Archiv kategorie: Obrat v DPH

Co je obratem v DPH?

Vytvořil | Únor 19, 2021

Odpovídáme krátce na otázku v titulku a aktuální dotaz. Obrat podle § 4a ZDPH Pro účely daně z přidané hodnoty musíme ověřit přesně texty uvedené ve zmíněném paragrafu zákona o DPH. Proto na dotaz máme příjemnou odpověď. 🙂 Pronajímatel má sice obrat 1 010 000 Kč, ale jedná se pouze o plnění osvobozená od daně (*),… Zobrazit více »

Změna na čtvrtletní zdaňovací období a kritérium obrat

Vytvořil | Leden 26, 2021

Reagujeme krátce na aktuální dotaz navazující na včerejší článek a video. Obrat a změna zdaňovacího období Plátce řeší, zda do obratu patří, když uskuteční zdanitelné plnění (místo osvobozeného), prodej dlouhodobého majetku, který je u něj výjimko („…jednorázový…“). Řešení Tento plátce, má 🙂právo změnit zdaňovacího období, jen ve srovnání s včerejším videem: v němž plátce využil výjimku… Zobrazit více »

Fyzická osoba – plátce DPH a prodej pozemku

Vytvořil | Květen 28, 2020

Navazujeme na úterní článek a plníme slib. 🙂 Jak je to s „obratem“: Jen a jen pro účely daně z přidané hodnoty je definován v § 4a zákona o DPH. Problém bývá, když se jedná o plnění osvobozené od daně kvůli souvisejícímu zákazu nároku na odpočet DPH. Výjimka Pokud se bude jednat o prodej od DPH osvobozeného pozemku,… Zobrazit více »

Obrat v DPH a změna zdaňovacího období

Vytvořil | Březen 12, 2020

Vracíme se krátce k diskusi týkající se obratu v DPH, v nichž jsme řešili povinný přechod ze čtvrtletního na měsíční zdaňovací období. Co je obrat pro daň z přidané hodnoty Musíme se řídit § 4a zákona o DPH – jde o částky v úrovni bez DPH, a to za zdanitelná plnění a také vybraná osvobozená plnění (!), s místem plnění v tuzemsku.… Zobrazit více »

Co patří do obratu pro povinnou registraci k DPH?

Vytvořil | Říjen 2, 2019

Na první pohled se jedná o zbytečnou otázku, neboť pravidla jsou popsána v § 4a zákona o DPH. V praxi se však vyskytují případy, kdy není tak jednoduché odpověď nalézt. 🙃 Dotaz Patří do obratu osvobozené dodání investičního zlata? Řešení Podle § 4a ZDPH nejsou součástí obratu plnění osvobozené bez nároku na odpočet (s výjimkou pro „soustavná“… Zobrazit více »

Novela a nová registrace k DPH

Vytvořil | Září 9, 2019

Stovky úprav obsahuje novela zákona o dani z přidané hodnoty účinná od 1. 4. 2019. Jedna z nich je velmi nenápadná a může vést k „ne“plánované povinné registraci k DPH. 🙃 Obrat Stále platí, že testujeme výši obratu 1 000 000 Kč za posledních po sobě jdoucích dvanáct kalendářních měsíců. ALE… Do obratu se nepočítalo do 31. 3. 2019 prodej dlouhodobého… Zobrazit více »

Obrat (za kalendářní rok) a povinná registrace k DPH

Vytvořil | Duben 23, 2018

Většina poplatníků daně z příjmů fyzických osob si oddychla, daňová přiznání za loňský rok byla podána a k daním se plánují vrátit až zase za rok. 🙂 A co daň z přidané hodnoty? Pokud fyzická osoba: vykonává ekonomickou činnost podle § 5 zákona o DPH, je osobou povinnou k dani, a musí průběžně sledovat, jestli nepřekročila obrat pro povinnou… Zobrazit více »

Obrat a povinná registrace k DPH?

Vytvořil | Prosinec 12, 2017

Základní informace jsme již několikrát publikovali, například v článku Registrace DPH a výše obratu. 🙂 Aktuální dotaz: Patří odměna statutáru v.o.s. a příjem pedagoga praktického vyučování do obratu DPH? Účetní ji v roce 2015 zahrnula do přílohy č. 2 DPFO a FÚ nás teď vyzval k dodatečné registraci na DPH od 1. 2. 2016. Ekonomická činnost… Zobrazit více »