Archiv kategorií: Novely DPH 2019

CO je důležité pro DP DPH?

Mnohé z nás čeká krušný pracovní víkend, v pondělí se musí odevzdat daňová přiznání k DPH a Kontrolní hlášení. 🙃 CO je… po novele zákona… Tak bychom si mohli doplnit titulek. Překvapivě zdůrazníme jenom dvě novinky, o kterých jsme Vás již informovali: Výpočet daně a zaokrouhlování Časové období (zdaňovací) u dobropisů A doplňujeme odkaz na staronový tiskopis Kontrolního hlášení.… Zobrazit více »

Služby a nájem u DPH po novele

Před několika týdny jsme Vás informovali o nenápadné změně týkající se určení dne uskutečnění zdanitelného plnění u služeb souvisejících s nájmem nemovitostí. 🙂 Dotaz Aktuální připomínka, resp. dotaz směřuje k vysvětlení dvou různých přístupů u fakturace (DUZP). Řešení Omyl plátců může v praxi po novele nastat, neboť mohou zaměnit písmenka § 21/4 zákona o DPH: „b)  dnem odečtu z… Zobrazit více »

Aktuální DP k DPH a záznamní evidence

Doplňujeme výklad některých vazeb aktuálních daňových přiznání k DPH na letošní novelu zákona. Záznamní evidence Je/musí být nezbytnou součástí všech daňových přiznání, což lze snadno dovodit z § 100 a násl. zákona o DPH. 🙃 Uvedeme si jeden konkrétní příklad „nového“ problému, o němž se moc nehovoří: Kontrola nároku na odpočet DPH u opravy nemovitých věcí, viz… Zobrazit více »

Jak je to s tiskopisy pro DPH?

Před dvěma týdny jsme Vás informovali o „novém“ tiskopise pro kontrolní hlášení. A co Daňové přiznání k DPH? Původní tiskopis je zachován. 🙂 Kontrolní hlášení Novinka se však týká kontrolního hlášení! 🙃 Citujeme z informace MF z dubna letošního roku_ „Obsah a struktura formuláře daňového přiznání k DPH zůstává nezměněn. Dochází pouze k aktualizaci vybraných názvů a popisů položek formuláře… Zobrazit více »

Zaokrouhlování DPH od října

Skutečně se teprve v říjnu realizují některé body z novely zákona o DPH, přestože sám jako takový nabyl účinnosti 1. dubna. 🙂 Zaokrouhlování Citujeme z tiskové zprávy: „Daň při výpočtu „shora“ se po účinnosti novely ZDPH vypočte jako rozdíl mezi částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění včetně daně (bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v… Zobrazit více »

Staronový tiskopis pro Kontrolní hlášení

Novela zákona o DPH, účinná od 1. 4. 2019, s sebou přinesla desítky změn. Tiskopisy DPH Pro používané formuláře naštěstí bylo k dispozici poměrně dlouhé období, kdy jsme „nic“ nemuseli řešit. To ale už neplatí. 🙃 Kontrolní hlášení KH se nově podává na upraveném tiskopise. Buďte obezřetní, neboť jde již o kontrolní hlášení podávaná za kalendářní měsíc září… Zobrazit více »

Opravy daně po novele DPH

Běžně se provádí na základě reklamací nebo  🙂podle obchodních podmínek (množstevní slevy) opravy daně z přidané hodnoty. Novela Vždycky bylo (a je) nutné kontrolovat, kdy si můžeme, pokud vystavíme opravný daňový doklad, snížit původní odvedenou DPH na výstupu. Dobropisy a časové období Novela pravidla změnila – při rozhodování o časovém období, do kterého patří daňové dobropisy,… Zobrazit více »

Aktuální DP k DPH a novela (2)

Navazujeme na včerejší článek. Pro Váš klid doplňujeme, že zásadní „jiné“ způsoby výpočtu základu daně, Vás ještě nyní nemusí trápit. 🙂 Základ daně po novele Odkazujeme se na přechodná ustanovení novely ZDPH, bod třetí. Citujeme: „Při výpočtu daně u dodání zboží a poskytnutí služby lze po dobu 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona… Zobrazit více »

Aktuální DP k DPH a novela: služby a nájem

V pondělním článku jsme Vám připomněli několik závažných témat, které se týkají daně z přidané hodnoty po novele zákona účinné od 1. dubna. 🙂 JAK souvisí s aktuálním daňovým přiznáním? To je otázka, na kterou si musí najít každý plátce DPH sám, resp. zohlední se jeho konkrétní činnosti, aktivity ovlivňující daň z přidané hodnoty. DUZP a služby nájem Nenápadnou změnou… Zobrazit více »

Daňové přiznání DPH za srpen a novela

Letní dovolené jsou již „dávnou“ minulostí, a tak se můžeme soustředit na daně… DP DPH Ve středu je termín pro podání daňového přiznání k DPH za měsíc srpen. Proto Vám doporučujeme, abyste alespoň letmo nahlédli do tří desítek článků, v nichž jsme se novinkám věnovali. 🙂 Naše RADA Uvedeme jen několik témat (tipů) v abecedním pořadí: Auto Cena obvyklá… Zobrazit více »