Archiv kategorie: Rezervy

Daňové rezervy

Vytvořil | Červen 23, 2014

Jak lze snížit daňovou povinnost? Optimalizace daně Pokud podává poplatník daňové přiznání za kalendářní rok 2013 v prodlouženém termínu, tj. do 1. července 2014, má stále dost času na rozhodnutí, jestli využije legitimní možnost optimalizace daňové povinnosti prostřednictvím tvorby daňové rezervy. 🙂 Plusem je snížení výše daně, která je příští týden splatná – odložení o několik… Zobrazit více »

Musíme účtovat o dani nebo o rezervě na daň z příjmů?

Vytvořil | Červen 29, 2012

Účetní předpisy znají titul „účetní rezerva na daň z příjmů“. Účetní uzávěrka Poslední účetní operací v procesu účetní uzávěrky je zaúčtování splatné daně z příjmů nebo účetní rezervy na daň z příjmů. Co je povinností? Na výše uvedený dotaz existuje jednoduchá odpověď. 🙂 Záleží na Vašem rozhodnutí. Buď zaúčtujete podle daňového přiznání výši splatné daňové povinnosti nebo podle… Zobrazit více »

Co musíme splnit pro účtování daňových rezerv?

Vytvořil | Květen 25, 2012

Rádi bychom snížili základ daně, protože plánujeme v příštím roce velké opravy. Můžeme tvořit daňovou rezervu? Velmi jednoduchá otázka a připravili jsme pro Vás také celkem jednoznačnou odpověď, Zákon o rezervách Vaším přáním je snížit legitimně základ daně z příjmů, proto se nabízí kontrola podle Zákona o daních z příjmů. Pravidla jsou však uvedena v jiné normě, Zákoně… Zobrazit více »

Jaký smysl mají účetní rezervy, když nejsou daňovým nákladem?

Vytvořil | Květen 24, 2012

Miniseriál k auditovaným účetním závěrkám pokračuje problematikou rezerv. Účetní vs. daňové rezervy V účetní závěrce mají být podle zákona o účetnictví vyjádřeny relevantní údaje, můžeme krátce citovat: „…věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví….“. Účetní rezervy jsou podle Vyhlášky určeny ke krytí budoucích závazků nebo výdajů, resp. opět podle zákona o účetnictví: „…na rizika a ztráty…“. Daňové… Zobrazit více »

Můžeme v daních uplatnit zaúčtované tzv. zákonné rezervy?

Vytvořil | Květen 17, 2012

Předpokládáme, že se jedná o oblíbené rezervy na opravy hmotného majetku. Zákon o rezervách Jaké podmínky musí být splněny, aby zaúčtované zákonné rezervy byly daňové účinné, neupravuje Zákon o daních z příjmů, ale Zákon o rezervách. 🙃 Podmínky jsou velmi tvrdé, musí se jednat o hmotný majetek zařazený ve II. a vyšší odpisové skupině, ale především:… Zobrazit více »