Archiv kategorie: ZZ Archiv 2013 Různé

Pojistné přiznání

Vytvořil | Duben 16, 2014

Nejde o daňové přiznání, ale musí se odevzdat! Účast na II. pilíři Uvádíme základní informace ze zdrojů daňové správy týkající se tzv. pojistného přiznání k pojistnému na důchodové spoření. 🙃 Povinnost podat toto přiznání se týká každého poplatníka, který je účastníkem II. pilíře důchodového spoření. 🙂 Existuje výjimka pro poplatníka, jehož pojistné je za celý rok… Zobrazit více »

Retroaktivní daňové novinky

Vytvořil | Leden 10, 2014

Jaké novely zákonů platí u daně z příjmů zpětně? Pravidla 2013/2014 Novely zákonů by měly kontinuálně navazovat a žádné novinky by neměly platit „zpětně“, aby byla zajištěna právní jistota daňových subjektů. Jedna novinka, která byla přijata v rámci Zákonných opatření k ZDP (Zákonu o daních z příjmů), toto pravidlo porušuje. Je ale pro poplatníky daně z příjmů výhodnější, proto… Zobrazit více »

Novinky v účetnictví 2013

Vytvořil | Prosinec 20, 2013

Připomeneme si jednu významnou novinku. Inventarizace V rámci účetních závěrek probíhají inventarizace majetku a závazků atd. Fyzické inventury Musí proběhnout každý rok a otázkou je, kdy je musíme nejpozději provést. V Zákoně o účetnictví pro rok 2013 došlo k příznivé změně – podle §30/6 ji musíme: „ukončit inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni“. To znamená, je-li účetním… Zobrazit více »

Oprava auta a DPH

Vytvořil | Prosinec 18, 2013

Jde o daňový náklad, ale co DPH? Oprava není škodou! Takové optimistické tvrzení jsme uvedli v jednom z článků. Je ale nárok na odpočet DPH? Musíme si připomenout základní pravidlo: chceme-li uplatnit 100% nárok na odpočet DPH, musí přijaté zdanitelné plnění sloužit jen a jen pro ekonomickou činnost. Pokud auto používáme pro podnikání (= zjednodušeně „ekonomickou činnost“),… Zobrazit více »

Oprava auta a škoda (FO)

Vytvořil | Prosinec 17, 2013

Jak se v daních promítne tato skutečnost u fyzické osoby? Účetnictví Účetní operace jsme uvedli v jednom z článků. A daňové vlivy jsou také jednoznačné. Fyzická osoba? Dotaz se týká fyzické osoby, která podniká a vede tzv. daňovou evidenci. 🙂 Odpověď je skutečně jednoduchá, neboť vše proběhne velmi podobně. Doporučujeme v daňové evidenci používat stejné postupy, které byly… Zobrazit více »

Oprava auta a škoda

Vytvořil | Prosinec 13, 2013

Jak se zaúčtuje související náhrada od pojišťovny? Oprava Dojde-li k nemilé události, havárii, faktura od servisu se účtuje jako oprava, tj. na účet 511. Jde tedy o provozní náklad, který je uznán jako daňově účinný. Na toto téma se dotazy opakují. Nejedná se však o škodu v pojetí daňovém. 🙃 Pro škody, většinou krádeže, platí omezení: daňovým… Zobrazit více »

Časový test pro osvobození nemovitostí u DPH

Vytvořil | Prosinec 12, 2013

Zůstává zachován časový test pro osvobození? Převod nemovitostí a DPH Takový převod může a nemusí podléhat dani z přidané hodnoty, jinými slovy, jedná se o plnění: osvobozené od daně, nebo zdanitelné plnění. Časový test Pro osvobození platí v DPH pětiletý časový test. Opravdu existuje varianta, že se plátce může tohoto osvobození vzdát. A novela zákona o DPH,… Zobrazit více »

Kdy musím zdanit akcie?

Vytvořil | Prosinec 11, 2013

Mám akcie prodat do konce roku, abych neplatil daně? ANO i NE… Záleží totiž na tom, o jaké akcie se jedná. Předpokládáme, že tazatel: je drobným akcionářem (má řádově několik procent účasti…), a akce nemá zařazeny v obchodním majetku. Časový test Rozhodující tedy bude časový test pro osvobození od daně. Zákonné opatření Pokud jsou akcie pořízeny… Zobrazit více »

Elektronická podání a „sociálka“

Vytvořil | Prosinec 10, 2013

Povinnost elektronických hlášení skutečně neplatí… Novoroční dárek MPSV po konzultacích s ČSSZ rozhodlo o udělení roční výjimky vztahující se na všechny tiskopisy podávané ze zákona zaměstnavateli. Dále je k dispozici informace, že dříve udělené výjimky pro:  lékaře a  osoby samostatně výdělečně činné samozřejmě zůstávají v platnosti. 🙂 Zákony v České republice prostě někdy platí a jindy neplatí… Citujeme pana ředitele ČSSZ: „Ústřední ředitel České správy sociálního… Zobrazit více »

Audit u akciové společnosti

Vytvořil | Prosinec 6, 2013

Další dotaz z přednášek: Proč je povinný audit AS? Audit účetní závěrky Na toto téma jsme již publikovali několik odpovědí (článků), ale v praxi stále panují obavy, nepřesnosti související s aplikací § 20 Zákona o účetnictví. AS vs. SRO Mezi akciovou společností a společností s ručením omezeným existuje podstatný rozdíl. Splní-li akciová společnost v letech 2012 a 2013 jedno… Zobrazit více »