Fyzická osoba a příjmy ze sdružení – a jiné…

Vytvořil | 22 dubna, 2020

Na konkrétní otázku, jaký může mít základ daně účastník sdružení – jinými slovy:

  • “Jaké bude platit daně za loňský rok fyzická/právnická osoba (společník společnosti), odpovědět (ne)umíme.

ALE poradit můžeme…

Přestože neznáme přesné částky a další potřebné údaje, řešení nabízíme. 🙂


Vzorový příklad

Činnosti společníka mohou být různé, což potvrzuje následující tabulka.

Aktivity FO Výsledek (1) Výsledek (2)
Podíl na Sdružení + 200 000 + 200 000
Jiné – prodej zboží + 100 000 – 100 000
Jiné – poskytnutí služeb + 100 000 + 50 000
DDZ + 400 000 + 150 000

Dílčí daňový základ (DDZ) u Fyzické osoby – zde v § 7 ZDP – vychází z výsledku sdružení a vlastních aktivit fyzické osoby (kterých může být více s různým výsledkem…).


Stejné/obdobné je to u právnické osoby.


Teorie vs. Praxe

V praxi to bude samozřejmě trochu složitější především u Fyzických osob, v tabulce jsme uvažovali pouze o „daňovém“ výsledku, netrápili jsme se tím, jestli fyzická osoba:

  • výdaje prokazuje (účetnictví, daňová evidence) nebo používá paušál atd.

Naše RADA

Nejvíce chyb se dělá v nesprávné interpretaci § 12 ZDP, podmínek pro variantu paušálních výdajů! 🙃

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *