Archiv kategorií: Odpisování

Časové odpisy na JEDEN nebo DVA roky?

Odpovídáme na aktuální dotazy, které částečně souvisí s novelou zákona o daních z příjmů. Nezapomeňte nabízenou variantu za rok 2023 optimalizace využít! 🙂 Mimořádné časové odpisy V zákoně o daních z příjmů se v tomto bodě snadno zorientujete, viz § 30a. Jen si zkontrolujte, že:: Odpověď na dotazy: Opravdu není rozhodné, jestli je či není… Zobrazit více »

Vyplatí se mimořádné odpisy? ANO i NE

Doslova na poslední chvíli se řeší u mnoho poplatníků – Fyzických i Právnických osob, neboť pro ně platí shodná pravidla: 1) Jestli je rozumné si letos zvolit mimořádné odpisy? 2) Zda se má do konce roku nový hmotný majetek pořídit kvůli těmto časovým odpisům? Na první otázku odpovíme? ANO/NE…, protože se musí výpočtem ověřit výše… Zobrazit více »

Mimořádné odpisy…

Bohužel není „prodloužena“ varianta pro výhodné mimořádné odpisy hmotného majetku z I. a II. odpisové skupiny.  🙃 Jedná se o úpravy v § 30a ZDP: V § 30a se odstavec 1 zrušuje. Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.  A V § 30a odst. 1 větě první se slova „zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu“ nahrazují slovy „, který… Zobrazit více »

Nemovité věci v účetnictví a daních (1)

Pokud evidujeme (máme v majetku) nemovitou věc, postupujeme při účtování standardním způsobem. Zdůrazníme si, jaké chyby mohou nastat, nejsme-li dostatečně pozorní. Pořizovací cena (PC) Většinou takový majetek získáme koupí, a tak je třeba určit hodnotu, z níž budeme uplatňovat účetní odpisy. Řídíme se (musíme!) ustanovením § 47 Vyhlášky. Nepřesností bývá, že opomeneme do PC zahrnout celou řadu… Zobrazit více »

Nehmotný majetek a daň z příjmů

V rámci účetní uzávěrky se může objevit otázka, jak posuzuje daň z příjmů nehmotný majetek pořízený v loňském roce. Rozhoduje účetnictví Na tuto otázku existuje velmi jednoduchá odpověď! 🙂 V zákoně o daních z příjmů byl již před několika lety zrušen § 32a. To znamená, že v souladu s obecnými principy, mimo jiné zakotvené v § 23/1 ZDP: Daňovým nákladem jsou a)… Zobrazit více »

Dotazy a odpovědi k Mimořádným odpisům

Miniseriál, věnovaný klíčové variantě „rychlých časových odpisů“ umožňující výrazně snížit daňovou povinnost 🙂, si zakončíme krátkou rekapitulací, odpovědí na opakující se dotazy: KDO může tyto odpisy použít? Kdokoliv, není rozhodné, jestli se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. JAKÝ hmotný majetek? Jen takový, který je zařazen do I. nebo II. odpisové skupiny. NOVÝ majetek? Ano,… Zobrazit více »

V jaké výši jsou daňové odpisy?

Na tuto otázku je jednoduchá odpověď, jen v hodnotách stanovených zákonem o daních z příjmů v § 30 a násl. ustanoveních. Optimalizace? ANO, je možná, poplatník si sám vybírá, jestli si zvolí rovnoměrné nebo zrychlené odpisy! 🙂 Zváží, jaké odpisy se mu hodí v roce pořízení a v dalších letech. Roční odpis Nemusíte kvůli daním řešit 🙂, zda je… Zobrazit více »

Co je základnou pro daňové odpisy?

Tento týden budeme věnovat několik článků k odpisování, jaké jsou možnosti tuto významnou nákladovou položku optimalizovat. Vstupní cena Pravidla jsou uvedena v § 29/1 zákona o daních z příjmů, odpisy vypočítáváme ze vstupní ceny. Ve většině případů je to velmi jednoduché, protože nový hmotný majetek si kupujeme, a tak se vstupní cena rovná tzv. pořizovací ceně. Účetní… Zobrazit více »

FO Dotace a vstupní cena HM a TZ

Včera jsme si připomněli, jak se stanoví vstupní cena u fyzické osoby. Dnes doplňujeme text k osvobození u fyzické osoby. Investiční dotace Už samotný název napovídá, že jde o dotaci na pořízení majetku, pro daně si doplníme hmotného majetku nebo i jeho technického zhodnocení. Daň z příjmů FO U poplatníka daně z příjmů fyzických osob se jedná… Zobrazit více »

Komplikované DANĚ a KOV: odpisování a DPH

Zkratku „KOV“ čtenáři BLOGu znají, v příslušné kategorii komentujeme zápisy z jednání Koordinačního výboru, tj. KDP a metodiků Finanční správy. Květen 2021 Velmi náročné muselo být květnové jednání, zápis má úctyhodných 75 stran (!). Na druhé straně řada příspěvků byla uzavřena „…s rozporem…“ a dva další zajímavé „…odloženy…“. Vybrali jsme pro vás upozornění na následující témata k ZDP… Zobrazit více »