Archiv kategorie: Úprava odpočtu

Teorie a praxe: Koeficient pro úpravu odpočtu

Vytvořil | 21 ledna, 2021

Koeficient pro úpravu odpočtu podle § 78 a násl. ZDPH se týká dlouhodobého majetku. Navážeme na včerejší příklad. 🙂 Roky 2021 až 2024 Další kontroly provádíme podle pětiletého časového testu (nemovité věci deset let!). Korekce je povinná, je-li rozdíl koeficientů vyšší než 10 % (pokud je v neprospěch plátce). 🙃 Vzorový příklad rok 2021 Období Skutečnost DP k DPH… Zobrazit více »

DPH a kalendářní rok – úprava odpočtu

Vytvořil | 23 ledna, 2020

Pro dlouhodobý majetek stanoví zákon o dani z přidané hodnoty velmi přísná pravidla. Musíme kontrolovat pět nebo deset let (nemovité věci!), jak ho používáme – z pohledu daně z přidané hodnoty. Korekce DPH na vstupu To je smyslem § 78 a násl. zákona o DPH. Každoročně testujeme, jestli nedošlo „…ke změně rozsahu použití…“. Zpravidla je to pro účely… Zobrazit více »

Nové auto a nárok na daň z přidané hodnoty (2)?

Vytvořil | 6 srpna, 2019

Navazujeme na včerejší článek. Co je naší povinností v dalších letech? Auto jsme pořídili v roce 2019, proto v letech 2020 až 2024 každoročně kontrolujeme, jestli se nezměnil původní „roční“ parametr. 🙃 Aplikujeme tzv. úpravu odpočtu podle § 78 a násl. zákona o DPH. Pokud ano, provádí se korekce původního nároku na odpočet DPH. Praxe Představme si, že… Zobrazit více »

DPH a opravy majetku

Vytvořil | 13 června, 2019

DNES je třináctého a pro někoho bude nemilé, když se seznámí s níže rozebranou novinkou ze zákona o DPH, ale je účinná již od 1. 4. 2019. 🙃 Reagujeme tím na krátký aktuální dotaz. Tato změna se a priori netýká toho, zda je či není uplatněn reřim reverse charge u stavebně-montážních prací. „Dodatečné“ kontroly nároku na… Zobrazit více »

Vyrovnání nebo úprava odpočtu DPH?

Vytvořil | 7 listopadu, 2017

Mezi nejsložitější případy v oblasti daně z přidané hodnoty platí korekce dříve uplatněné DPH na vstupu. Musíme zdůraznit, že původní nárok byl oprávněný, ALE… 🙃 Zákon o DPH počítá s dodatečnými změnami, které nazývá: Vyrovnání odpočtu, a to podle § 77. Úpravou odpočtu v kontextu § 78 a násl. Vyrovnání odpočtu Jde o využití obchodního majetku – vyjma dlouhodobého… Zobrazit více »