Archiv kategorií: Fyzické osoby DP 2022

VIDEO Fyzická osoba a příjmy Nájemné a Ostatní příjmy

Daňové přiznání nyní pro fyzické osoby zpracovává daňový poradce, nicméně je důležité, aby poplatník připravil relevantní podklady. Odpovídáme také na aktuální dotazy! Fyzické osoby určitě pomůže, když si uvědomí, jak je relativně snadné vyplnit přílohu č. 2 tiskopisu Daňového přiznání. 🙂 Optimalizace Nabízíme také několik námětů k daňové úspoře 🙂, netýkají se jen manželů, kterým jsme… Zobrazit více »

Časové odpisy na 1/2 roky?

Odpovídáme na aktuální dotaz, jsme trochu překvapeni, že nabídnutá varianta optimalizace – již několik let – by mohla být při zpracování daňového přiznání za loňský rok opomenuta! 🙃 Mimořádné časové odpisy V zákoně o daních z příjmů se v tomto bodě snadno zorientujete, viz § 30a. Jen si zkontrolujte, že:: Odpověď na dotaz: Opravdu není… Zobrazit více »

Datovky a povinné elektronické podání? ANO i NE!

Desetitisíce podnikatelů letos „zápasilo“ s novinkou, podáním daňového přiznání „pouze“ v elektronické formě. PLUS Jednoznačně se tím zjednoduší daňové procesy, automaticky se prodloužil termín odevzdání (a zaplacení daní) o jeden měsíc. 🙂 MÍNUS Neměl by být žádný. Jde však o novinku, navíc datové schránky byly zřízeny až letos, a tak skutečně mělo mnoho fyzických osob (ale i… Zobrazit více »

Zapomněli jste podat DP DPFO…?!

Nepodnikali jste v loňském roce, ale máte povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob? A nestihli jste „zákonný“ termín pondělí 3. dubna…? 🙃 NEVADÍ… Odpovídáme na aktuální dotaz: Elektronické podání Doporučujeme vám využít portál Finanční správy: MOJE daně. 🙂 Naše RADA Nezapomeňte správně „vše“ vyplnit, použijte také odpovídající formáty tiskopisů. Jak opakovaně upozorňuje FinS, ve… Zobrazit více »

DANĚ příští úterý!

Mnoho let jsme byli naučeni, že Den D pro Daň z příjmů je konec března, resp. 1. dubna. Zavedením druhého termínu (třetím je letos 3. červenec, odklad daňovým poradcem), vázaného na elektronickou formu podání, došlo k zásadní změně, na kterou si poplatníci daně z příjmů fyzických osob stále nezvykli. Právo poplatníka Navíc zřízením datových schránek pro osoby samostatně… Zobrazit více »

Fyzická osoba a povinnost podat DP elektronicky

Snad nejdůležitější „daňová“ novinka je stále předmětem nejasností, přitom jde o základní informaci, kdo a kdy musí podat daňové přiznání za kalendářní rok 2022! Datové schránky Všem fyzickým osobám, ať už mají či nemají třeba živnost „pozastavenu“/přerušenu, byly zřízeny „ze zákona“ datové schránky. Jak musí podat DP? Pouze „elektronicky“! Na druhé straně, forem je více,… Zobrazit více »

Zapomněli jste nahlásit osvobozené příjmy?

Na skutečnost, že platí oznamovací povinnost podle § 38v ZDP, „hlášení“, jsme vás již několikrát upozorňovali. Limit Jde o případy, kdy takový jednotlivý příjem za loňský rok vyšší než 5 000 000 Kč, ale netýká se to například prodeje nemovitých věcí. Termín Hlášení se musí podat v „zákonném termínu“ pro podání daňového přiznání. ALE… Platí pro každého,… Zobrazit více »

Kontrola termínů podání DP pro Fyzické osoby

Na základě mnoha dotazů opakujeme základní pravidla platná pro podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za kalendářní rok 2022. Teorie Skutečně platí tři různé termíny: Zaplacení daně Je povinností ji uhradit podle § 135/3 daňového řádu poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení. Listinná vs. elektronická forma Nemá-li fyzická osoba povinnost podat… Zobrazit více »

Aktuální VIDEO: Termíny pro podání Daňového přiznání FO

Nabízíme vám krátké VIDEO, v němž vysvětlujeme, kdy a v jaké formě mohou nebo musí Fyzické osoby podat daňové přiznání za kalendářní rok 2022. Tři termíny Existují totiž ze zákona tři různé lhůty, termíny, a poplatníci mají překvapivě velký výběr. 🙂 Povinnost podat DPFO Na jednom snímku též vysvětlujeme, kdo (ne)musí vůbec daňové přiznání zpracovávat! Naše RADA… Zobrazit více »

Vzorový příklad na optimalizaci FO nájem

Navazujeme na předchozí články a vzorové VIDEO, a opakující se dotazy. Uvedeme si jednoduchý příklad. Poplatník Má jen příjmy z nájemného a řeší, která z variant je pro něj výhodnější: výdaje (ne)prokazovat? Příjmy jsou 600 000 Kč, výdaje prokázané 190 000 Kč, „zisk“ je tedy 410 000 Kč. Optimalizace Zapomíná se na „výklady“ týkající se služeb. V příjmech jsou totiž i… Zobrazit více »