Archiv kategorie: Nájem a DPH

Novela DPH a osvobozené (zdaňované) nájmy

Vytvořil | Květen 14, 2019

JAK je to s osvobozenými nájmy u daně z přidané hodnoty po novele, prý se již nesmí „NIC“ zdaňovat? 🙃 Dotaz Takový katastrofický scénář obsahuje aktuální dotaz. CO platí? Bohužel je zčásti pravdivý. 🙂🙃 Právo volby, varianta zdanění místo osvobození nájmů nemovitých věcí, je velmi zpřísněno. Naštěstí až od 1. 1. 2021! 🙂 Naše RADA Včas se… Zobrazit více »

Registrace DPH a nájem (Airbnb)

Vytvořil | Srpen 23, 2018

Plníme slib a současně reagujeme na aktuální dotaz. Téma Airbnb Je mediálně zajímavé, navíc se má údajně týkat tisíců občanů, kteří se snad již měli registrovat k dani z přidané hodnoty. 🙃 Obrat a Registrace Povinná registrace k DPH je mimo jiné založena na parametru „obrat“ definovanému v § 4a zákona o dani z přidané hodnoty. Jedná se o… Zobrazit více »

Nárok na odpočet DPH u souběhu s osvobozeným plněním

Vytvořil | Červenec 27, 2018

K našemu týdennímu minikurzu v oblasti daní, uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty, si doplníme krátkou odpověď na jednoduchý dotaz. 🙂 Nová osvobozená plnění Čtvrtletní plátce DPH uskutečňuje od května osvobozené nájmy, dosud žádné takové plnění neposkytoval. Jaký je nárok na odpočet DPH u přijatých plnění? Rada Dotaz není vskutku složitý, i když se může na… Zobrazit více »

Roční Daňové přiznání k DPH

Vytvořil | Leden 25, 2018

Nejde o omyl, vskutku se v posledním daňovém přiznání k DPH za loňský rok musí několikrát zohlednit „zdaňovací“ období jako kdyby se jednalo o kalendářní rok! 🙂 Koeficienty v DPH Různé koeficienty v zákoně o dani z přidané hodnoty mají zpravidla za úkol „krácení nároku na odpočet daně“. A mnohé jsou právě „roční“. Připomeneme si alespoň dva: Roční vypořádací koeficient… Zobrazit více »

Osvobozené nájmy a optimalizace nároku na odpočet DPH

Vytvořil | Únor 17, 2017

Navazujeme na předchozí příspěvky a aktuální dotaz na BLOGu. Vysvětlíme si fungování daně z přidané hodnoty a osvobozených nájmů na jednoduchém příkladu. 🙂 Pan Vopička je plátcem DPH a podniká, za jím uskutečněná plnění odvádí DPH („A“). Dále pravidelně a opakované pronajímá několik domů, některé nájmy podléhají DPH – jsou zdanitelným plněním („B“), jiné jsou osvobozeny… Zobrazit více »

FO a Nájem

Vytvořil | Listopad 9, 2016

A co DPH? Povinnosti k DPH a optimalizace Reagujeme krátce na jeden z dotazů na našem BLOGu. Konkrétní dotaz jsme si trochu upravili a zjednodušili. Fyzická osoba podnikala a nyní se zaměří jen na pronájem nemovitostí, výrobních zařízení. Je plátcem DPH. Jaké jsou daňové dopady, odvody na pojištění? Postupně si vysvětlíme daň z příjmů FO, daň z přidané hodnoty… Zobrazit více »

Koordinační výbor květen 2015

Vytvořil | Září 12, 2016

Diskuse KDP a daňové správy Zajímavá témata Z květnového Koordinačního výboru upozorňujeme na tři různá témata. Uplatnění DPH v případě pobídek v nájemních vztazích A to formou neúčelového finančního příspěvku pronajímatele nájemci. V příspěvku se rozebírají různé formy těchto pobídek: Jako úhrada za poskytnuté služby. Není-li úhradou za poskytnuté služby: sleva z nájemného mimo předmět DPH, zdanění jako slevy z nájemného daní… Zobrazit více »

Koordinační výbor říjen 2015

Vytvořil | Srpen 31, 2016

Vybraná témata k DPH Praktická řešení Na tomto Koordinačním výboru se řešilo několik zajímavých témat k DPH: DPH a vyúčtování energií Příspěvek se nazývá: „Uplatnění daně z přidané hodnoty u odchylek elektřiny a plynu způsobených subjekty zúčtování“. A to při vypořádání operátorem trhu. Odchylky jsou přesně popsány, existují kladné i záporné… Důležité je, že správa daní v zásadě odsouhlasila závěry… Zobrazit více »

Krátkodobý nájem a DPH

Vytvořil | Srpen 5, 2015

Jde o plnění osvobozené od daně? Nájem v DPH V zákoně o dani z přidané hodnoty jsou uvedena v § 56a základní pravidla. 🙂 Podle autora jsou jednoznačná a jednoduchá: nájem vybraných nemovitých věcí se zatíží základní sazbou daně, pokud se nejedná o nájem jinému plátci, kde se můžeme rozhodnout pro osvobozené plnění. Krátkodobý nájem Bohužel právo volby… Zobrazit více »

Registrace a obrat k DPH

Vytvořil | Duben 16, 2015

Není obrat jako obrat… Rok 2014 vs. 2015 Limit pro povinnou registraci k DPH na základě výše obratu se nezměnil. Stále je ve výši 1 000 000 Kč. Osvobozený nájem Již dříve jsme Vás upozornili na novelu zákona o DPH, která opravila chybu v § 4/1/c. Byl doplněn chybějící odkaz na § 56a. V roce 2014 byla při sledování… Zobrazit více »