Archiv kategorie: DPH a KH 2016

DPH a Paušální výdaje

Vytvořil | Listopad 1, 2016

Je možná tato kombinace? Nabízíme následující TIP! 🙂 Paušální výdaje Fyzická osoba se velmi často v § 7 ZDP rozhodne, místo daňové evidence a účetnictví, výdaje neprokazovat a použije paušální výdaje. Takovou osobou může být i plátce DPH? Strohá odpověď může znít: S daní z přidané hodnoty to „nemá“ nic společného… Vskutku je tomu tak. Jestliže uvažujte o… Zobrazit více »

Kontrolní hlášení a podklady

Vytvořil | Říjen 25, 2016

Záznamní evidence je základem pro KH! Evidence pro účely DPH Podklady pro zpracování daňového přiznání k DPH se podle § 100 zákona o DPH nazývají „evidence pro účely DPH“ – ale v praxi používáme zavedené „záznamní evidence“. Dnes je termín podání DP k DPH a KH – mnohdy se na poslední chvíli připravují daňová přiznání za září nebo třetí čtvrtletí, pro které… Zobrazit více »

Nové PDP

Vytvořil | Říjen 20, 2016

V telekomunikacích Novela DPH S účinností od 1. 10. 2016 byl rozšířen režim „reverse charge“, tj. přenos daňové povinnosti o telekomunikační služby. Naštěstí platí jen „pro velké hráče“ v daném oboru, jak vyplývá z informací daňové správy, týká se pouze „velkoobchodních kontraktů“.. Jde totiž o služby elektronických komunikací na základě smluv o přístupu k sítím elektronických komunikací, nebo… Zobrazit více »

Nové sazby DPH

Vytvořil | Říjen 19, 2016

Místo 21 % bude 15 % Novinka od 1. 12. 2016 Náplastí na zavedení Elektronické evidence tržeb má být snížení sazeb daně z přidané hodnoty, které bude účinné také od prosince letošního roku. O jaké služby se jedná? Jde o služby: stravovací a podávání nápojů, a to podle kódu CZ-CPA 56. Samozřejmě se uvedené snížení netýká podávání: alkoholických nápojů, a tabákových výrobků.… Zobrazit více »

Nulové Kontrolní hlášení

Vytvořil | Září 27, 2016

Nestihli jste včerejší termín… Existuje řešení? ANO 🙂, pokud splníte podmínky pro nepodání Kontrolního hlášení. Na toto téma jsme již uveřejnili několik článků. Pravdou je, že se nulové Kontrolní hlášení nepodává. Podmínky jsou jasné: za testované období, zde kalendářní měsíc srpen 2016, plátce neeviduje v záznamní evidenci žádnou položku, nejen uskutečněná, ale ani přijatá zdanitelná plnění. Výzva správy daní… Zobrazit více »

Termín KH pro Fyzické osoby

Vytvořil | Září 26, 2016

Je až dnes… DP vs. KH Největší problém s podáním kontrolního hlášení mají právnické osoby, které odevzdávají daňové přiznání čtvrtletně. 🙃 Jinými slovy: mají pro DPH zdaňovací období čtvrtletní, ale kontrolní hlášení podávají za každý kalendářní měsíc… Proto připomínáme dnešní termín, neboť 25. září připadlo na neděli. Výjimka platí pouze pro plátce DPH – fyzické osoby, které, nejsou-li měsíčním… Zobrazit více »

Novela zákona o DPH

Vytvořil | Září 21, 2016

Místní příslušnost Změna FÚ Daňová správa, v návaznosti na novelu zákona o DPH, účinnou od 29. 7. 2016. upozorňuje na změnu místní příslušnosti. Jedná se o § 93a zákona o DPH – pro osoby povinné k dani, která nemá na území České republiky sídlo ani provozovnu: přechází z Finančního úřadu pro hlavní město Prahu na Finanční úřad… Zobrazit více »

Podání vs. nepodání Kontrolního hlášení

Vytvořil | Srpen 25, 2016

Sankce a kontrolní hlášení… Během posledního týdne jsme Vás dvakrát informovali o novém Pokynu D- 29. Nespoléhejte na GFŘ.  🙃 Samozřejmě je plus, když je daňový subjektu dáno právo žádosti o zrušení jakékoliv sankce. Mělo by to však být samozřejmostí. Nahlédnete-li však do tohoto Pokynu, například částí omezujících, resp. klasifikací různých porušení, optimismus, že žádosti budou… Zobrazit více »

DP DPH a KH – změny

Vytvořil | Srpen 22, 2016

Přehled změn u nových tiskopisů Uvádíme základní informace o provedených změnách. Viz předchozí článek, resp. zdroje daňové správy. 🙃 Naštěstí jsou zcela nevýznamné! Daňové přiznání k DPH Jedná se o následující úpravy: ř. 7+8 „Dovoz zboží (§ 23)“ ř. 62 „Daň na výstupu (součet 1 až 13 – 61 + daň podle § 108 jinde neuvedená“. A související… Zobrazit více »

Novela ZDPH a tiskopisy

Vytvořil | Srpen 18, 2016

Dne 16. srpna 2016 bylo publikováno sdělení:Úprava přiznání k DPH a kontrolního hlášení v souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou od 29.7.2016. Co se stalo? 🙃 Nic zásadního – citujeme: „V důsledku novelizace zákona o DPH provedené zákonem č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona s účinností od… Zobrazit více »