Archiv kategorie: Nájem a DPH

Přelomová novela Zákona o DPH 2021: Osvobozený nájem omezen!

Vytvořil | Prosinec 4, 2020

Jedna ze zásadních novinek v dani z přidané hodnoty trochu zapadla, neboť byla již „dávno“ schválena, ale s účinností „až“ od 1. ledna 2021. 🙃 Do konce roku 2020 Plátce má právo volby, po dohodě s nájemcem zvolit „zdanění“ místo osvobození, a to podle § 56a/3 zákona o DPH. Důvod? Aby nemusel pronajímatel krátit nárok na odpočet daně na vstupu! 🙂 Tvrdé… Zobrazit více »

Služby a nájem u DPH po novele

Vytvořil | Říjen 31, 2019

Před několika týdny jsme Vás informovali o nenápadné změně týkající se určení dne uskutečnění zdanitelného plnění u služeb souvisejících s nájmem nemovitostí. 🙂 Dotaz Aktuální připomínka, resp. dotaz směřuje k vysvětlení dvou různých přístupů u fakturace (DUZP). Řešení Omyl plátců může v praxi po novele nastat, neboť mohou zaměnit písmenka § 21/4 zákona o DPH: „b)  dnem odečtu z… Zobrazit více »

Aktuální DP k DPH a novela: služby a nájem

Vytvořil | Září 25, 2019

V pondělním článku jsme Vám připomněli několik závažných témat, které se týkají daně z přidané hodnoty po novele zákona účinné od 1. dubna. 🙂 JAK souvisí s aktuálním daňovým přiznáním? To je otázka, na kterou si musí najít každý plátce DPH sám, resp. zohlední se jeho konkrétní činnosti, aktivity ovlivňující daň z přidané hodnoty. DUZP a služby nájem Nenápadnou změnou… Zobrazit více »

Novela DPH a osvobozené (zdaňované) nájmy

Vytvořil | Květen 14, 2019

JAK je to s osvobozenými nájmy u daně z přidané hodnoty po novele, prý se již nesmí „NIC“ zdaňovat? 🙃 Dotaz Takový katastrofický scénář obsahuje aktuální dotaz. CO platí? Bohužel je zčásti pravdivý. 🙂🙃 Právo volby, varianta zdanění místo osvobození nájmů nemovitých věcí, je velmi zpřísněno. Naštěstí až od 1. 1. 2021! 🙂 Naše RADA Včas se… Zobrazit více »

Registrace DPH a nájem (Airbnb)

Vytvořil | Srpen 23, 2018

Plníme slib a současně reagujeme na aktuální dotaz. Téma Airbnb Je mediálně zajímavé, navíc se má údajně týkat tisíců občanů, kteří se snad již měli registrovat k dani z přidané hodnoty. 🙃 Obrat a Registrace Povinná registrace k DPH je mimo jiné založena na parametru „obrat“ definovanému v § 4a zákona o dani z přidané hodnoty. Jedná se o… Zobrazit více »

Nárok na odpočet DPH u souběhu s osvobozeným plněním

Vytvořil | Červenec 27, 2018

K našemu týdennímu minikurzu v oblasti daní, uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty, si doplníme krátkou odpověď na jednoduchý dotaz. 🙂 Nová osvobozená plnění Čtvrtletní plátce DPH uskutečňuje od května osvobozené nájmy, dosud žádné takové plnění neposkytoval. Jaký je nárok na odpočet DPH u přijatých plnění? Rada Dotaz není vskutku složitý, i když se může na… Zobrazit více »

Osvobozené nájmy a optimalizace nároku na odpočet DPH

Vytvořil | Únor 17, 2017

Navazujeme na předchozí příspěvky a aktuální dotaz na BLOGu. Vysvětlíme si fungování daně z přidané hodnoty a osvobozených nájmů na jednoduchém příkladu. 🙂 Pan Vopička je plátcem DPH a podniká, za jím uskutečněná plnění odvádí DPH („A“). Dále pravidelně a opakované pronajímá několik domů, některé nájmy podléhají DPH – jsou zdanitelným plněním („B“), jiné jsou osvobozeny… Zobrazit více »

Koordinační výbor květen 2015

Vytvořil | Září 12, 2016

Diskuse KDP a daňové správy Zajímavá témata Z květnového Koordinačního výboru upozorňujeme na tři různá témata. Uplatnění DPH v případě pobídek v nájemních vztazích A to formou neúčelového finančního příspěvku pronajímatele nájemci. V příspěvku se rozebírají různé formy těchto pobídek: Jako úhrada za poskytnuté služby. Není-li úhradou za poskytnuté služby: sleva z nájemného mimo předmět DPH, zdanění jako slevy z nájemného daní… Zobrazit více »

Koordinační výbor říjen 2015

Vytvořil | Srpen 31, 2016

Vybraná témata k DPH Praktická řešení Na tomto Koordinačním výboru se řešilo několik zajímavých témat k DPH: DPH a vyúčtování energií Příspěvek se nazývá: „Uplatnění daně z přidané hodnoty u odchylek elektřiny a plynu způsobených subjekty zúčtování“. A to při vypořádání operátorem trhu. Odchylky jsou přesně popsány, existují kladné i záporné… Důležité je, že správa daní v zásadě odsouhlasila závěry… Zobrazit více »