Fyzické osoby skutečně někdy nemusí zálohy platit?

Vytvořil | 8 července, 2019

Navazujeme na červnový článek a dotaz.

Doručujeme ověřit všem podnikajícím fyzickým osobám, jestli skutečně musí „nové“ zálohy na základě platně podaných daňových přiznání za loňský rok platit!

Nové a staré zálohy na daň z příjmů

Tak jsme nazvali výše zmíněný článek, v němž jsme zdůraznili základní pravidla.


Postupujeme podle § 38a zákona o daních z příjmů.


Naše RADA

Týká se fyzických osob, jestliže mají souběh dílčích daňových základů („DDZ“) také s § 6 ZDP, tj. ze závislé činnosti, jak je to uvedeno v odstavci pátém:

  • Neplatí se zálohy, je-li tento DDZ z § 6 ZDP vyšší než 50 % z celkového základu daně.
  • Případně hodnotu záloh snížíme na polovinu, činí-li zmíněný DDZ alespoň 15 % a více.

Více viz již dříve publikované příspěvky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *