Archiv kategorie: Krácení DPH

DP DPH a povinné krácení nároku na odpočet

Vytvořil | Únor 14, 2019

Tentokrát se zabýváme řešením dotazu, jestli je správně zpracováno daňové přiznání k DPH, resp. jaké řádky vyplníme, jde-li o krácení koeficientem z titulu souběhu s použitím pro osvobozené plnění. Kritérium použití zdanitelného plnění V tomto případě skutečně je povinností nárok na odpočet DPH krátit. 🙃 Tiskopis Daňového přiznání Vyplníte následující řádky týkající se krácení, tj. přijatá zdanitelná plnění, u… Zobrazit více »

PROČ je Roční koeficient DPH povinný?

Vytvořil | Leden 25, 2019

Velmi stručně reagujeme na aktuální dotaz, který parafrázujeme v titulku článku. Nemáme pro Vás dobré zprávy, 🙃 Teorie Nárok na odpočet DPH máme, pokud přijatá zdanitelná plnění použijeme pro ekonomickou činnost (1) – velmi zjednodušeno: pro jiná zdanitelná plnění a některá plnění osvobozená od daně (§ 72 a násl. ZDPH). Krácení nároku je povinné, souvisí-li například… Zobrazit více »

Osvobozený nájem a DPH

Vytvořil | Červen 21, 2013

Prý musíme krátit nárok na odpočet DPH? Nárok na odpočet DPH Plátce má samozřejmě nárok na odpočet DPH, pokud splní obecné podmínky, například existence daňového dokladu v předmětném zdaňovacím období. 🙂 Platí však nejen výše uvedené administrativní omezení. Na co je přijaté zdanitelné plnění použito? Na tuto otázku musí plátce DPH odpovědět. A odpověď může být… Zobrazit více »

Musíme krátit DPH u osvobozených nájmů?

Vytvořil | Září 6, 2012

Nikdy jsme je neměli, proto nevíme, jak postupovat. Krácení nároku na odpočet DPH Pokud plátce poskytuje zákonem o DPH vyjmenovaná osvobozená plnění, musí zpravidla krátit nárok na odpočet. V průběhu roku používá tzv. zálohový koeficient – viz článek: Nový a starý Koeficient pro krácení nároku na odpočet DPH „Nový“ zálohový koeficient Bohužel platí stejné pravidlo, i… Zobrazit více »

Můžeme si nárokovat DPH u koupě firemního auta?

Vytvořil | Prosinec 19, 2011

V dubnu letošního roku jsme si pořídili nové osobní auto. Finanční úřad zpochybňuje uplatněný nárok na odpočet DPH, nařizuje nám krácení daně na vstupu. 🙂 Otázka v titulku je jednoznačná a stejně může znít také odpověď: ANO! 🙃 Přesto má tazatel problémy s nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty, dokonce se v dotaze uvádí, že místně příslušný Finanční… Zobrazit více »