Novinky k placení daně z nemovitých věcí

Vytvořil | 27 října, 2023

S předstihem informuje správa daní o způsobu doručování údajů pro placení této daně.

Citujeme:

Finanční správa pro doručení informace pro placení daně z nemovitých věcí kromě jiných způsobů využívá datové schránky. Poplatníkovi daně z nemovitých věcí, který má zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby podnikající a není přihlášen k jiné službě (SIPO, zasílání údajů na e-mail), je každoročně do datové schránky doručena informace pro placení daně z nemovitých věcí. Pokud má zároveň zřízeny oba typy datové schránky, je informace doručena do datové schránky fyzické osoby. 

S ohledem na fakt, že se jedná o službu pro veřejnost, nikoliv o zákonem stanovenou povinnost, a vyrozumění má pouze informativní povahu co do termínu úhrady daně, její výše a případně i nedoplatku na dani, doručuje Finanční správa tyto informace bez rozlišení, zda se jedná o datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby podnikající. Na základě této informace tedy nevznikají poplatníkovi žádné povinnosti, nejsou jejím prostřednictvím ukládány žádné lhůty a ani v souvislosti s ní nemohou vznikat žádné sankce. 

Informace pro placení daně z nemovitých věcí jsou dále doručovány také zástupcům daňových subjektů, kteří mají zřízenu datovou schránku fyzické osoby, a právnickým osobám do jejich datové schránky.

Pokud si poplatník nepřeje, aby mu informace pro placení daně z nemovitých věcí byla zasílána do datové schránky, může nejpozději do 31. ledna (u SIPO) nebo do 15. března (u ostatních služeb) daného zdaňovacího období požádat správce daně o zasílání informace pro placení daně z nemovitých věcí jiným způsobem. 

Další způsoby jsou následující:

  • zasílání údajů pro placení daně na e-mail, více informací naleznete zde: www.financnisprava.cz/email
  • placení daně prostřednictvím SIPO, více informací naleznete zde: www.financnisprava.cz/sipo
  • zasílání údajů pro placení daně prostřednictvím poštovní poukázky, v tomto případě nutno požádat místně příslušného správce daně (doporučuje se prostřednictvím Daňové informační schránky plus na www.mojedane.cz).

Údaje pro placení daně poplatníci naleznou také v Daňové informační schránce plus (DIS+), k tomu blíže: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2023/kde-najdu-udaje-pro-placeni-dane-dnv.

Naše RADA

Na začátku příštího roku vám toto sdělení připomeneme…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *