Archiv kategorie: Sdružení

Dobropisy mezi společníky

Vytvořil | Září 19, 2019

Můžeme diskuse a články týkající se fungování společnosti (sdružení bez právní subjektivity) nazvat skutečně „nekonečným příběhem“… 🙂🙃 Opravy základu daně mezi společníky Měla by platit standardní pravidla, nicméně KOV se v květnu nebyl schopen domluvit a předložený příspěvek: Vystavování opravných daňových dokladů mezi společníky společnosti v případě změny výše podílů na společné činnosti a režim DPH… Zobrazit více »

Sdružení a přeúčtování výsledků (2)

Vytvořil | Červenec 18, 2019

Navazujeme na včerejší článek. 🙂 Modelová situace Tentokrát si zaúčtujeme převod výsledku hospodaření u pana Pavla. Operace Částka MD D Účetní výsledek – N DAN 200 548.8 398.8 Účetní výsledek – N NED 20 548.9 398.8 Účetní výsledek – V 300 398.8 648.8 Převod podílu 80 368.8 398.8 Převod majetku – Aktiva x 01, 02..22..… Zobrazit více »

Sdružení a přeúčtování výsledků (1)

Vytvořil | Červenec 17, 2019

Pokračujeme v miniseriálu k účtování sdružení – viz předchozí články. Modelová situace Představme si, že ve sdružení jsou jen dva účtující společníci, pánové Pavel a Petr. Účetnictví za sdružení vede pan Petr a může na konci roku převést (zaúčtovat) výsledek hospodaření pro pana Pavla jednoduchými operacemi. 🙂 Společník „A“ Základní vzorové operace jsou následující. Operace Částka MD… Zobrazit více »

JAK se účtuje Sdružení?

Vytvořil | Červenec 10, 2019

Máme na mysli samozřejmě „sdružení bez právní subjektivity“, tj. správně společnost. „Povinné účetnictví“ Navazujeme na článek z minulého úterý a doplňující dotaz. Analytická evidence Podle účetních předpisů, například Českého účetního standardu č. 001, je uložena povinnost „vykazovat“, v praxi používáme výraz „analytická evidence“ různé položky podle konkrétních kritérií. Výjimkou není ani sdružení, jinými slovy: ANO, vedeme analytickou… Zobrazit více »

Nekonečný příběh „Co se Sdružením“

Vytvořil | Červenec 2, 2019

Několik článků jsme věnovali tématu Společnost (sdružení bez právní subjektivity) a novinkám v dani z přidané hodnoty, které platí pro společníky (účastníky sdružení) již od 1. 1. 2019. 🙃 Novela DPH Opravdu jsme uvedli správné datum, neboť je odvozeno z přechodných ustanovení novely zákona o DPH účinné od 1. 7. 2017. Aktuální novela zákona platná od 1. 4.… Zobrazit více »

CO patří do DP a KH u sdružení?

Vytvořil | Duben 17, 2019

Reagujeme na aktuální dotaz týkající se novinky platné pro společnost (sdružení bez právní subjektivity). CO platí od 1. ledna 2019 Je to jasné: Každý společník jedná sám za sebe! DP a KH Proto také každý z nich musí uvádět své hodnoty v daňovém přiznání a kontrolním hlášení. Podkladem je stanovený poměr (jde-li o plnění „celé“ společnosti) a… Zobrazit více »

Daňové přiznání k DPH za leden

Vytvořil | Únor 25, 2019

Klid před daňovou bouří – kterou myslíme zpracování a odevzdání daňových přiznání k dani z příjmů FO a PO za loňský rok, využíváme pro jiné daňové povinnosti. Standardní DP k DPH? Je něco zajímavého, složitého, co by mělo vliv na sestavení daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období leden 2019? NE, očekává se, že novela, která obsahuje… Zobrazit více »

Sdružení a nové povinnosti k DPH od ledna 2019

Vytvořil | Únor 18, 2019

Pro mnoho společníků společností (účastníků sdružení bez právní subjektivity) je „strašákem“ příští pondělí… DPH za leden Každý společník se musí v roce 2019 vypořádat s právy a povinnostmi k dani z přidané hodnoty „sám za sebe“, jak jsme již rozebrali na základě Vašich dotazů v několika článcích. Aktuální dotaz Společnost má dva společníky, zatím pro účely DPH vše vyřizoval pouze… Zobrazit více »

Sdružení: pravidla pro DPH a jiné Daně…

Vytvořil | Únor 7, 2019

Navazujeme na včerejší článek a doplňující poznámku k původnímu dotazu. 🙂 „Účetnictví“ a „Daň z příjmů“ vs. Daň z přidané hodnoty Zpřesněno bylo v dotaze, že: účetnictví povede nadále pověřený společník, a faktury mezi společníky budou podle jejich sjednaných podílů na společnosti. Ideální řešení Takový postup je nejjednodušší! ALE pouze pro případy, KDY skutečně vykonávaná ekonomická činnost tomu… Zobrazit více »

Sdružení a faktury do zahraničí

Vytvořil | Únor 6, 2019

Všichni si stále zvykáme na novinku, která se týká společností (sdružení bez právní subjektivity), účinnou od 1. 1. 2019: „…každý společník jedná pro účely daně z přidané hodnoty sám za sebe…“. 🙂 Teorie Toto základní a neměnné pravidlo si vždy musíme zdůraznit při každém problému, dotazu. Zákon o DPH nezná v principu výjimky pro společníky, proto se… Zobrazit více »