Category Archives: Odpisování

Dotazy a odpovědi k Mimořádným odpisům

Miniseriál, věnovaný klíčové variantě „rychlých časových odpisů“ umožňující výrazně snížit daňovou povinnost 🙂, si zakončíme krátkou rekapitulací, odpovědí na opakující se dotazy: KDO může tyto odpisy použít? Kdokoliv, není rozhodné, jestli se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. JAKÝ hmotný majetek? Jen takový, který je zařazen do I. nebo II. odpisové skupiny. NOVÝ majetek? Ano,… Read More »

Optimalizace v r. 2022 a mimořádné odpisy

Po přečtení včerejšího článku se vám může zdát být zcela jasné, že se vždy vyplatí zvolit si tuto nabídku Finanční správy a pro letošní rok si automaticky u nově pořízeného hmotného majetku označit v modulu parametr „mimořádné odpisy“. ANO i NE… Nezapomeňte na základní podmínku, tento časový odpis je možné zahájit až „…počínaje následujícím měsícem…“, a… Read More »

Co jsou to mimořádné odpisy a jak se počítají?

Hovoříme samozřejmě pouze o odpisech daňových, těch, které stanoví zákon o daních z příjmů. Známe odpisy: rovnoměrné nebo zrychlené, případně časové – a mezi ně patří právě odpisy mimořádné. 12/24 kalendářních měsíců Taková je doba odpisování uvedená v § 30a ZDP, a to pro hmotný majetek zařazený: v I. odpisové skupině (12 M místo tří let), a… Read More »

„Staronové“ Mimořádné odpisy v roce 2022?

Probíhá legislativní proces, který by měl prodloužit aktivaci ustanovení § 30a zákona o daních z příjmů! 🙂 Časové odpisy Jedná se o výhodné časové odpisy po dobu 24 kalendářích měsíců, ale jen pro hmotný majetek zařazený do I. nebo II. odpisové skupiny. Optimalizace? Překvapíme vás s odpovědí „ANO“ i „NE“. Musíte výpočty jednotlivých variant odpisování porovnat, ne… Read More »

V jaké výši jsou daňové odpisy?

Na tuto otázku je jednoduchá odpověď, jen v hodnotách stanovených zákonem o daních z příjmů v § 30 a násl. ustanoveních. Optimalizace? ANO, je možná, poplatník si sám vybírá, jestli si zvolí rovnoměrné nebo zrychlené odpisy! 🙂 Zváží, jaké odpisy se mu hodí v roce pořízení a v dalších letech. Roční odpis Nemusíte kvůli daním řešit 🙂, zda je… Read More »

Co je základnou pro daňové odpisy?

Tento týden budeme věnovat několik článků k odpisování, jaké jsou možnosti tuto významnou nákladovou položku optimalizovat. Vstupní cena Pravidla jsou uvedena v § 29/1 zákona o daních z příjmů, odpisy vypočítáváme ze vstupní ceny. Ve většině případů je to velmi jednoduché, protože nový hmotný majetek si kupujeme, a tak se vstupní cena rovná tzv. pořizovací ceně. Účetní… Read More »

Výhodné Mimořádné odpisy v dalších letech?

Na otázku v titulku máme pro vás připravenu kladnou odpověď. 🙂 Citujeme ze sdělení MF: „Předkládaný návrh zákona prodlouží mimořádné odpisy na majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině pořízený v letech 2022-2023, čímž naváže na mimořádné odpisy majetku pořízeného v letech 2020-2021 zavedené v důsledku dopadů covidové pandemie na podnikatele. Nadále tedy bude možné majetek… Read More »

Optimalizace daně a Mimořádné odpisy za rok 2022 (a 2023)?

ANO, v titulku skutečně není překlep, vycházíme z návrhu Ministerstva financí, o kterém jsme Vám informovali minulý pátek. Jaká budou pravidla? Podmínky pro loňský rok, resp. hmotný majetek pořízený do 31. 12. 2021, jsme si rozebrali ve včerejším příspěvku. Novinka? Podle návrhu by se doba pořízení – viz výše – prodloužila na kalendářní roky 2022 a též… Read More »

Nehmotný majetek a jednoduché účetnictví, DE

Asi všichni podnikatelé a pronajímatelé, jsou-li Fyzickými osobami, vědí, že software a jiný nehmotný majetek neodpisují, ale jedná se u nich o jednorázový daňový výdaj (náklad) podle § 24/2/zn ZDP. Můžeme citovat: „…nevedou účetnictví…“. 🙂 Účetnictví? A samozřejmě jsme Vás již několikrát upozorňovali, že také u poplatníků FO a PO (účetních jednotek) se nově aplikují… Read More »

FO Dotace a vstupní cena HM a TZ

Včera jsme si připomněli, jak se stanoví vstupní cena u fyzické osoby. Dnes doplňujeme text k osvobození u fyzické osoby. Investiční dotace Už samotný název napovídá, že jde o dotaci na pořízení majetku, pro daně si doplníme hmotného majetku nebo i jeho technického zhodnocení. Daň z příjmů FO U poplatníka daně z příjmů fyzických osob se jedná… Read More »