Archiv kategorie: Koordinační výbor KDP

FO pořizovací cena a Daň z nabytí

Vytvořil | Prosinec 18, 2018

Navazujeme na články z minulého týdne a dotaz. Neuvěřitelné se stalo skutkem a pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob najednou NEplatí účetní a daňové předpisy. 🙂🙃 FO neúčtující Pořídí-li takový poplatník nemovitou věc koupí, nemusí podle GFŘ do pořizovací ceny (na rozdíl od účetní jednotky!) zařadit daň z nabytí nemovitých věcí. Jak je to možné? Autor neví,… Zobrazit více »

PO pořizovací cena a Daň z nabytí (1)

Vytvořil | Prosinec 11, 2018

Titulek si musíme upravit, jde o poplatníky daně z příjmů, kteří jsou účetní jednotkou – což se týká i malé skupiny podnikajících fyzických osob. Na toto téma jsme již uveřejnili nedávno článek, ve kterém jsme zdůraznili, že: podle účetních předpisů patří daň z nabytí nemovitých věcí do pořizovací ceny, a zákon o daních z příjmů respektuje v tomto případě… Zobrazit více »

Daň z nabytí a pořizovací cena

Vytvořil | Říjen 19, 2018

Nekonečný příběh, jestli je při pořízení nemovitostí kupujícím povinně hrazená daň z nabytí nemovitých věcí, součástí pořizovací (vstupní) ceny nebo jednorázovým daňovým nákladem, pokračuje… Koordinační výbor KDP Toto téma je zevrubně popsáno v zářijovém Koordinačním výboru KDP, ale „rozhodnutí“ – resp. názor daňové správy zatím není k dispozici, a tak si musíme počkat. Co platí? Předkladatelé správně dovodili,… Zobrazit více »

Opravy v DPH

Vytvořil | Září 26, 2018

Mají různou povahu a řada daňových subjektů tyto problémy nyní řeší, neboť se často stává, že jste při zpracování aktuálního daňového přiznání k DPH – nyní za zdaňovací období srpen – objevili nějakou historickou nepřesnost. 🙃 Jaký je čas na opravy? My se zaměříme na problém časové lhůty pro opravy základu daně. V zákoně o DPH je… Zobrazit více »

Manka a DPH podle novely ZDPH

Vytvořil | Září 3, 2018

Navazujeme krátce na páteční článek a připomínáme Vám významný bod z loňské novely zákona o DPH. Manko není zdanitelným plněním 🙂 O novele jsme Vás informovali. Nicméně ji mnozí přehlédli. Daň z přidané hodnoty, doložíte-li vznik inventarizačního rozdílu, nemusíte vrátit, a to podle ustanovení § 77/2/c a § 78e zákona o DPH. Koordinační výbor Tomuto tématu se… Zobrazit více »

Benefit Knihy pro zaměstnance

Vytvořil | Srpen 22, 2018

Jedná se o možnost podle jedné z  novel zákona o daních z příjmů, účinné od 1. 1.2018, o které jsme Vás již informovali. Příspěvek na tištěné knihy Podle § 6/9/d/4 ZDP může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci takový příspěvek, bez finančního omezení, jde-li o „tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50… Zobrazit více »

Smysl Koordinačních výborů?

Vytvořil | Srpen 16, 2018

Pět let už trvá bezútěšné vedení daní, resp. resortu Financí, a tak v daních skutečně nikdo neví, co platí… 🙃 Daň z příjmů FO a PO Týká se to zejména zákona o daních z příjmů fyzických a právnických osob, neboť přibývající novely situaci jen zhoršují. A co Finanční správa? Mlčí, na webových stránkách se bojí cokoliv zveřejnit. A… Zobrazit více »

Složité daňové problémy a KDP

Vytvořil | Červenec 20, 2017

Minulý rok jsme uveřejnili několik článků k tzv. Koordinačním výborům, které pravidelně probíhají mezi Finanční správou a Komorou daňových poradců. To je určitě dobrá zpráva. 🙂 Nahlédneme-li však do výsledků jednání, optimismus se vytrácí. Zpravidla nedochází k dohodě, ale objektivně musíme přiznat, že příčin je více: jde o témata pro běžné poplatníky nebo plátce zcela okrajová, řešící… Zobrazit více »

KOV 2015 a 2016

Vytvořil | Říjen 12, 2016

Význam KOV Ve včerejším článku jsme uzavřeli krátký přehled témat, vybraných ze zápisů Koordinačních výborů KDP a správy daní, kterým jsme se věnovali za období od ledna 2015. 🙃🙂 Musíme však znovu upozornit, že ne vždy je dosaženo souladu – a je třeba každé téma, publikované závěry interpretovat objektivně. Nepřesnosti se objevují: někdy není zcela jasně definováno… Zobrazit více »

Koordinační výbor leden 2015

Vytvořil | Říjen 5, 2016

Nerezident a pojistné Zápisy KOV Jsou k dispozici na stránkách daňové správy a z jednání uskutečněné v lednu 2015 komentujeme stručně jediný příspěvek. Ostatní byly totiž tzv. „odloženy“. Výše pojistného při vynětí příjmů či zápočtu Jedná se o modelovou situaci, kdy nerezident dosáhl příjmů ze zdrojů na území České republiky. Otázkou je, jaká pro tyto případy platí výše zákonného pojistného. V ZDP je… Zobrazit více »