Archiv kategorií: Pojištění SOC a ZDR

Daňové přiznání a povinný přehled ZDR pojištění

Navazujeme na včerejší článek a doplňujeme informaci k termínům odevzdání PŘEHLEDů pro zdravotní pojišťovny! Termíny Tyto přehledy o příjmech a výdajích za rok 2023 se posílají příslušné Zdravotní pojišťovně: Do 8. dubna 2024, pro situace, kdy jste nemuseli podat daňové přiznání za loňský rok. Dále do 2. května 2024, když si daňové přiznání zpracováváte a odevzdáváte sami.… Zobrazit více »

Daňové přiznání a povinný přehled SOC pojištění

Pokud máte za sebou úspěšné zpracování a odevzdání daňového přiznání, nebo finišujete s jeho vyhotovením, nezapomeňte jako podnikatelé na PŘEHLED pro sociální pojištění! Termíny Tyto přehledy o příjmech a výdajích za rok 2023 se posílají na Českou správu sociálního zabezpečení: Do 2. května 2024, pro situace, kdy jste odevzdali daňové přiznání v první zákonné lhůtě do 2. dubna.… Zobrazit více »

Zálohy na sociální pojištění 2024

Také u sociálního pojištění podnikatelů (OSVČ) se pravidelně mění výše záloh. Od ledna 2024, je stanoven minimální měsíční vyměřovací pro Hlavní činnost 13 191 Kč Vedlejší činnost 4 837 Kč Hlavní činnost? Doplníme si, že jde o OSVČ, která zahájila samostatnou výdělečnou činnost a tuto v předchozích 20 kalendářních letech nevykonávala. Zálohy Hlavní činnost 3 852 Kč Vedlejší činnost 1 413… Zobrazit více »

Zdravotní pojištění 2024

Pravidelně se mění zálohy na toto pojištění pro OSVČ, podnikatele. Přesná pravidla jsou k dispozici na stránkách VZP, proto uvádíme jen základní informace. Zálohy na zdravotní pojištění u OSVČ Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ je navázána na průměrnou mzdu v národním hospodářství, z tohoto důvodu se každý rok výše minimální zálohy mění. Od 1. 1. 2024 je minimální výše zálohy  2 968 Kč.… Zobrazit více »

Nezapomeňte na PŘEHLEDY POJISTNÉHO

Aktuálně se řeší, zda bylo včas podáno daňové přiznání za loňský rok. Podnikající fyzické osoby se musí ale ještě vypořádat s přehledy Pojistného. Termíny Pokud vznikla povinnost podat daňové přiznání toto úterý, tj. 2. května 2023, nejpozději do 1. června 2023 musí být odevzdány Přehledy! Způsob podání Určitě využijte elektronickou formu: Naše RADA Máte-li povinnost podat… Zobrazit více »

Nové zálohy na pojištění?

Nové zálohy na pojištění? ANO i NE, neboť existuje rozdílný přístup mezi sociálním a zdravotním pojištěním podnikatelů, máme na mysli poplatníky daně z příjmů fyzických osob s příjmy podle § 7 ZDP. Zdravotní pojištění Termín zálohy „nové“ je 8. únor, jedná se o změnu „minimální výše“ za kalendářní měsíc leden 2023. Sociální pojištění Zálohy si upravíte podle… Zobrazit více »

Přehledy pojistného

Zvládli jste nejpozději v pátek podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob? Očekáváme kladnou odpověď s dovětkem: „…a užili jsme si krásný volný víkend…! 🙂 ALE… Nejde v této chvíli o nic dramatického, nekažte si tento víkend, v němž se v České republice tak trochu „zastaví čas“ a „všichni budou na dovolené“. Další termín… Zobrazit více »

Podnikání „důchodce“ a limity

Odpovídáme na opakující se dotazy, které se týkají poměrně častých případů, kdy se podnikající fyzická osoba rozhodne odejít do „předčasného důchodu“, ale i nadále je a chce být aktivní… 🙂 Omezení Aby nezanikl nárok na penzi, musí být tato osoba velmi opatrná. Zapomíná se, že nesmí příliš vydělávat… Zkontrolujte si proto výsledek z § 7 ZDP… Zobrazit více »