Archiv kategorie: Inventar. rozdíl

Manko z inventur

Vytvořil | Leden 21, 2014

Vedení dosud nerozhodlo, jak máme zaúčtovat manko? Fyzické inventury Účetnictví má v tomto směru jasná pravidla, jsme povinni každoročně provádět fyzické inventury. 🙃 A zjištěné inventarizační rozdíly: manka, nebo přebytky jsme povinni zaúčtovat. Účetní uzávěrka Jedná se jednoznačně o účetní operace daného účetního období, i když by fyzické inventury probíhaly až v letošním roce. Manka zaúčtujeme na… Zobrazit více »

Ztratné jako daňový náklad

Vytvořil | Duben 9, 2013

Reagujeme na aktuální diskusi na BLOGu. Co vše může být daňovým nákladem (výdajem)? Podle § 24/1 Zákona o daních z příjmů je to velmi jednoduché: „cokoliv“ je vynaloženo na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. 🙂 Opravdu tak jasně zní Zákon o daních z příjmů. Zdaňovací období Samozřejmě musíme tyto položky přiřadit do správného zdaňovacího období, u… Zobrazit více »

Kdy musí být fyzická inventura provedena?

Vytvořil | Listopad 1, 2012

Blíží se konec roku, a tak běží práce na účetních závěrkách. Účetní uzávěrka Představuje poměrně dlouhý a náročný proces uzavírání účetnictví. Poslední operací je zaúčtování odložené daně a daně z příjmů. 🙂 Podaří-li se nám účetní uzávěrka, sestavení účetní závěrky je již hračkou! Inventury Nedílnou součástí účetní uzávěrky jsou fyzické inventury majetku, nejen zásob, ale také… Zobrazit více »

Jak máme zaúčtovat zjištěná manka?

Vytvořil | Prosinec 28, 2011

Dotaz je složitější – při fyzické inventuře byla zjištěna manka, ale některá z nich jsou daňově účinná podle ZDP. Jak máme tato „různá“ manka účtovat? Manko Pokud se při fyzické inventuře zjistí, že došlo k rozdílu mezi účetní evidencí a skutečností, která je nižší, hovoříme o manku. Kdyby tomu bylo naopak – jde o přebytek. Jedná… Zobrazit více »

Inventarizační rozdíl – manko

Vytvořil | Listopad 19, 2011

Při inventarizacích jsou často zjištěny manka a přebytky konkrétních skladových položek. Jaký mají tato zjištění daňový dopad? To je velmi aktuální téma v současné době. Konkrétní dotaz se týká manka. Jedná se o poměrně komplikovanou oblast účtování zásob. Metodika je popsána ve Vyhlášce, Českém účetním standardu č. 007. Drobné odchylky proti účetnímu stavu nejsou při… Zobrazit více »