Archiv kategorie: Daň z nemovitostí

Nové daňové přiznání k dani z nemovitostí

Vytvořil | 27 ledna, 2022

Tentokrát řešíme, jestli je poplatník povinen podat „nové“ daňové přiznání, nikoliv „dílčí“, kterému jsme se věnovali včera. A odpovídáme na aktuální dotaz. Teorie Opět nahlédneme do zákona, § 13a: „…Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období…. V tomto případě se daň vyměří ve výši poslední známé daně a… Zobrazit více »

Dílčí daňové přiznání k dani z nemovitostí?

Vytvořil | 26 ledna, 2022

Tisíce poplatníků této daně, občanů vlastnicích nemovitou věc, řeší, jestli (ne)musí podat tzv. dílčí daňové přiznání do konce ledna. Potvrzují to opakované dotazy na našem BLOGu.   Teorie Nahlédneme-li do zákona, § 13a, pokud nedošlo ke změně daňové povinnosti, neměli bychom tuto povinnost mít. Citujeme: „…Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal na některé… Zobrazit více »

Dar v rodině a daňové povinnosti

Vytvořil | 14 ledna, 2022

Krátce si popíšeme, co vše musí manželé splnit – kvůli daním podle dotazu – když byl vloni byt darován dceři. Daň z příjmů Příjem je na straně dcery osvobozen od daně podle § 10/3/c/1 ZDP. Podle našeho názoru nemá dcera povinnost podat Hlášení o osvobozeném příjmů podle § 38v ZDP, neboť podle odstavce třetího platí výjimka… Zobrazit více »

Termín pro daň z nemovitostí se blíží…

Vytvořil | 28 května, 2021

Čeká nás příjemný víkend, ale nezapomeňte, že v pondělí 31. května je splatná daň z nemovitých věcí. Daňové složenky Měli byste mít k dispozici daňovou složenku 🙂, nemusíte tak řešit, kolik činí Vaše daňová povinnost… 🙃 Finanční správa K dispozici je aktuální sdělení FinS, máte-li jakékoliv pochybnosti, v klidu si ho přečtěte. Naše RADA Pokud byste měli jakékoliv… Zobrazit více »

Placení daně z nemovitých věcí

Vytvořil | 6 května, 2021

U této daně je výhodou, že „nic“ nemusíte řešit, pokud hovoříme o procesních administrativních úkonech. 🙂 Složenky Finanční správa již informovala, že rozesílá přes tři milióny složenek (!). Mají být doručeny včas, abyste mohli v klidu zaplatit do pondělí 31. 5. tuto daň, je-li daň nižší než 5 000 Kč. Posečkání? Citujeme z informace GFŘ: „Poplatníci, kteří se… Zobrazit více »

Daň z nemovitostí a info z Katastru

Vytvořil | 14 dubna, 2021

Velmi krátce reagujeme na dotaz z minulého týdne. Dílčí Daňové přiznání Jak je uvedeno v příslušném článku, nepodáváme dílčí daňové přiznání k dani z nemovitých věcí v případech, kdy se mění například tzv. koeficienty. Změna údajů v KN Na druhé straně, přestože se nemění vlastník, pokud dochází ke změně konkrétních parametrů, což předpokládáme z výzvy… Zobrazit více »

Daň z nemovitých věcí v lednu 2021

Vytvořil | 28 ledna, 2021

Na dotazy týkající se dílčího daňového přiznání jsme odpověděli již v úterý. Co platí pro DzN? Základní přehled obsahuje Informace Finanční správy, z níž volně citujeme několik bodů. Termín ANO i NE… “Pondělí 1. února 2021 je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021. V případě, že z… Zobrazit více »

Dílčí daňové přiznání k dani z nemovitostí – kdy se musí podat?

Vytvořil | 26 ledna, 2021

Musíme podávat DP k DzN kvůli novelám zákonů? Nebo kvůli změně koeficientů? Dotazy se opakují, proto jsme nyní aktualizovali starší článek. 🙂 Aktuální INFO pro leden 2021 Citujeme ze sdělení Finanční správy: “Kdo nepodává daňové přiznání? Poplatník, který podával daňové přiznání v uplynulých letech, a nezměnily se u něj skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Změna koeficientu, který… Zobrazit více »

Změny v katastru a Daň z nemovitostí

Vytvořil | 30 ledna, 2020

Navazujeme, velmi krátce (z časových důvodů…), na úterní článek. Jaká je výše daně z nemovitých věcí? Samozřejmě záleží na tom, jaký nemovitý majetek vlastníte, jak je užíván. Informaci o koeficientech získáte na daňovém portálu. 🙂 A co Katastr? Finanční správa připomíná, že probíhají revize katastru nemovitostí – cílem je napravit údaje se skutečným stavem. Pokud by nastala… Zobrazit více »

Jak je to s daní z nemovitých věcí?

Vytvořil | 28 ledna, 2020

Zbývá jen několik pracovních dnů k zajištění této nepopulární povinnosti za loňský rok. 🙃 Povinnost? Zjednodušeně, mají ji poplatníci, kteří v roce 2019: Získali („nabyli“) nemovitou věc – může se jednat o byt, nebytovou jednotku, stavbu nebo pozemek. Viz též aktuální dotaz. A dále se daňové přiznání zpracovává a odevzdává v případech, kdy došlo k různým úpravám, například přístavbě –… Zobrazit více »