Category Archives: ZZ_Čínská chřipka a daně

Čínská chřipka a osvobození od DPH

Každé plus, které je/bylo nabídnuto kvůli pandemii 🙃, je příjemné. 🙂 V některých případech je však nutné doložit poskytnutou daňovou výhodu. INFO Finanční správy K dispozici je sdělení týkající se: Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně (článek 151 směrnice 2006/112/ES a článek 13 směrnice 2008/118/ES Citujeme: „Směrnicí Rady (EU) 2021/1159 ze dne 13. července 2021, kterou se… Read More »

Kompenzační bonus za leden 2022

Jedná se o tzv. druhé bonusové období. 🙂 KDO má šanci na tuto podporu? Jedná se o: osobu samostatně výdělečně činnou (§ 7 ZDP) společníka společnosti s ručením omezeným osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Podmínky Nutné je si ověřit kritéria, která jsou pro každou z výše uvedených skupin občanů… Read More »

Kompenzační bonus za rok 2021

Připravujete daňová přiznání, ale nezapomeňte na finanční pomoc státu! Jedná se o tzv. první bonusové období. 🙂 JAK žádat? Využijte zpracované: Pokyny k vyplnění Žádosti o kompenzační bonus bonusové období od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021. Citujeme: „Formulář žádosti lze využít pro podání žádosti o kompenzační bonus za ty kalendářní dny v rámci… Read More »

Žádosti Kompenzační bonus

Nezapomeňte si včas připravit podklady pro žádosti o kompenzační bonus! Finanční správa Všichni věříme, že se konečně dočkáme „klientského přístupu“, že skončila arogance předchozího vedení… INFO K dispozici jsou potřebné informace a také vzorové žádosti, jak získat kompenzační bonus. Pokyny U tiskopisů, i když jsou příslušné Pokyny, tj návody k vyplnění dlouhé a podrobné, se vyplatí je… Read More »

Nový kompenzační bonus

Problémy s Čínskou chřipkou jsou bohužel nekonečné… Česko se nachází opět v kritické situaci, kterou zavinila vláda, neschopná činit rázná a rozumná opatření… Kolik tisíc mrtvých spoluobčanů má na svědomí Babiš, Vojtěch a další…🙃 Krize a řešení? Využijte nabídky ke zmírnění ekonomických dopadů. Postupujte podle publikovaných „pokynů“, aktuální tiskové zprávy resortu Financí. Uvádíme proto jen základní informaci,… Read More »

Babiš, Hamáček, Vojtěch…: Desetitisíce mrtvých spoluobčanů…

Čínská chřipka je jen těžce zvladatelná, ale přidá-li se k tomu chaotická vláda a zejména „opatření“ před volbami, výsledek je tragický… 🙃 O tom jsme se všichni přesvědčili několikrát během loňského roku a aktuálně se místo podpory očkování, které se v Česku prakticky zastavilo, a tlaku na dodržování pravidel v uzavřených prostorách (ve všech sousedních zemích a v celé… Read More »

Registrace k DPH a provozní dotace

Mnoho podnikajících subjektů, byť s velkými obtížemi, získalo kvůli čínské chřipce tzv. provozní dotaci, která se účtuje do výnosů. Pokud nebyl příjemce dotace plátcem DPH, řeší, jestli mu nevznikla povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Obrat? Jde o naplnění známého obratu ve výši 1 000 000 Kč. Na otázku z BLOGu odpovídáme, že se nejedná o zdanitelné plnění, resp.… Read More »

Vztahy ve skupině a vliv Čínské chřipky

Jedná se o určení “správné” částky za uskutečněná plnění v dané konkrétní skupině, aby nedocházelo ke zkreslování základů daně z příjmů. INFO Finanční správa publikovala informaci k této problematice.. O co se jedná, krátce citujeme: „Pokyn k dopadům pandemie COVID-19, který vydala 18. 12. 2020 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj („OECD“), která se zaměřuje na… Read More »

Léto s Čínskou chřipkou

Omlouváme se – pro někoho za nevhodný titulek – ale pravdou je, že letní cestování s sebou přinese nárůst… 🙃 Prosím, věnujte proto maximální pozornost svému zdraví, rizikovým místům se vyhýbejte – a je-li to nutné, chraňte se…! Ceny respirátorů (a snad i jejich kvalita – věřme, že konečně budou jiní dodavatelé, než ti nekvalitní z Číny…)… Read More »

Respirátory s/bez DPH

Pomalu a jistě končí různá opatření kvůli Čínské chřipce, nejen v běžném životě 🙂, ale také u daní 🙃. To není v této oblasti příliš povzbudivé, neboť dopady katastrofální politiky Agentovy vlády jsou dlouhodobé. Prominutí DPH končí? Již dříve bylo prodlouženo promíjení DPH při dodání respirátorů včetně pořízení z JČS a dovozu, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 23/2021 ze… Read More »