Čínská chřipka a daňové náklady

Vytvořil | 25 května, 2020

Titulek se každému, kdo podniká, ať už se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, bude zdát zbytečný.

Různé výdaje způsobené Čínskou chřipkou a Daňový náklad?

Uplatníte je jako daňově účinné podle obecných pravidel § 24/1 ZDP.

INFO Finanční správy

Podíváte-li se na server FinS, dozvíte se „nové“ informace – například po měsíci byla publikována další (!), a to dne 14. května – to je pracovní nasazení a pomoc pro lidi…!

Nicméně si ji ocitujeme v plném rozsahu:

„Informace k daňové uznatelnosti nákladů na povinné testy na COVID-19.

  • U plátce daně (zaměstnavatele):

Náklady na povinný test na COVID-19 zaměstnanců jsou povinným výdajem zaměstnavatele podle § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Jedná se tedy o daňový výdaj podle § 24 odst. 2 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“).

Na straně zaměstnanců jde o příjem ve formě povinného plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce stanovených právním předpisem, který podle § 6 odst. 7 písm. e) zákona o daních z příjmů není předmětem daně.

  • U podnikatele:

Souvisí-li povinný test COVID-19 s výkonem podnikatelské činnosti, jedná se o daňově účinný výdaj dle § 24 zákona o daních z příjmů.

Naše RADA

Připravte se na kontroly ze strany správy daní.


Musíte myslet na to, že Finanční správa pod taktovkou některých Estébákových lidí, nepatříte-li do jejich party, nepřestává šikanovat daňové subjekty ani v této době. 🙃


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *