Archiv kategorií: Daň z nemovitostí

Složenky a daň z nemovitých věcí

Navazujeme na včerejší článek. Mnoho spoluobčanů má problémy zjistit, kolik mají do konce května zaplatit… INFO FinS Podle sdělení Finanční správy bylo odesláno více jak čtvrt miliónů složenek… Citujeme: “Stejně jako v předchozích letech i v letošním roce finanční správa poplatníkům daně z nemovitých věcí rozesílá složenky na úhradu této daně. Jednotlivé platby za více… Zobrazit více »

Placení daně z nemovitostí (2)

Měsíc květen je vždy ve znamení placení této daně, tedy také povinností poplatníků, kteří jinak daně jako takové nemuší řešit. 🙃 INFO Finanční správy JAK se daň hradí? Citujme ze sdělení Finanční správy: „Daň z nemovitých věcí je možné zaplatit bezhotovostním převodem na účet finančního úřadu, složenkou či prostřednictvím SIPO – týká se poplatníků, kteří… Zobrazit více »

Placení daně z nemovitostí (1)

V pondělí Třináctého… připomínáme, že se do 31. 5. musí zaplatit daň z nemovitých věcí 🙃. INFO Finanční správy KOLIK tato daň činí? Dozvíte se to, jak uvádí zdroje Finanční správy. Citujeme: „…O výši daně z nemovitých věcí budou poplatníci informováni některým z těchto způsobů: KDY? Záleží na výši daně. Nejvíce poplatníků má tuto povinnost v květnu, neboť… Zobrazit více »

Placení daně z nemovitých věcí

DNES je poslední den pro nahlášení změny, aby Vám Finanční úřad zaslal e-mail místo složenky. JAK se má postupovat? Je to velmi snadné, vyplníte a odešlete jednoduché oznámení ve webové aplikaci. 🙂 Finanční úřad novou výši daně vypočte a zašle platební údaje včetně QR kódu. Daň z nemovitých věcí je potřeba uhradit do pátku 31. května… Zobrazit více »

DP k dani z nemovitostí: „Za pět minut dvanáct”

Upozorňujeme vás opakovaně, že novela zákona o dani z nemovitostí s sebou přinesla nové povinnosti podat daňové přiznání poplatníkům. Navazujeme tedy na předchozí publikované články. Jedná se nejčastěji o dvě následující situace: Pozemky se zpevněnou plochou, u nichž také dochází k dramatické zvýšení sazby daně. K dispozici je informace GFŘ, jde zejména o pozemky, které jsou užívány k podnikání… Zobrazit více »

DP k dani z nemovitostí

Na toto téma jsme již připravili dva články. Termín se blíží, zbývají už jen dva/tři dny… Finanční správa je pod novým vedením aktivní! 🙂 INFO GFŘ Máte-li jakékoliv pochybnosti, jestli musíte nyní podat daňové přiznání, v klidu si pročtěte (prolistujte) informace Finanční správy. Citujeme část textu: “…Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, zdanitelných… Zobrazit více »

KDO NEMUSÍ podat DP k dani z nemovitostí

Minulý týden jsme Vás informovali o novele zákona o dani z nemovitých věcí a souvisejících „nové“ povinnosti podat daňové přiznání do konce ledna. Doplňujeme ze zdrojů Finanční správy přehled situací, kdy tato povinnost nevzniká. 🙂 Není třeba podat DP ZVÝŠENÍ SAZEB DANĚZMĚNA KOEFICIENTŮ DLE NOVĚ VYDANÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKYRYBNÍKY K INTENZIVNÍMU A PRŮMYSLOVÉMU CHOVU RYB NEJSOU PŘEDMĚTEM… Zobrazit více »

KDO MUSÍ podat DP k dani z nemovitostí

Do konce ledna se podávají daňová přiznání k dani z nemovitých věcí, ale tato povinnost se netýká drtivé většiny majitelů, pokud nedošlo k nějaké zásadní změně. 🙂 Novela a podání DP V letošním roce je tomu bohužel jinak. 🙃 Všichni by si po novele zákona měli zkontrolovat, zda jim tato povinnost nevzniká. Naštěstí je k dispozici poměrně podrobná informace Finanční… Zobrazit více »

Novinky k placení daně z nemovitých věcí

S předstihem informuje správa daní o způsobu doručování údajů pro placení této daně. Citujeme: Finanční správa pro doručení informace pro placení daně z nemovitých věcí kromě jiných způsobů využívá datové schránky. Poplatníkovi daně z nemovitých věcí, který má zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby podnikající a není přihlášen k jiné službě (SIPO,… Zobrazit více »

JAK zaplatit daň z nemovitých věcí?

Na otázku v titulku existuje jednoduchá odpověď. Zvolíte si takovou formu, která vám vyhovuje! 🙂 Bezhotovostně… Drtivá většina poplatníků použije standardní formu převodem na účet Finančního úřadu nebo poštovní poukázkou. Podrobnější informace k placení daně z nemovitých věcí naleznete na: Placení daní | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz) A nyní vše…? Někteří poplatníci si mohou vybrat, ale z našich… Zobrazit více »