Daňové přiznání v. p. s.

Vytvořil | 9 března, 2023

Titulek jste určitě rozklíčovali, máme na mysli neziskovou organizaci, pro daň z příjmů právnických osob používáme pojem „veřejně prospěšný společník“ (§ 17a ZDP).

Teorie

Tyto subjekty mají specifické postavení, jiné možnosti pro optimalizaci – viz článek z minulého týdne. A doplníme si, že daňových výhod je více, například užší předmět daně (§ 18 ZDP).

Daňové přiznání

Tuto povinnost však mají také, viz § 38m ZDP (*). Mají-li obdobné příjemné problémy, jako spolek ve výše zmíněném článku, vyplnění tiskopisu je velmi jednoduché.

(*) Je malá pravděpodobnost, že by byly evidovány jen příjmy, které nejsou předmětem daně nebo osvobozené.

Tiskopis

Uvádíme zjednodušeně oddíly (řádky) formuláře DPPO, které se musí vyplnit:

Záhlaví, komu se DPPO předkládá. V buňce „04“ uveďte kód „3“!

Oddíl I, tj. identifikační údaje (vhodné uvést mail a telefon na kontaktní osobu), dále:

k buňce „07“ kategorie účetní jednotky platí, vedete-li jednoduché účetnictví, nemusíte ji vyplňovat,

a „11“ účetní závěrce., pro jednoduché účetnictví je výjimka, přikládají se přehledy podle § 13b/3 zákona o účetnictví, při elektronickém podání daňového přiznání jde o Přehled o majetku a závazcích a Přehled o příjmech a výdajích.

Oddíl II, jedná se o standardní údaje, zpravidla se vzhledem k činnosti vyplní jen „výsledek“ („10“), případně klasické buňky týkající se korekce účetního výsledku (týkající se ve většině případů „hospodářské činnosti“). Lze uplatnit i daňovou ztrátu (tabulka „E“).

Klíčový je řádek 251 pro snížení základu daně podle § 20/7 ZDP. K tomuto údaji není nutné přikládat žádnou přílohu!

Podpisy, nezapomeňte na to, aby bylo podepsáno oprávněnou osobou.

Naše RADA

Vyplnění daňového přiznání, pokud máte k dispozici relevantní informace z účetnictví, pro vás bude hračkou. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *