Archiv kategorie: OdčPoložka Ztráta

Lhůty pro Daňovou ztrátu

Vytvořil | Prosinec 9, 2020

Neustále se opakují procesní problémy se stanovením lhůt při zkoumání daňových ztrát. Stanovisko GFŘ Snad praxe potvrdí teoretické závěry uveřejněné v aktuálním materiálu GFŘ. Jeho název je výmluvný: Informace k určení lhůty pro stanovení daně při vykazování a uplatňování daňové ztráty a posuzování běhu této lhůty a změny jejího běhu Citujeme úvod: “GFŘ z důvodu… Zobrazit více »

VIDEO: Jak je to s dodatečným uplatněním letošní daňové ztráty?

Vytvořil | Listopad 30, 2020

Titulek je jasný a reagujeme na stále se opakující dotazy! “Výhodná” letošní ztráta?! ANO, pokud máme na mysli daňovou ztrátou, která se stává odčitatelnou položkou od základu daně. (*) 🙂 NE, jestliže hovoříme o propadu příjmů, finanční ztráty kvůli čínské chřipce. Zpětné uplatnění daňové ztráty Pokud příští rok, při podání daňového přiznání, vykážete daňovou ztrátu (*):… Zobrazit více »

Tiskopisy a uplatnění očekávané daňové ztráty

Vytvořil | Srpen 14, 2020

Není pátek “Třináctého”, a tak máme pro Vás dobré zprávy – několikrát jsme vás již upozornili na legitimní možnost optimalizace daní za kalendářní rok 2019 – formou využití “budoucí ztráty”! 🙂 Metodika Doporučujeme tuto variantu konzultovat s daňovým poradcem, nicméně je k dispozici základní návod na webu Finanční správy. A co tiskopisy Daňových přiznání? Kladné pozitivní… Zobrazit více »

JAK uplatnit „dodatečně“ daňovou ztrátu?

Vytvořil | Červenec 7, 2020

Po slunném víkendu, který jste si určitě užili, je nutné se věnovat daním. Je totiž nabídnuta možnost ušetřit již za loňský rok! 🙂 „Zpětně“ Novela zákona o daních z příjmů je účinná od 1. července, ale skutečně lze aplikovat uplatnění této odčitatelné položky „zpětně“! Základní pravidla: Za dvě bezprostředně předcházející zdaňovací období. Maximální částka je 30 000 000 Kč.… Zobrazit více »

Daňové novely od 1. července

Vytvořil | Červenec 1, 2020

DNES nemusí být podána daňová přiznání k dani z příjmů za kalendářní rok 2019, ale jde o významný okamžik, neboť nabývá účinnost několik novel daňových zákonů. 🙂 Uvádíme proto stručný přehled těchto novinek. Zákon o daních z příjmů Je nyní možné zpětné uplatnění daňové ztráty (*). Daň z přidané hodnoty Do 10% sazby nově patří: ubytovací služby, různé kulturní a sportovní… Zobrazit více »

Čínská chřipka a daňové ztráty

Vytvořil | Červen 18, 2020

Včera jsme vám připomněli poslední oficiální daňová opatření. Všichni doufáme, že budou následovat další potřebné legislativní kroky… 🙂 Změny u daňových ztrát Na aktuální dotaz, jak je to s novelou zákonů kvůli rozšíření možnosti uplatnit daňové ztráty, odpovíme jen krátce. Návrhy… Novela, resp. původní návrh se upravil.. Například se plánuje její uplatnění – daňové ztráty vykázané za… Zobrazit více »

Letošní daňová ztráta nepropadá

Vytvořil | Září 18, 2019

Na jednoduchý dotaz máme příznivou krátkou odpověď! 🙂 Modelová situace Poplatník vykázal v daňovém přiznání za kalendářní rok 2019 daňovou ztrátu z příjmů z nájemného. Propadá tato daňová ztráta? Řešení Nikoliv! 🙂 Ve zdaňovacích obdobích 2020 až 2024 – podle vůle poplatníka – je možné tuto ztrátu využít. Samozřejmě to platí jen pro dílčí daňové základy §§ 6 až 10:… Zobrazit více »

Hospodářský rok a Daňová ztráta (1)

Vytvořil | Říjen 23, 2018

Zvláštním účetním (a zdaňovacím) obdobím je tzv. Hospodářský rok, období, které na rozdíl od kalendářního roku nezačíná 1. lednem, ale v jiném měsíci a trvá dvanáct kalendářních měsíců. Přechody mezi Kalendářním rokem a Hospodářským rokem Pravidla upravuje zákon o účetnictví v paragrafu třetím. „Přechodné“ účetní období může být kratší nebo delší než dvanáct kalendářních měsíců. Vedení účetní… Zobrazit více »