Archiv kategorie: Kompenzace

Závěrka a Daně (2): Inventarizační rozdíly

Vytvořil | Prosinec 18, 2019

Tvrdili jsme ve včerejším článku, že „manko“ nemusí být vždy nedaňovým nákladem. 🙂 Zapomíná se, že lze využít například: Účetní předpisy, které nabízí kompenzaci mank a přebytků, § 58 Vyhlášky. Zákon o daních z příjmů nepovažuje v § 25/2 za manka: ztratné, přirozené úbytky. Základ daně Zjistíte-li, že manko (= ve skladu je méně) činí 100 000 Kč,… Zobrazit více »

Manko a kompenzace v účetnictví

Vytvořil | Květen 29, 2019

Titulek není zcela přesný, můžeme si ho doplnit: „…a v daních“! 🙂 U auditovaných společností finišují práce na účetních uzávěrkách, aby bylo možné sestavit účetní závěrky a nechat vše zkontrolovat auditorem. Inventarizační rozdíly Navazujeme na již publikované články a doplňující dotaz, jestli opravdu lze manko uznat v daních. Řešení je jednoduché, postupujete podle § 58 Vyhlášky, došlo-li… Zobrazit více »

Fyzická inventura a odpis zásob

Vytvořil | Listopad 25, 2015

Je odpis daňovým nákladem? Je zde velký prostor pro oprávněné snížení základu daně v souladu s účetnictvím! ANO i NE… Předpokládáme, že se nejedná o manko (které je v zásadě nedaňovým nákladem), ale pod pojmem „odpis zásob“ se rozumí vyřazení a likvidace starých nepotřebných zásob. Pro takové případy platí výhodné ustanovení § 24/2/zg ZDP. Jestliže se… Zobrazit více »

Zápočet u mank

Vytvořil | Říjen 8, 2014

Je možné započítat manko s přebytkem? Inventury Dotaz se týká plánovaných fyzických inventur, které si firma naplánovala na „volné“ pondělí 27. října, kdy dojde k jednodennímu uzavření provozu a prodejen. Inventarizační rozdíly Pokud budou zjištěny rozdíly, může se jednat o: „manko“, nebo přebytek. Základ daně Vliv inventarizačních rozdílů na daně je různý, manka zpravidla neuznáme… Zobrazit více »

Manka a přebytky se dají sečíst? ANO!

Vytvořil | Březen 7, 2014

Ale jak se má kompenzace inventarizačních rozdílů zaúčtovat? Optimalizace V článku „Manka a přebytky se dají sečíst“ jsme upozornili na výhodnou možnost snížit základ daně, přestože se objeví při fyzické inventuře inventarizační rozdíly, konkrétně manka a přebytky. Vyhláška Podle § 58 Vyhlášky, který se nazývá Vzájemné zúčtování, je možná kompenzace: „…rozdílů zjištěných při inventarizaci, které vznikly… Zobrazit více »

Manko může být daňové?

Vytvořil | Květen 18, 2012

Podle našeho daňového poradce můžeme prý část manka uznat, protože jsme zjistili i přebytky? Účetní předpisy Předpokládáme, že máte na myslí specifické ustanovení účetní Vyhlášky pro podnikatele, které umožňuje ve vyjmenovaných případech porušit tzv. zákaz kompenzace. Daňové předpisy A daňové předpisy nestanoví pro takové situace zvláštní pravidla, proto respektují účetní postupy. Stanovisko Vašeho daňového poradce… Zobrazit více »