Archiv kategorie: Sdružení

Fyzická osoba a příjmy ze sdružení – a jiné…

Vytvořil | Duben 22, 2020

Na konkrétní otázku, jaký může mít základ daně účastník sdružení – jinými slovy: „Jaké bude platit daně za loňský rok fyzická/právnická osoba (společník společnosti), odpovědět (ne)umíme. ALE poradit můžeme… Přestože neznáme přesné částky a další potřebné údaje, řešení nabízíme. 🙂 Vzorový příklad Činnosti společníka mohou být různé, což potvrzuje následující tabulka. Aktivity FO Výsledek (1) Výsledek… Zobrazit více »

Sdružení a povinnosti k DPH

Vytvořil | Březen 24, 2020

Reagujeme na dotaz, který se týká komplikací u DPH ve společnosti (sdružení). Dodatečná daňová přiznání Je povinností je podat (a také následná Kontrolní hlášení!) 🙃, pokud opravdu existovala uskutečněná a přijatá zdanitelná plnění u ostatních společníků! ZDP vs. ZDPH Ale neplatí automaticky, že podíl na příjmech a výdajích se rovná zdanitelným nebo osvobozeným plněním pro… Zobrazit více »

Jak se mají evidovat tržby (EET) – ve sdružení

Vytvořil | Únor 13, 2020

Reagujeme na aktuální dotaz, v němž se tazatelka táže, kdo, resp. jak se mají evidovat tržby osoby spolupracující formou „franchisingu“. Sdružení Spolupracovníci si podle zadání založili sdružení bez právní subjektivity (společnost) a hlavní organizátorka je společnicí všech sdružení. Zastoupení Doplňující dotaz se týká zastupování – redakčně upraveno: „Je možné, aby jednotliví spolupracovníci při vyúčtování hotovosti se… Zobrazit více »

Registrace k DPH u společníků společnosti (sdružení)

Vytvořil | Leden 15, 2020

Navazujeme na včerejší článek, závěr, v němž jsme zdůraznili, že osoba povinná k dani musí sledovat zákon o DPH, aby se zajistila případná povinná registrace k DPH. Obrat a registrace? Ve většině případů se osoby povinné k dani registrují kvůli překročení obratu – viz § 4a ZDPH. 🙃 Obrat a společník? Každý společník „má“ své vlastní hodnoty obratu. Velmi často… Zobrazit více »

Podíl na sdružení (společnosti) a DPH

Vytvořil | Leden 14, 2020

Jednou z nejsložitějších oblastí je sladění daně z příjmů (účetnictví) a daně z přidané hodnoty u společností (sdružení bez právní subjektivity) 🙃, což potvrzuje i další dotaz, který má dvě části: FO, stejná činnost, všichni daňová evidence, „hlavní“ společník (jedná svým jménem za celou společnost) je Q plátce, ostatní neplátci. Kdy nejpozději je možné vyfakturovat svůj podíl „hlavnímu“… Zobrazit více »

Dobropisy mezi společníky

Vytvořil | Září 19, 2019

Můžeme diskuse a články týkající se fungování společnosti (sdružení bez právní subjektivity) nazvat skutečně „nekonečným příběhem“… 🙂🙃 Opravy základu daně mezi společníky Měla by platit standardní pravidla, nicméně KOV se v květnu nebyl schopen domluvit a předložený příspěvek: Vystavování opravných daňových dokladů mezi společníky společnosti v případě změny výše podílů na společné činnosti a režim DPH… Zobrazit více »

Sdružení a přeúčtování výsledků (2)

Vytvořil | Červenec 18, 2019

Navazujeme na včerejší článek. 🙂 Modelová situace Tentokrát si zaúčtujeme převod výsledku hospodaření u pana Pavla. Operace Částka MD D Účetní výsledek – N DAN 200 548.8 398.8 Účetní výsledek – N NED 20 548.9 398.8 Účetní výsledek – V 300 398.8 648.8 Převod podílu 80 368.8 398.8 Převod majetku – Aktiva x 01, 02..22..… Zobrazit více »

Sdružení a přeúčtování výsledků (1)

Vytvořil | Červenec 17, 2019

Pokračujeme v miniseriálu k účtování sdružení – viz předchozí články. Modelová situace Představme si, že ve sdružení jsou jen dva účtující společníci, pánové Pavel a Petr. Účetnictví za sdružení vede pan Petr a může na konci roku převést (zaúčtovat) výsledek hospodaření pro pana Pavla jednoduchými operacemi. 🙂 Společník „A“ Základní vzorové operace jsou následující. Operace Částka MD… Zobrazit více »

JAK se účtuje Sdružení?

Vytvořil | Červenec 10, 2019

Máme na mysli samozřejmě „sdružení bez právní subjektivity“, tj. správně společnost. „Povinné účetnictví“ Navazujeme na článek z minulého úterý a doplňující dotaz. Analytická evidence Podle účetních předpisů, například Českého účetního standardu č. 001, je uložena povinnost „vykazovat“, v praxi používáme výraz „analytická evidence“ různé položky podle konkrétních kritérií. Výjimkou není ani sdružení, jinými slovy: ANO, vedeme analytickou… Zobrazit více »

Nekonečný příběh „Co se Sdružením“

Vytvořil | Červenec 2, 2019

Několik článků jsme věnovali tématu Společnost (sdružení bez právní subjektivity) a novinkám v dani z přidané hodnoty, které platí pro společníky (účastníky sdružení) již od 1. 1. 2019. 🙃 Novela DPH Opravdu jsme uvedli správné datum, neboť je odvozeno z přechodných ustanovení novely zákona o DPH účinné od 1. 7. 2017. Aktuální novela zákona platná od 1. 4.… Zobrazit více »