Zákona o daních z příjmů, tj. ZDP) koupí, stanoví se základna pro odpisování v souladu s účetními předpisy. Jinými slovy… Zobrazit více »

Směrnice a účetnictví

Vytvořil | Červenec 10, 2013

Jsou skutečně směrnice tak důležité? Účetní principy Jsou popsány zejména v zákoně o účetnictví a do praxe je každá účetní jednotka promítá prostřednictvím „svého“ účtování, metodami, které jsou popsány ve vnitropodnikových směrnicích. 🙂 Směrnice si zpracujte jen stručné a pouze pro ty oblasti, které ve vaší firmě využíváte. 🙃 Na druhé straně musíme na výše položenou… Zobrazit více »

Účetní směrnice a daně

Vytvořil | Srpen 16, 2012

Kdy jsou tak důležité účetní směrnice pro daně? Základ daně Chceme-li stanovit základ daně z příjmů u účtujících poplatníků, musíme mít k dispozici účetní výsledek hospodaření. A ten by měl odpovídat správným účetním pravidlům, které jsou popsány v interních směrnicích každé účetní jednotky. Zákon o daních z příjmů Platí, že vše, co je správně zaúčtováno, je respektováno zákonem o… Zobrazit více »

Patří úroky do pořizovací ceny?

Vytvořil | Listopad 19, 2011

Úroky jsou běžně považovány za daňový náklad, ale pochyby má jeden z podnikatelů, který vede daňovou evidenci. Od své účetní se dozvěděl, že všechny související náklady vynaložené při výstavbě nové podnikové prodejny musí zařadit do pořizovací ceny a do nákladů se promítnou až prostřednictvím daňových odpisů. Je úvaha paní účetní správná? Pokusíme se odpověď dohledat… Zobrazit více »