Archiv kategorie: Společnost s r.o.

Bezúročná půjčka u SRO

Vytvořil | Květen 21, 2020

V předchozích dvou článcích jsme se věnovali posouzení úročených půjček z pohledu: fyzické osoby, vlastníka, člena korporace, a společnosti s ručením omezeným. Pokud půjčku poskytla fyzická osoba, která nevede účetnictví, rozhoduje o daňovém režimu její zaplacení. Bezúročná půjčka? Otázkou je, zda nevzniká v těchto případech „jiný majetkový prospěch“ na straně SRO. Naštěstí existuje konkrétní třetí věta § 23/7 ZDP… Zobrazit více »

Daně u SRO a půjčka od člena korporace

Vytvořil | Květen 20, 2020

Navazujeme na včerejší článek. Jak se daňově projeví přijatá půjčka od „vlastníka“ SRO? Daňovým nákladem, je-li taková půjčka úročena, jsou jen: Úroky zaplacené, a to podle ustanovení § 24/2/zi ZDP. 🙃 Vrácení jistiny půjčky je účtováno pouze rozvahově. Úroky „doplacené“ Například SRO zaúčtuje do nákladů úroky v roce 2019: Jsou „nedaňové“, nebyly uhrazeny, fyzická osoba „nic“ nedaní… Zobrazit více »

Daně u Fyzické osoby a půjčka vlastnímu SRO

Vytvořil | Květen 19, 2020

Doplňujeme informaci k dotazu z minulého týdne. DPFO Fyzická osoba poskytla půjčku své společnosti s ručením omezeným – předpokládáme jako „soukromá osoba“, nikoliv jako „podnikatel“ z obchodního majetku. V takovém případě se v daňovém přiznání FO: neuvádí žádná informace o jistině, 🙂 pouze se zdaní standardním způsobem, jako příjmy z kapitálového majetku v § 8 ZDP, inkasované úroky. Smlouva Vhodné je, aby byla… Zobrazit více »

Povinný audit SRO

Vytvořil | Listopad 22, 2013

Jaké podmínky platí pro povinný audit společnosti s ručením omezeným? Zákon o účetnictví Jedná-li se o běžnou obchodní společnost, povinnost k auditu nevzniká z jiných důvodů, podmínky stanoví § 20 Zákona o účetnictví. Účetní závěrka Aby byla účetní závěrka „SRO“ povinně auditována, musí být naplněna dvě ze tří kritérií: brutto aktiva 40 Mio Kč, „čistý“ obrat 80… Zobrazit více »

Faktura od společníka je uznána?

Vytvořil | Listopad 9, 2012

Jediný společník poskytl služby pro „svou“ společnost. Společník je „zaměstnanec“ Titulek asi mnohé překvapí. Ale je tomu skutečně tak – pro účely daně z příjmů je považován za „zaměstnance“. Pronájem Dotaz je na fakturu za poskytnuté služby – obdobně se řeší také pronájmy, jak je rozebráno v článku: Může společník pronajmout majetek „své“ obchodní společnosti? Neměl by… Zobrazit více »

Prodej obchodního podílu

Vytvořil | Srpen 1, 2012

Jak máme účtovat o prodeji jedné poloviny naší společnosti? Společník a obchodní podíl Jeden ze tří společníků se rozhodl, že svůj obchodní podíl prodá – hlavní účetní neřeší za jakých podmínek, ale trápí ji, jak se tato skutečnost projeví v účetnictví společnosti s ručením omezeným. Odpověď je velmi jednoduchá, skoro nijak… Představme si, že pánové Nový a… Zobrazit více »

Prosím vysvětlete ještě jednou parametry pro povinný audit

Vytvořil | Červen 25, 2012

Nebyly v článku audit pro a.s. a s.r.o k této problematice nepřesnosti? Kouzlo internetu? Na rozdíl od knih nebo článků v časopisech je možné na Internetu šotka snadno a rychle opravit… Máte pravdu, v každém z článků byl stejný překlep, i když v dalších navazujících příkladech byly již uvedeny správné hodnoty. Kritéria pro audit Jsou jasná: úhrn brutto rozvahy… Zobrazit více »

Podmínky pro audit akciové společnosti jsou nám jasné, ale co platí pro „SRO“?

Vytvořil | Červen 12, 2012

Pravidla auditů účetní závěrky stanoví zákon o účetnictví. SRO… Základní kritéria jsou shodná jako pro akciové společnosti. Existuje však pro společnosti s ručením omezením výrazné zmírnění. 🙂 Musí být splněny v roce předchozím a v aktuálním roce dvě ze tří podmínek: úhrn brutto rozvahy je více než 40 mil. Kč, obrat je vyšší než 80 mil. Kč, přepočtený… Zobrazit více »

Může společník pronajmout majetek „své“ obchodní společnosti?

Vytvořil | Březen 6, 2012

Daňový poradce nám nechce uznat jako daňový náklad fakturu od společníka za pronájem osobního vozu. Společník vs. SRO Vztahy mezi společníkem a jím vlastněnou obchodní společností, společností s ručením omezeným, mají různou povahu a jsou oprávněně předmětem vášnivých diskusí se správci daně. Pracovní poměr Nejčastěji se řeší, jestli služby fakturované společníkem, který vystupuje jako podnikatel (osoba… Zobrazit více »