Archiv kategorie: DUZP

DUZP u zboží

Vytvořil | Červen 14, 2013

Kdy musíme odvést daň z přidané hodnoty při prodeji zboží? DUZP Nejedná se o žádné zaklínadlo – ale zkratku pro den uskutečnění zdanitelného plnění – tj. okamžik, ke kterému vzniká povinnost přiznat daň na výstupu. Samozřejmě neodvádíme daň z přidané hodnoty k tomuto dni, ale jsme povinni uskutečněné zdanitelné plnění zařadit do zdaňovacího období, v němž se plnění… Zobrazit více »

Splátky a kdy je DUZP

Vytvořil | Květen 10, 2013

Ani u splátek nelze rozložit odvod DPH? Daň na výstupu Dotaz navazuje na článek: Lze odložit platbu DPH? 🙃 Tazatel se nechce smířit se zápornou odpovědí a přichází s následující variantou. Firma „A“ prodává zboží s tím, že je sjednán splátkový kalendář. Odběratel bude hradit v následujících šesti měsících vždy 1/6 celkové částky, i když si zboží již… Zobrazit více »

Lze odložit platbu DPH?

Vytvořil | Květen 9, 2013

Dotaz míří k přání plátce DPH, jestli lze odsunout daň na výstupu. Daňové přiznání k DPH Základní principy DPH jsou jasné – plátce: má právo uplatnit nárok na odpočet DPH („daň na vstupu“), ale má též povinností odvést DPH („daň na výstupu“). Práva a povinnosti za konkrétní zdaňovací období (měsíční nebo čtvrtletní) se promítnou v daňovém… Zobrazit více »

Staré doklady a Daňové přiznání k DPH

Vytvořil | Duben 24, 2013

Jak se v DP k DPH objeví staré, třeba loňské doklady? Kalendářní rok v DPH Několikrát jsme upozorňovali na problematiku zdaňovacího období k DPH a překvapivé souvislosti s kalendářním rokem. Jde zejména o testování krácených nároků na odpočet daně, tj. osvobozená plnění nebo nárok vypočtený poměrnou částí („koeficientem“). Staré doklady? Aktuálně je problémem, když v letošním roce zařadíme do… Zobrazit více »

DPH a dohadné položky

Vytvořil | Listopad 5, 2012

Jaké platí vazby mezi daní z přidané hodnoty a účetnictví? DPH + UCE + ZDP Tak by mohla znít některá z dalších knih v ediční řadě Daně pro každého… Propojení daně z přidané hodnoty, účetnictví a daně z příjmů je nejvíce komplikované. Potvrzuje to také dotaz v titulku článku. Dohadná položka Zpravidla účtujeme dohadné položky (aktivní a pasivní) k rozvahovému dni.… Zobrazit více »

Den „D“ u daně z přidané hodnoty

Vytvořil | Říjen 24, 2012

Skutečně existují termínová omezení u nároku na odpočet DPH? Podmínky pro nárok Podle platného znění zákona o DPH je jednou z podmínek pro uplatnění nároku na odpočet DPH na vstupu: „existence Daňového dokladu“. Rozumí se tím vlastně jeho evidence pro účely DPH u příjemce zdanitelného plnění. Viz též článek: Máme problémy s údaji na daňových dokladech Daňový… Zobrazit více »

Jaké datum musí být na daňovém dokladu?

Vytvořil | Září 21, 2012

Dotaz se týká zdaňovacího období, ve kterém lze doklad pro DPH uplatnit. Zdaňovací období Finišují práce na daňových přiznáních k DPH, které podávají měsíční plátci za kalendářní měsíc srpen. Čtvrtletní plátci jsou v klidu, daňové přiznání budou podávat za měsíce červenec až zářín do čtvrtka 25. 10. 2012. Nárok na odpočet a DD Chceme-li uplatnit nárok na… Zobrazit více »

Dodavatel tvrdí, že může vystavit daňový doklad klidně až na konci čtvrtletí?

Vytvořil | Duben 17, 2012

Nemůžeme se shodnout s naším dodavatelem, který nám na plnění za leden až březen vystavil daňový doklad až na konci března. Opakovaná plnění Váš dodavatel má pravdu, jsou-li splněny níže uvedené zákonné podmínky pro zařazení jím poskytovaných plnění mezi tzv. opakovaná plnění. Těmito plněními rozumíme plnění ve sjednaných lhůtách během konkrétního zdaňovacího období – může… Zobrazit více »