Archiv kategorií: Nezisková organizace

Členské příspěvky a daň z přidané hodnoty

Dotazy z oblasti neziskových subjektů nejsou na našem BLOGu časté, ale pravdou je, že orientace v dani z přidané hodnoty je u „neziskovek“ někdy komplikovaná, což potvrzuje aktuální dotaz. Osvobozené plnění Jedná se vskutku o osvobozené plnění bez nároku na odpočet daně, podle specifického ustanovení § 61 zákona o DPH, pro členské příspěvky písm. a). Není rozhodný přesah… Zobrazit více »

Daňové výhody neziskovek

Odpovídáme na aktuální dotaz a potvrzujeme, že pro veřejně prospěšné společnosti existuje několik jasných daňových úlev. 🙂 Patří mezi ně například zúžený předmět daně podle § 18a ZDP. Odčitatelná položka Zásadní plus znamenající mínus při zjišťování základu daně představuje § 20/7 ZDP: Jde o snížení základu daně o 30 %! Maximálně však o 1 000 000 Kč.… Zobrazit více »

Daňové a účetní povinnosti SPOLKU

Reagujeme krátce na aktuální dotaz. Audit? Nejedná se o standardní povinnost, jakou je například u SRO uložení účetní závěrky do Sbírky listin. Naštěstí jen málo „zapsaných spolků“ má povinnost auditu podle § 20 zákona o účetnictví, tj. návazně zpracovat a zveřejnit výroční zprávu. 🙂 Uložení účetní závěrky? Právo vést účetnictví v tzv. zjednodušeném rozsahu, které je… Zobrazit více »

Svěřenský fond a daně

V zákoně o daních z příjmů je na mnoha místech uveden speciální postup pro svěřenské fondy, proto je to velmi komplikované. 🙃 Daňový subjekt Aktuální dotaz se týká vzniku, resp. pro daňové účely registrace tohoto daňového subjektu. V ZDP je v 17/1/f jednoznačně deklarován jako poplatník daně z příjmů právnických osob. V ZDPH je také považován za právnickou osobu, viz 4b/2.… Zobrazit více »

Daň z příjmů a vklad do svěřenského fondu

Reagujeme na aktuální dotaz na BLOGu. Fyzická osoba část svého majetku vkládá do svěřenského fondu a ptá se, jak se tato situace posuzuje z pohledu daně z příjmů. Nemáme k dispozici žádné další informace, a tak můžeme velmi rychle dotaz zodpovědět. Řešení Použijeme totiž platné znění zákona o dani z příjmů. Podle ustanovení § 21f/1 ZDP se na tyto… Zobrazit více »