Archiv kategorie: Manželé

Silniční daň a daň z příjmů

Vytvořil | Říjen 13, 2015

A placení záloh na silniční daň Daňový náklad Silniční dani se v praxi příliš nevěnujeme, podle dotazů by měl platit název jednoho z článků: Bezproblémová silniční daň 🙂 V účetnictví zaúčtovaná silniční daň za dané zdaňovací období je uznaným daňovým nákladem. Fyzické osoby? Pokud fyzické osoby nevedou účetnictví, musí být samozřejmě tato daň uhrazena, aby ji bylo možné… Zobrazit více »

Manželé a příjmy z pronájmu

Vytvořil | Květen 18, 2015

Mohou „nějak“ ušetřit na daních? DDZ § 9 ZDP Na téma dílčího daňového základu podle § 9 ZDP jsme již publikovali několik článků. Fyzické osoby zpravidla řeší následující dilema: jestli mají povinnost podat daňové přiznání, většinou jde o souběh s příjmy ze zaměstnání, jak se stanoví základna pro zdanění, tj. zjišťují se možnosti výpočtu dílčího základu… Zobrazit více »

Daňové přiznání k DPFO novinky a pronájem

Vytvořil | Březen 18, 2015

Skutečně v 99 % případů nedošlo ke změně… Běžný poplatník Daňová přiznání podává nejčastěji fyzická osoba, která: má příjem z více pracovních poměrů, podniká nebo má příjmy z pronájmu, dosáhla tzv. ostatních příjmů. Nejvíce chyb se objevuje u těch fyzických osob, poplatníků, kteří mají s daněmi nejméně zkušeností. Pronájem Máte-li příjmy z pronájmu podle § 9, vyplníte mimo jiné… Zobrazit více »

Registrované partnerství

Vytvořil | Srpen 20, 2014

Existují nějaké daňové úlevy? Novela 2014 Zásadní zlom pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob přinesla novela zákona o daních z příjmů (resp. tzv. Zákonné opatření senátu). Manželé mají celou škálu možností optimalizovat svou daňovou povinnost – například: lze uplatnit podle § 35ba/1/b slevu na manželku, výhody u spolupracujících osob, u příjmů z pronájmu podle § 9, nebo… Zobrazit více »

Manželé a pronájem – optimalizace

Vytvořil | Duben 11, 2014

Můžeme si změnit zdanění v letošním roce? Optimalizace Pro letošní rok nebyl zákon o daních z příjmů upraven, a tak stále existuje varianta optimalizace – „výběr poplatníka“. 🙂 Manželé, mají-li pronajímanou nemovitost ve společném jmění, se mohou rozhodnout, který z nich zařadí příjmy a související výdaje do svého daňového přiznání. Mohou tak výrazně optimalizovat daň podle individuální… Zobrazit více »

Manželé a ostatní příjmy

Vytvořil | Leden 16, 2014

Výhodné varianty platí u manželů také pro ostatní příjmy. Příjmy „manželů“ Miniseriál na téma optimalizace daňové povinnosti manželů zakončíme připomenutím, že výhody existují: nejen u příjmů z pronájmů, ale také u ostatních příjmů. Ostatní příjmy Do tohoto dílčího daňového základu („DDZ“) patří ty příjmy, které nejsou v jiných DDZ: § 6 – příjmy ze zaměstnání, § 7… Zobrazit více »

Daně a spolupracující osoba

Vytvořil | Březen 22, 2013

Jak lze delegovat příjmy na člena rodinu? Využijte optimalizaci podle našeho TIPu! 🙂 Příjmy spolupracující osoby Zákon o daních z příjmů nabízí podle ustanovení § 13 optimalizaci daně z příjmů fyzických osob, přesunutím dílčího daňového základu z podnikání na: manžela (manželku), nebo člena rodiny (správně „osoby žijící v domácnosti s poplatníkem“). 🙂 Může se tímto způsobem výrazně snížit daňové zatížení… Zobrazit více »

Příjmy z pronájmu u manželů

Vytvořil | Březen 21, 2013

Můžeme optimalizovat zdaněním u jednoho z manželů? Příjmy z pronájmu Tyto příjmy jsou podle zákona o daních z příjmů („ZDP“) zařazeny do § 9 – a tvoří samostatný dílčí daňový základ s různými variantami jeho stanovení. Manželé Dotaz míří do černého! 🙂 ANO, je-li pronajímaný majetek ve společném jmění manželů, skutečně se rozhodnou, který z nich vykáže tyto příjmy… Zobrazit více »

Do kdy musí být zaplacena silniční daň?

Vytvořil | Leden 30, 2012

Daňové přiznání k silniční dani za kalendářní rok 2011 musí být podáno do 31. 1. 2012 a v tomto termínu musí být také daň zaplacena. 🙂 V praxi nebývají velké doplatky na silniční dani, protože se povinně hradí zálohy v průběhu kalendářního roku. Zálohy se platí za předchozí kalendářní čtvrtletí k 15. 4., 15. 7.… Zobrazit více »

Silniční daň a daň z příjmů

Vytvořil | Listopad 19, 2011

Do konce ledna jsme povinni podat daňové přiznání k silniční dani. Zpracování přiznání není složité, ale jak je to vlastně s daňovou účinností silniční daně, když je třeba zjištěn doplatek za předchozí rok? Otázka míří k obecnému tématu, kterým je tvrzení, že daň nemůže být daňovým nákladem. 🙂 Máme pro vás dobrou zprávu, ale musíte být… Zobrazit více »