Zdanění veřejně prospěšné společnosti

Vytvořil | 2 března, 2023

Krátce odpovídáme na dotaz týkají se povinnosti podat daňové přiznání za loňský rok a jak se stanoví základ daně u v. p. s.

Daňové přiznání

Pravidla jsou uvedena v § 38m ZDP a samozřejmě vás tato povinnost nemine. 🙃

Základ daně

Předpokládáme, že daně platit nebudete! 🙂

Proč? Využijte určitě ustanovení § 20/7 zákona o daních z příjmů:

  • „Veřejně prospěšný poplatník s výjimkou obce, kraje, poskytovatele zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, a profesní komory a poplatníka založeného za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, kteří nejsou organizací zaměstnavatelů, může základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1000000 Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností. V případě, že 30 % snížení činí méně než 300000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300000 Kč, maximálně však do výše základu daně.“

Naše RADA

Domluvte se co nejdříve se svým daňovým poradcem nebo účetní firmou, zda plníte podmínky pro výše uvedenou daňovou výhodu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *