Archiv kategorie: ZZ 2015 Různé

Aktuální dotazy a DP

Vytvořil | Duben 6, 2016

Náměty jsou na stránkách DS Zákon o daních z příjmů Největší slabinou naší daňové správy je legislativa, konkrétně nepřehledný Zákon o daních z příjmů. Jak zpracovat DPFO a DPPO? To je otázka, se kterou jsme se všichni museli vypořádat nebo ji stále řešíme a daňové přiznání podáme do pátku „v náhradní lhůtě do pátku 8. 4. 2016… Zobrazit více »

Daňová kalkulačka

Vytvořil | Březen 8, 2016

DP DPFO Daňové přiznání fyzických osob V březnu nás čeká vyplnění a odevzdání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob („DP DPFO“). 🙂 Máme pro Vás jen samé dobré zprávy: jak jsme uvedli minulý týden, tiskopis pro fyzické osoby se prakticky nezměnil, nevíte-li si rady, na internetu jsou různé produkty, také jednoduchá daňová kalkulačka. 🙃 Na druhé… Zobrazit více »

Tiskopis DP DPPO

Vytvořil | Březen 2, 2016

Pro rok 2015 Nový vzor K dispozici je základní tiskopis 25 5405 – vzor č. 26 a Pokyny. Dále někteří poplatníci musí vyplnit tzv. Dotazník. Základní tiskopis Tento vzor tiskopisu se vyplňuje za zdaňovací období započaté v roce 2015 a případně část zdaňovacího období 2016. Nová je Tabulka g) pro rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů… Zobrazit více »

Nové tiskopisy DP 2015

Vytvořil | Leden 21, 2016

Jsou již k dispozici! Kalendářní rok 2015 a termíny Je-li zdaňovacím obdobím pro daň z příjmů kalendářní rok 2015, daňové přiznání podáváme: buď v pátek 1. 4. 2016 nebo v pátek 1. 7. 2016. Aktuálně jsme všichni zaměstnání Kontrolním hlášením… 🙂 Nicméně již nyní můžeme, máme-li volnou chvilku, dokončovat účetní závěrku a připravovat daňové přiznání. Tiskopisy Daňová správa nabízí… Zobrazit více »

Dohody o provedení práce a DPFO

Vytvořil | Prosinec 15, 2015

Je zde možná optimalizace Srážková daň Je samozřejmě velmi oblíbená, protože: srážku provádí plátce daně, a příjemce již „nic“ neřeší, dostává netto příjem a nemá žádné daňové povinnosti. Optimalizace Zákon o daních z příjmů navíc nabízí zajímavou možnost optimalizovat daňovou povinnost fyzickým osobám. Fyzická osoba má v roce 2015 několik dohod o provedení práce. Dále pronajímá rodinný… Zobrazit více »

Audit a nový Dotazník k DPPO (2)

Vytvořil | Listopad 30, 2015

Neauditovaná firma dotazník nevyplňuje? Účetní závěrka 2015 Samozřejmě jako v předchozích letech závěrka úzce souvisí s daňovým přiznáním právnických osob. 🙂 Tiskopis DP DPPO umíme vyplňovat. Jeho struktura je poměrně jasná a již několik let se objevují jenom drobné změny v návaznosti na novely Zákona o daních z příjmů. Pro mnohé je však velkým oříškem „Dotazník“, resp. nová příloha… Zobrazit více »

Spolupracující osoby v roce 2015

Vytvořil | Září 16, 2015

Jaká platí pravidla? Institut „spolupráce“ Je třeba si připomenout, že jde o legitimní možnost optimalizace daňové povinnosti, když se část dílčího základu daně (§ 7 ZDP) přesune na jiného poplatníka daně z příjmů fyzických osob, a tak se sníží celkové zdanění. Pravidla pro spolupracující osoby jsou uvedena v § 13 ZDP. Převod je možný na manžela/ku,… Zobrazit více »

Optimalizace Paušály v roce 2015

Vytvořil | Září 15, 2015

Právo volby je na poplatníkovi! Novela 2015 Jak jsme Vás již několikrát informovali, novela ZDP přinesla rozšíření maximálního limitu výše paušálních výdajů pro skupinu „podnikatelů“ s teoretickým 60% nebo 80% paušálem. Jedná se o příjmy ze zemědělské výroby, podnikání podle živnostenského listu (80%) anebo živnostenské podnikání (60%). Jaký systém výpočtu pro určení dílčího daňového základu v… Zobrazit více »

Příjmy z pronájmu v roce 2015

Vytvořil | Září 9, 2015

Patří do „seriálu“ Novinky ZDP? FO a pronájem Musíme si v úvodu vysvětlit, že se nejedná o příjmy fyzické osoby pronajímající majetek, který je „v podnikání“ – přesněji součástí tzv. obchodního majetku fyzické osoby definovaného v § 4/4 ZDP. „Soukromá osoba“ Jde o příjmy „soukromé“ osoby, které jsou zařazeny v Dílčím daňovém základu („DDZ“) § 9 ZDP.… Zobrazit více »

Novela Zákona o rezervách

Vytvořil | Září 1, 2015

ZDP a ZoR Zákon o daních z příjmů (ZDP) ZDP plně respektuje při tvorbě daňových rezerv Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (tj. Zákon o rezervách/“ZoR“). Rezervy a účetnictví Ač jsou rezervy v zásadě účetní záležitostí, platí, že daňové rezervy mohou tvořit například poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří mají příjmy z pronájmu podle § 9… Zobrazit více »