Archiv kategorie: Silniční daň

Aktuální zálohy na Silniční daň

Vytvořil | Říjen 15, 2020

Uvádíme odkaz na sdělení Finanční správy k DNES splatným zálohám… 🙃 INFO Citujeme: Finanční správa ČR připomíná, že zálohu na daň silniční je třeba uhradit tak, aby byla nejpozději do 15. 10. 2020 připsána na účet správce daně pouze tehdy, pokud nepatříte mezi vybrané subjekty, u nichž převažující část příjmů v období od 1. 6. 2020… Zobrazit více »

DNES nemusíte platit silniční daň

Vytvořil | Červenec 15, 2020

Máme pro vás krátkou a příjemnou „daňovou zprávu“ (lepší by bylo, kdyby se termíny nezměnily a žádná pandemie nebyla…). Pravidelné čtvrtletní termíny se kvůli čínské chřipce nemusí dodržet…🙂 ALE… Zálohy za první až třetí čtvrtletí musí být uhrazeny do 15. 10. 2020. Jedná se o „automatické“ odpuštění sankcí. Naše RADA Nepřehlédněte, že se zpětnou účinností… Zobrazit více »

Daňové novely od 1. července

Vytvořil | Červenec 1, 2020

DNES nemusí být podána daňová přiznání k dani z příjmů za kalendářní rok 2019, ale jde o významný okamžik, neboť nabývá účinnost několik novel daňových zákonů. 🙂 Uvádíme proto stručný přehled těchto novinek. Zákon o daních z příjmů Je nyní možné zpětné uplatnění daňové ztráty (*). Daň z přidané hodnoty Do 10% sazby nově patří: ubytovací služby, různé kulturní a sportovní… Zobrazit více »

Silniční daň

Vytvořil | Leden 29, 2020

Dva dny nám „všem“ zbývají na odevzdání a zaplacení silniční daně… 🙃 KDO má tuto povinnost? Jedná se o poplatníky, kteří využívají vozidla k „podnikání“, přesněji této dani podléhají silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, jestliže: jsou registrovaná a provozovaná v tuzemsku, jsou používaná poplatníkem: DPFO k činnosti podle § 7 ZDP, DPPO, nejde-li o veřejně prospěšného poplatníka (nejsou-li jeho… Zobrazit více »

Bezproblémová silniční daň?

Vytvořil | Říjen 15, 2019

ANO, pokud hradíme včas zálohy, nemáme zpravidla s touto daní žádné problémy. 🙂 Záloha 15. 10. DNES je splatná záloha na tuto daň. 🙃 Daňový náklad Je jím zaúčtovaná silniční daň, neboť není v § 24/2/ch ZDP podmínkou její uhrazení! 🙂 To neplatí pro dvě výjimečné situace – u přenosu daňové povinnosti: mezi manželi, a u společníka veřejné obchodní… Zobrazit více »

Silniční daň je vždy daňovým nákladem?

Vytvořil | Duben 12, 2019

Toto tvrzení je pravdivé jen z části, reagujeme krátce na opakující se dotazy. Daň jako daňový výdaj Podle ustanovení § 24/2/ch ZDP uznáváme „automaticky“ silniční daň, zařadíme ji do kategorie „další“ daně, a skutečně zde není podmínka zaplacení. Výjimka pro silniční daň Musíme však zákon o daních z příjmů číst velmi pečlivě. Podle § 24/2/u ZDP se… Zobrazit více »

Placení silniční daně

Vytvořil | Říjen 15, 2018

V říjnu většinou bývá klid před bouří, z pohledu daní… 🙂 Připravují se závěrky, kontrolujeme, co je nového v účetnictví a daních – viz náš tip na přednášku. Případně již řešíte fyzické inventury… Daňové povinnosti Proto jich není mnoho, jedná se o: Silniční daň a Daň z přidané hodnoty, u které je termín čtvrtek 25. 10. Záloha na silniční… Zobrazit více »

Silniční daň

Vytvořil | Duben 16, 2018

Daňových zpráv, dobrých, není nikdy dost. 🙂 Jednou z nich je, že v praxi nejsou téměř žádné problémy se silniční daní. Placení záloh Nezapomeňte jen dnes uhradit pravidelnou zálohu za první kalendářní čtvrtletí. Co je zajímavého u silniční daně? Uvádíme tři vzorové případy: Pro její daňové uznání u účtujícího poplatníka není podmínkou její zaplacení, viz § 24/2/ch… Zobrazit více »

DEN „D“ v daních

Vytvořil | Leden 31, 2018

DNES je vskutku pracovní daňový den. 🙃 Připomínáme: daň z nemovitých věcí, silniční daň, zdaňovací období u DPH, a také teoreticky daň paušální. Daň z nemovitých věcí Pokud jste k datu 1. 1. 2018 novým poplatníkem, nebo jste „něco“ přistavěli apod., musíte podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání k DzN. Podle názoru daňové správy je nutné poslat také… Zobrazit více »

Daňové přiznání k silniční dani

Vytvořil | Leden 27, 2016

Do konce ledna se musí podat daňové přiznání! Termín 1. 2. 2016 Silniční daň – za kalendářní rok 2015 – se musí podat do příštího pondělí. 🙂 V tomto termínu též musí být tato daň zaplacena. Ale pro silniční daň – posuzujeme-li ji jako daňový náklad, není povinností její úhrada – stačí zaúčtování závazku do loňského… Zobrazit více »