Novinky u daně z nemovitostí

Vytvořeno | 19 prosince, 2012

Daňové novinky se netýkají jen sazeb DPH…

Daň z nemovitostí

Změna souvisí s reorganizací Finančních úřadů, kterých bude od roku 2013 jen čtrnáct (plus „mega“ úřad).

DP k dani z nemovitostí

Systém je založen na jednom daňovém přiznání v jednom kraji.


Noví majitelé nemovitostí budou podávat pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje.


Logicky bude provedena i jedna úhrada.

Sdělení GFŘ

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí včetně grafického znázornění nalezneme na internetových stránkách české daňové správy:

Většiny současných vlastníků se změna nedotkne.


Například nemá-li poplatník místo pobytu nebo sídlo v příslušném kraji a má zde nemovitosti, které nyní spadají do územní působnosti jediného finančního úřadu, pak k žádné změně v umístění spisu nedochází. Budoucím spravujícím územním pracovištěm je de facto dnešní finanční úřad.


 

Jeden komentář k “Novinky u daně z nemovitostí

  1. Ji?ina

    Dopl?uji další možná kritéria, která mohou nastat: 1)nemá-li poplatník v kraji místo pobytu nebo sídlo a jeho nemovitosti se nacházely u jednoho územního pracovišt? – spravujícím ú?adem bude p?vodní územní pracovišt?; 2)nemá-li poplatník v kraji místo pobytu nebo sídlo a nacházely se jeho nemovitosti u více p?vodních územních pracoviš? – správa dan? z nemovitostí se bude ?ídit dalšími kritérii zejména typem nemovitosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *