Archiv kategorie: Silniční daň

Silniční daň je vždy daňovým nákladem?

Vytvořil | Duben 12, 2019

Toto tvrzení je pravdivé jen z části, reagujeme krátce na opakující se dotazy. Daň jako daňový výdaj Podle ustanovení § 24/2/ch ZDP uznáváme „automaticky“ silniční daň, zařadíme ji do kategorie „další“ daně, a skutečně zde není podmínka zaplacení. Výjimka pro silniční daň Musíme však zákon o daních z příjmů číst velmi pečlivě. Podle § 24/2/u ZDP se… Zobrazit více »

Placení silniční daně

Vytvořil | Říjen 15, 2018

V říjnu většinou bývá klid před bouří, z pohledu daní… 🙂 Připravují se závěrky, kontrolujeme, co je nového v účetnictví a daních – viz náš tip na přednášku. Případně již řešíte fyzické inventury… Daňové povinnosti Proto jich není mnoho, jedná se o: Silniční daň a Daň z přidané hodnoty, u které je termín čtvrtek 25. 10. Záloha na silniční… Zobrazit více »

Silniční daň

Vytvořil | Duben 16, 2018

Daňových zpráv, dobrých, není nikdy dost. 🙂 Jednou z nich je, že v praxi nejsou téměř žádné problémy se silniční daní. Placení záloh Nezapomeňte jen dnes uhradit pravidelnou zálohu za první kalendářní čtvrtletí. Co je zajímavého u silniční daně? Uvádíme tři vzorové případy: Pro její daňové uznání u účtujícího poplatníka není podmínkou její zaplacení, viz § 24/2/ch… Zobrazit více »

DEN „D“ v daních

Vytvořil | Leden 31, 2018

DNES je vskutku pracovní daňový den. 🙃 Připomínáme: daň z nemovitých věcí, silniční daň, zdaňovací období u DPH, a také teoreticky daň paušální. Daň z nemovitých věcí Pokud jste k datu 1. 1. 2018 novým poplatníkem, nebo jste „něco“ přistavěli apod., musíte podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání k DzN. Podle názoru daňové správy je nutné poslat také… Zobrazit více »

Předvánoční zálohy…

Vytvořil | Prosinec 15, 2017

Finišujete s přípravami na Vánoce? 🙂 Bohužel musíte dnes ještě splnit jiné povinnosti, včas uhradit zálohy čtvrtletní nebo pololetní na daň z příjmů fyzických nebo právnických osob, a poslední letošní zálohu na silniční daň. Pravidla Jsou známá, jen se na ně v předvánočním shonu může zapomenout… 🙃 Daň z příjmů Výše zálohy se odvíjí od tzv. poslední známé povinnosti, většina… Zobrazit více »

Placení Silniční daně

Vytvořil | Červenec 14, 2017

Bezproblémová silniční daň? ANO, asi se jedná o jedinou daň, se kterou nemají poplatníci problémy. + Musí se soustředit pouze na: pravidelné placení čtvrtletních záloh, vždy do 15. dne daného kalendářního čtvrtletí s tím, že v říjnu se hradí záloha na říjen a listopad, podání daňového přiznání v lednu a zpravidla doplacení daně za prosinec. V pondělí je… Zobrazit více »

Záloha na silniční daň

Vytvořil | Duben 18, 2016

Nezapomněli jste na ni? Daň z příjmů a DPH Každý daňový subjekt řeší minimálně jednou za rok své povinnosti k dani z příjmů (FO nebo PO). A daň z přidané hodnoty tak často, jak musí podávat příslušné daňové přiznání. Silniční daň Je právem opomíjená, vždyť až na dvě výjimky je daňovým nákladem, i když není uhrazená… Záloha za I.… Zobrazit více »

Daňové přiznání k silniční dani

Vytvořil | Leden 27, 2016

Do konce ledna se musí podat daňové přiznání! Termín 1. 2. 2016 Silniční daň – za kalendářní rok 2015 – se musí podat do příštího pondělí. 🙂 V tomto termínu též musí být tato daň zaplacena. Ale pro silniční daň – posuzujeme-li ji jako daňový náklad, není povinností její úhrada – stačí zaúčtování závazku do loňského… Zobrazit více »

Silniční daň a daň z příjmů

Vytvořil | Říjen 13, 2015

A placení záloh na silniční daň Daňový náklad Silniční dani se v praxi příliš nevěnujeme, podle dotazů by měl platit název jednoho z článků: Bezproblémová silniční daň 🙂 V účetnictví zaúčtovaná silniční daň za dané zdaňovací období je uznaným daňovým nákladem. Fyzické osoby? Pokud fyzické osoby nevedou účetnictví, musí být samozřejmě tato daň uhrazena, aby ji bylo možné… Zobrazit více »

Bezproblémová silniční daň?

Vytvořil | Červenec 15, 2015

Ano, je tomu tak. Povinnosti k silniční dani Jsou všem jasné, v průběhu kalendářního roku hradíme tři pravidelné čtvrtletní zálohy (vždy k 15. dni za předchozí kalendářní čtvrtletí) a další zálohu v prosinci. Viz mimo jiné platební kalendář správy daní. Daňové přiznání podáváme do konce ledna následujícího roku. Problémy? Skutečně se vyskytují minimálně, což dokazuje i správa daní. Nahlédneme-li… Zobrazit více »