Novela Zákona o daních z příjmů

Vytvořil | 10 dubna, 2019

Zatím jsme Vás již několikrát upozornili na zásadní novelu zákona o DPH.


Od 1. dubna 2019 je také účinná novela zákona o daních z příjmů. 🙃


INFO

Co je v ní důležitého?

Krátké seznámení nabízí vedení Finanční správy. Vybíráme jen dvě důležité novinky.

Fyzické osoby

  • „Novela zvyšuje limit výdajových paušálů pro živnostníky, a to na dvojnásobek současného stavu. Zatímco v současnosti je maximální limit výdajů, které si podnikatel může uplatnit paušálem, vypočítáván z částky 1 mil. Kč, nově se bude jednat o 2 mil. Kč. Maximální limity výdajových paušálů se tak zdvojnásobí. Velikost uplatnitelných paušálů v procentuálním vyjádření v rozmezí 40 % – 80 % dle jednotlivých profesí zůstává nezměněná. Navýšení limitu na 2 mil. Kč bude poprvé použitelné za rok 2019, tj. v daňovém přiznání podaném v roce 2020.“

Právnické osoby

  • „Nově bude povinnost zpracování projektu výzkumu a vývoje zavedena k datu podání řádného daňového přiznání za zdaňovací období, za které poprvé poplatník vykáže nárok na uplatnění odpočtu. Tato změna umožní poplatníkům při tvorbě projektů využít přesnější informace, které se budou vztahovat k již probíhající výzkumné činnosti. V současné době existuje pro poplatníky povinnost zpracovat projekt před zahájením řešení projektu….“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *