Osvobozený prodej nemovitosti u fyzické osoby a bydliště

Vytvořeno | Září 10, 2020

Navazujeme na včerejší článek a uvádíme slíbené doplnění. 🙂

Parametr „bydliště“

Jde o klíčový pojem pro osvobození od daně.

Co se rozumí bydlištěm?

Můžeme volně použít názor Finanční správy z Pokynu D-22, v němž se řeší pojem „bydliště“ pro § 2 ZDP, určení rezidenta či nerezidenta.

Uvedeme si krátkou citaci:

  • „Jde o místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat…
  • Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, má-li zde rovněž např. manželku (manžela) děti, rodiče, nebo zda byt je využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (podnikání, zaměstnání apod.). V praxi to nejčastěji bývá trvalý pobyt.“

Naše RADA

Poplatník je samozřejmě povinen prokázat, kde je jeho bydliště, což doloží třeba účty za energie atd.


Pokud by v tomto konkrétním případě nebylo možné uplatnit dvouletý časový test, parametr bydliště, existuje další varianta optimalizace: využití získaných prostředků na nové bydlení, což si rozebereme příští týden. 🙂


 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *