Archiv kategorie: Koordinační výbor KDP

Říjnový Koordinační výbor: nejasnosti u daně z přidané hodnoty aj.

Vytvořil | Prosinec 8, 2020

Uvádíme krátkou informaci, co bylo nového projednáno na říjnovém Koordinačním výboru. 🙂 Ty nejdůležitější k dani z přidané hodnoty byly “odloženy…”, viz níže. 🙃 Co bylo v říjnu projednáno? „S rozporem uzavřeno“ Daň z příjmů/557/29.01.20 Důsledky zajišťovacího převodu práva na běh lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nemovitosti a z převodu obchodního podílu „Uzavřeno bez rozporu“ DPH/566/09.09.20 Oprava základu… Zobrazit více »

Paušál nebo Prokázané výdaje? A co Obchodní majetek FO aj.

Vytvořil | Prosinec 7, 2020

Z dalších jednáních odborníků, Koordinačního výboru KDP, upozorňujeme na nejasnosti, které existují u fyzických osob. Týkají se obchodního majetku a souvisí se způsobem stanovení dílčího základu daně z podnikání podle § 7 ZDP. Uvádíme přehled uzavřených příspěvků, jak potvrzuje závěrečná poznámka, daně jsou opravdu komplikované…! 🙃 Co bylo v září projednáno? „S rozporem uzavřeno“ Daň z příjmů a… Zobrazit více »

Koordinační výbor: BREXIT aj.

Vytvořil | Prosinec 2, 2020

Uvádíme krátkou informaci, co bylo nového projednáno na KOV  Komory daňových poradců v červnu. Co bylo v červnu projednáno? „S rozporem uzavřeno“ Daň z příjmů/544/15.05.19 Některé daňové dopady Brexitu Daň z příjmů/551/20.11.19 Nejasné otázky daně z příjmů právnických osob u účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví Daň z příjmů/558B/29.01.20 Osvobození příjmů z převodu podílu, určení poměru osvobozených a neosvobozených příjmů… Zobrazit více »

Hybridní vozy pro soukromé použití aj.

Vytvořil | Listopad 26, 2020

Co bylo v lednu projednáno odborníky na Koordinačním výboru? Téměř skoro nic…, to se někdy stává, po Vánocích… 🙃 Většina příspěvků byla totiž odložena… „S rozporem uzavřeno“ 🙃 Daň z příjmů a DPH/561/29.01.20 Daňové aspekty použití plug-in hybridních vozidel pro účely nesouvisející s ekonomickou činností zaměstnavatele a jejich dobíjení elektrickou energií z vlastní elektrické sítě zaměstnance Různé… Zobrazit více »

Optimalizace daní a Home Office aj.

Vytvořil | Listopad 25, 2020

KOV KDP – O co jde…? Jedná se o pracovní schůzky „Koordinačního výboru Komory daňových poradců“, na které se projednávají komplikovaná a nejasná ustanovení daňových zákonů. Cílem je najít shodu odborníků, daňových poradců – s vedoucími metodiky Finanční správy. Někdy se o podaří, jindy nikoliv… Každopádně jsou zápisy často zajímavé… Jako kdyby měl předkladatel „kříšťálovou kouli“: viz… Zobrazit více »

Odborné daňové diskuse

Vytvořil | Listopad 21, 2019

Navazujeme na včerejší článek a doplňujeme informaci o tématech, která byla projednávána v září na Koordinačním výboru. Zápisy z Koordinačního výboru Projednané byly následující příspěvky. Se závěrem: „bez rozporu“: 🙂 Daňový režim sdílených nákladů na výzkum a vývoj Uplatnění plné moci S výsledkem „s rozporem“: Tvorba a rozpouštění daňových opravných položek v situaci jednoho či více spoludlužníků Příspěvky… Zobrazit více »

Složité daňové problémy se (ne)řeší…

Vytvořil | Listopad 20, 2019

Neustále se opakuje stejná písnička, špatné daňové zákony způsobují problémy daňovým subjektům. 🙃 Komora daňových poradců se snaží těžkostem předcházet, ale jak potvrzuje například zápis z červnového jednání KDP s vedením finanční správy, moc se to nedaří. 🙃 Koordinační výbor (KOV) Výše uvedené tvrzení dokládá přehled příspěvků probíraných v červnu a jejich výsledek. Posuďte sami – jeden byl uzavřen „bez… Zobrazit více »

Dobropisy mezi společníky

Vytvořil | Září 19, 2019

Můžeme diskuse a články týkající se fungování společnosti (sdružení bez právní subjektivity) nazvat skutečně „nekonečným příběhem“… 🙂🙃 Opravy základu daně mezi společníky Měla by platit standardní pravidla, nicméně KOV se v květnu nebyl schopen domluvit a předložený příspěvek: Vystavování opravných daňových dokladů mezi společníky společnosti v případě změny výše podílů na společné činnosti a režim DPH… Zobrazit více »

Stravenky („poukazy“) a nejen DPH

Vytvořil | Srpen 16, 2019

Navazujeme na včerejší článek týkající se poukazů, jejichž dodání je v některých případech po novele zákona o DPH zdanitelným plněním. KOV květen 2019 Tato problematika byla řešena na tomto Koordinačním výboru. Příspěvky byly nazvány: Výklad § 15 zákona o DPH ve vztahu ke stravenkám Stravenky jako SPV či MPV – související problematika Důležité je, že příspěvky… Zobrazit více »

KOV březen 2019

Vytvořil | Květen 16, 2019

Pravidelně Vás informujeme o výsledcích jednání Koordinačního výboru Komory daňových poradců s vedením daňové správy. 🙂 Témata Jsou velmi různá, zpravidla specializovaná a závěry jsou využity jen pro část poplatníků nebo plátců. Ne vždy také dojde ke shodě mezi odbornou veřejností, zastoupenou Komorou daňových poradců a vedoucími metodiky daňové správy. 🙂🙃 Příspěvky uzavřené v březnu Uvádíme odkaz… Zobrazit více »