Archiv kategorií: DPPO 2019

Schvalování účetních závěrek

V praxi nebývají problémy, nejde-li o auditované firmy, se schvalováním účetních závěrek. Jejich zpracování může být v době čínské chřipky složitější, proto platí novinka pro konání valné hromady projednávající závěrku. 🙃 Lhůta Podle standardních pravidel (zákon o obchodních korporací) má být projednána a schválena do šesti měsíců od konce příslušného účetního období. Za kalendářní rok 2019 do 30.… Zobrazit více »

Nejasné otázky a odpovědi k dani z příjmů PO za rok 2019?

Volně navazujeme na článek k DPFO, jak je to s daní z příjmů právnických osob za loňský rok? Daňové tipy Také pro právnické osoby jsme již publikovali mnoho článků s náměty, jak optimalizovat daňovou povinnost. 🙂 Viz kategorie: Daňové tipy PO. Finanční správa Na stránkách správy daní jsou uvedeny obecné doplňující informace. 🙂 Naše RADA Opakujeme naši pondělní radu. K řešení… Zobrazit více »

DNES zjištěný inventurní rozdíl a daně roku 2019?

Titulek mnohé zaskočí, ale pravdou je, že v souladu s účetními předpisy, zákonem o účetnictví § 29/6. lze fyzickou inventuru provést do zítra. 🙂 To platí, když se jedná o účetní období kalendářní rok 2019! 🙂 A co daně? Předpokládáme, jak tomu také bývá – že se zdaňovací období rovná účetnímu období. Proto na otázku z titulku platí jednoduchá odpověď:… Zobrazit více »

Závěrka a Daně (2): Inventarizační rozdíly

Tvrdili jsme ve včerejším článku, že „manko“ nemusí být vždy nedaňovým nákladem. 🙂 Zapomíná se, že lze využít například: Účetní předpisy, které nabízí kompenzaci mank a přebytků, § 58 Vyhlášky. Zákon o daních z příjmů nepovažuje v § 25/2 za manka: ztratné, přirozené úbytky. Základ daně Zjistíte-li, že manko (= ve skladu je méně) činí 100 000 Kč,… Zobrazit více »

Závěrka a Daně: Inventarizační rozdíly

Oblastí, v níž se bohužel při účetní uzávěrce chybuje, je účtování inventarizačních rozdílů. Zapomíná se 🙃, že musíme: Zjištěné rozdíly zaúčtovat do letošního roku. Není možné je přesunout do roku 2020, přestože s rozhodnutím, jak s nimi naložit, bude vedení otálet… Daň z příjmů V zásadě přejímá zákon o daních z příjmů pravidla (výsledky) z účetnictví. Naše RADA Zítra si doplníme, že… Zobrazit více »

Musíme mít audit za letošní rok (2019)?

Toto téma se vždy na konci roku znovu a znovu objevuje. DNES je třináctého, možná Vás potěšíme 🙂, nebo naopak zarmoutíme 🙃? Pravidla Kontrolujeme u většiny „standardních“ účetních jednotek tři kritéria: rozvaha/40 Mio Kč, obrat/80 Mio Kč a počet 50 zaměstnanců. Další pravidla viz naše publikované články. 🙂 Dvě účetní období Za letošní rok dále řešíme údaje… Zobrazit více »

Čas na fyzické inventury

Zřejmě máme za sebou poslední letní víkend, vezmeme-li v úvahu prognózy počasí. Pro mnohé je dnešní den spojen se zahájením školního roku, ale upozorníme Vás na začátek lhůty, v níž lze provádět fyzické inventury. 🙂 Termín Podle ustanovení § 30/6 zákona o účetnictví je možné fyzické inventury konat v časovém intervalu -4/+2 kalendářní měsíce ve vztahu k rozvahovému dni. Pro… Zobrazit více »

Účetní nebo daňové odpisy?

Toto téma se pravidelně opakuje, resp. diskutuje při zpracování účetních závěrek, zejména jsou-li auditovány. Účetní odpisy Mají vyjadřovat skutečnou hodnotu majetku podle § 26/3 zákona o účetnictví. 🙃 Daňové odpisy Nemají skutečně „nic“ společného s realitou, jde o fiktivní částky, které uznáváme jako „daňové“ podle ustanovení § 26 a násl. zákona o daních z příjmů. Co platí… Zobrazit více »

Snížení a zvýšení základu daně

Máte vše zaúčtováno, v pondělí plánujete odevzdat daňové přiznání a zaplatit daň? 🙂 Nezapomeňte provést poslední kontroly, které (ne)souvisí s běžným ověřením nákladových položek! Plus/mínus mimo účetnictví Titulek není zcela přesný, máme tím na mysli úpravy základu daně, které provádíme podle § 23/3 ZDP a nejedná se přímo o vyloučení tzv. nedaňových nákladů. Nejčastěji se zapomíná na… Zobrazit více »

Závěrky a optimalizace daně

Dnešní příspěvek je velmi stručný: Nezapomeňte v chaosu, který nastává při účetní uzávěrce, zpracovávané často na poslední chvíli, na optimalizace – aktuálně zejména u daně z příjmů právnických osob. 🙂 Naše RADA. Zopakujme si několik TIPů, které naleznete v jednotlivých kategoriích, resp. v nich již publikovaných článcích. 🙂 Inventury Ne vždy je manko nedaňové… Odpisy Někdy je lepší je… Zobrazit více »