Category Archives: Paušální daň OSVČ

Nové návrhy u Paušální daně

Výhody optimalizačního modelu paušální daně jsme několikrát rozebírali. Takový poplatník má zjednodušenu administrativu a „jednou daní“ uhradí daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění. 🙂 Tři finanční pásma Ke stávajícímu ročnímu kritériu příjmů ve výši 1 000 000 Kč mají být navíc limity: 1 500 000 Kč 2 000 000 Kč A s nimi i související vyšší částka „daně“.   Odhadují se měsíční… Read More »

Paušální daň a Daňové přiznání FO

Leknete se, že se autor popletl… Nebojte se, titulek je správný, takové situace mohou (bohužel) nastat! 🙃 Poplatník v paušálním režimu v roce 2021 Podnikatel se v loňském roce včas přihlásil k této novince, celý rok platil paušální daň – tj. daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění. To znamená, že ho vůbec Daně a Pojistné za rok 2021 nezajímají?… Read More »

Nová výše zálohy Paušální daně

Bláznovství, trochu zbytečné, spojené s řešením „Hamletovské otázky“, zda si zvolit pro letošní rok model Paušální daně je již za námi. Dodatečná změna Jestliže jste neučinili úkon, nepodali jste oznámení do 10. ledna, na Paušální režim dodatečně přejít nemůžete! 🙃 2021/2022 Pokud pokračujete v této optimalizační variantě, musíte si jen upravit výši zálohy. V lednu 2022, resp. nejpozději… Read More »

Oznámení o „nové“ Paušální dani – den D

Bylo vše již řečeno, resp. v našem případě popsáno a vysvětleno? ANO 🙂 Máte-li ještě pochybnosti, jak je to optimalizací, která spočívá v právu poplatníka (samozřejmě při splnění zákonných podmínek!) vybrat si pro letošní rok tento model, nahlédněte do našich článků! Mnoho výhod Systém Paušální daně má vskutku řadu pozitiv. Viz odpověď na aktuální dotaz. Zálohy Například… Read More »

Víkend s Paušální daní…!

ANO, je tomu tak. Termín pro podání oznámení, že vstupujete do Paušálního režimu, je nutné řádně odevzdat v pondělí 10. ledna! Vyplatí se Vám paušální daň? Na tuto otázku odpověď neznáme, ani tomu nemůže být jinak. Skutečně se jedná o citlivou, individuální záležitost. Využijte informace z našich článků! 🙂 Omezení – zákaz Připomínáme, abyste neztráceli drahocenný čas,… Read More »

Mýty kolem Paušální daně

Během několika dní, do pondělí, se musíte rozhodnout, jestli si pro rok 2022 vyberete systém Paušální daně, i když si nyní připravujete daňová přiznání za rok 2021, neboť jste využívali daňovou evidenci nebo účetnictví, paušální výdaje. CO PLATÍ? Jaká pravidla se uplatňují u Paušální daně jsme si již rozebrali v mnoha článcích (a videích)! ALE… Jak… Read More »

JAK si propočítat Paušální daň

Pro fyzické osoby, které „jen“ podnikají, je tento týden přelomový. Rozhodují se, a času mají málo, jestli se jim vyplatí být v paušálním režimu. „Jen“ podnikají… Připomínáme, že jedním z limitů, omezení stanovených zákonem o daních z příjmů, je „zákaz“ souběhu se zdanitelnými příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP), pokud tedy nejsou vyjmuty z předmětu daně, osvobozené od… Read More »

Daňové kalkulačky a Paušální daň

Reagujeme na opakující se dotazy, jak si má poplatník spočítat, jestli se mu vyplatí příští rok Paušální daň. Navazujeme na včerejší článek a další texty k této problematice. Výhody a nevýhody Uvedeme si pro názornost sedm plusů a mínusů… PLUS 🙂 Nepodáváte daňová přiznání a Přehledy pojistného Vše hradíte jednou částkou na účet Finančního úřadu Neplatí… Read More »

Předvánoční shon a Paušální daň

CO mají společného v titulku uvedené skutečnosti? Nezbývá nám mnoho času, na dárky jen několik pracovních dnů – a na „přihlášku“ k paušální dani tři týdny… Termín 10. ledna 2022 Chcete-li si daňový život v roce příštím zjednodušit, musíte správě daní podat oznámení o přechodu do paušálního režimu nejpozději v pondělí 10. ledna. Kdybyste termín promeškali, nemůžete paušální režim… Read More »

KDY startuje Paušální daň?

Reagujeme, skutečně velmi krátce na aktuální dotaz k naší VIDEO přednášce. Od 1. 1. 2022 To je datum, od kterého je poplatník daně z příjmů fyzických osob v tzv. paušálním režimu, pokud (!): splní zákonem stanovené podmínky, a podá oznámení do 10. ledna 2022. Oznámení není žádost! Opravdu je pouze na poplatníkovi daně z příjmů FO, jestli si tento… Read More »