Archiv kategorie: Účetní metody

Zálohy v účetnictví

Vytvořil | Září 5, 2019

Doplňujeme předchozí dva články o důležitou poznámku. V původním dotaze byly zmíněny „služby jako je elektřina, voda a plyn“. Zálohové faktury Existuje výjimka a podle Českého účetního standardu č. 017 je možné rozvahové účtování přijatých zálohových faktur. 🙂 Má se ale jednat o opakující se zálohové platby od uživatelů bytů a nebytových prostor… Naše RADA V jiných případech… Zobrazit více »

Daňový odpis pohledávek

Vytvořil | Červenec 3, 2019

Jaký je režim odpisu pohledávek, které Vám již nikdo nezaplatí…? To je častý dotaz, který se nyní řešil u dokončovaných auditů a zpracování daňových přiznání za loňský rok. Jedná se o daňový náklad? ANO i NE…! ANO Věříme, že Vás naše odpověď nezarmoutí. Pokud naplníte parametry uvedené v § 24/2/y ZDP, o kterých jsme již… Zobrazit více »

NEúčtujte odloženou daň

Vytvořil | Červen 14, 2019

Čeká-li Vás perný víkend – i když má být krásné počasí – protože zpracováváte účetní závěrku za loňský rok, zkuste si svou práci co nejvíce zjednodušit. 🙂 Účetnictví a daně Předpokladem správného stanovení základu daně z příjmů právnických osob je samozřejmě kvalitní účetní uzávěrka. Proto se soustřeďte na operace 🙂, které s daněmi přímo či nepřímo souvisí:… Zobrazit více »

Náklady na audit

Vytvořil | Květen 22, 2019

Pravidelně se opakují dotazy, jak se posuzují náklady vynaložené na audit účetní závěrky. Existuje problém? Mohlo by se na první pohled zdát, že ano, neboť auditorskou zprávu obdržíte až po závěrce za loňský rok. 🙃 ALE opak je pravdou: V rámci uzávěrkových prací zaúčtujete dohadnou položku pasivní, která je samozřejmě uznána jako daňový náklad. 🙂 Naše… Zobrazit více »

Účetnictví a TYP účetní jednotky

Vytvořil | Duben 5, 2019

Všichni jsme byli pod tlakem termínu pro podání daňových přiznání a tak se o „další“ účetní či daňové problémy příliš nezajímáme. 2018 vs. 2019 Neměli bychom však zapomenout na pravidelnou „roční“ kontrolu TYPU účetní jednotky, resp. podle terminologie § 1b a násl. zákona o účetnictví KATEGORII: MIKRO, MALOU, STŘEDNÍ nebo VELKOU. Finanční správa. Pro oblast… Zobrazit více »

Kategorie účetní jednotky a tiskopis DPPO

Vytvořil | Únor 27, 2019

V účetnictví rozlišujeme několik kategorií (typů) účetních jednotek u podnikajících subjektů, dlouhá léta jsme je dělili na auditované a „ostatní“… 🙂 Nová kritéria Nezapomeňte si nyní, při dokončení účetních uzávěrek, tj. zpracování kompletní účetní závěrky za účetní období kalendářní rok 2018: zkontrolovat, jaký je Váš typ za loňský rok, a zda nedochází ke změně pro rok… Zobrazit více »

Uzávěrka a digitální měna

Vytvořil | Únor 13, 2019

Při zpracování účetní uzávěrky řešíte mnoho různých problémů, jedním z nich může být kontrola účtování tzv. digitálních měn. Sdělení Finanční správy V účetních předpisech je obtížné nalézt jasnou metodiku účtování. K dispozici je však Informace Ministerstva financí, které navrhuje následující způsoby ocenění a účtování. Oceňování Pro ocenění digitálních měn se použije § 25 odst. 1 písm. c), d)… Zobrazit více »

Cizí měna a DPH

Vytvořil | Leden 17, 2019

Reagujeme krátce na aktuální dotaz z minulého týdne (Vašich zajímavých námětů je hodně, a tak nestíháme reagovat „on-line“!).. Jedná se o zásadní rozhodnutí, jaké kurzy máme používat u daně z přidané hodnoty. Zákon o DPH Pravidla jsou uvedena v ustanovení § 4/5 zákona o DPH. Zjednodušeně můžeme uvést, že použijete kurz pro Vás platný „…ke dni vzniku povinnosti… Zobrazit více »

Kalkulace v účetnictví

Vytvořil | Leden 11, 2019

Pokud účetní jednotka vyrábí, měla by pečlivě sledovat proces výroby a na základě kalkulačních vzorců správce ocenit své produkty. Dotaz Aktuální dotaz se týká daně z přidané hodnoty, je nebo není součástí kalkulace? Teorie Podle ustanovení § 25/1/d zákona o účetnictví se ocení zásoby vytvořené vlastní činností: „…vlastními náklady…“, kterými rozumíme podle § 25/5/c ZoÚč: přímé… Zobrazit více »

Dohadná položka a Pořizovací cena

Vytvořil | Prosinec 12, 2018

Navazujeme na včerejší článek a doplňujeme text k dohadné položce pasivní. 🙂 Účetnictví a Daně Představte si, že nakoupíte jakýkoliv hmotný majetek, nemáte k dispozici konečnou cenu, přesto majetek budete daňově odpisovat, neboť zaúčtujete: MD 042/D 389 a MD 022/D 042. Více než dvacet let jste případný rozdíl „ostré“ faktury k částce dohadné položky promítly do tzv.… Zobrazit více »