Category Archives: ZZ_Archiv_2019

Musí Fyzická osoba podat DP za loňský rok?

Titulek si přeložíme, kdy vzniká povinnost podat daňové přiznání? Zákon Přesný popis obsahuje § 38g ZDP. Výklady K této problematice je například doplňujícím zdrojem informace zveřejněná na webu Finanční správy. Dotaz Podnikající FO Odpovídáme na konkrétní dotaz. Sice fyzická osoba v loňském roce prakticky nepodnikala, dosáhla pouze “zisku” ve výši 10 000 Kč, musí podat daňové přiznání. 🙃 Nelze… Read More »

Nejasné otázky a odpovědi k dani z příjmů PO za rok 2019?

Volně navazujeme na článek k DPFO, jak je to s daní z příjmů právnických osob za loňský rok? Daňové tipy Také pro právnické osoby jsme již publikovali mnoho článků s náměty, jak optimalizovat daňovou povinnost. 🙂 Viz kategorie: Daňové tipy PO. Finanční správa Na stránkách správy daní jsou uvedeny obecné doplňující informace. 🙂 Naše RADA Opakujeme naši pondělní radu. K řešení… Read More »

Nejasné otázky a odpovědi k dani z příjmů FO za rok 2019?

Všichni se nyní zabýváme zpracováním daňových přiznání za loňský rok. Samozřejmě řešíme zapeklité a nejasné problémy, neboť zákon a publikované výklady jsou často nejasné a nesrozumitelné. 🙃 Daňové tipy Mnoho otázek jsme již vyřešili a jsou mimo jiné uvedeny jako Daňové tipy FO. Finanční správa Vzorové případy jsou také uvedeny na webu Finanční správy. 🙂 Naše RADA… Read More »

Březen a Daně…

Jedná se především o daň z příjmů fyzických a právnických osob. Termín podání daňových přiznání, pokud si nevyřídíte odklad, je středa 1. dubna. 🙃 JAK nejlépe postupovat? U právnických osob je situace nepoměrně jednodušší, protože zkušená účetní zpracuje účetní uzávěrku – zjistí se daňová povinnost, zaúčtuje se a následně se sestaví „svatá verze“ DPPO včetně účetní závěrky.… Read More »

DANĚ 2019 – tiskopisy se nemění!

Pokud se řídíte naší radou, v klidu si promýšlíte, jak nejlépe optimalizovat daně za letošní rok, máme pro Vás další pozitivní informace. 🙂 Tiskopisy Formuláře jsou v podstatě shodné, nemusíte se trápit s tím, jestli nedošlo k zásadním změnám! JAK optimalizovat daně? V letošním roce došlo k mnoha zásadním novinkám u daně z přidané hodnoty, pro daň z příjmů využijete naše dřívější náměty. Viz… Read More »

DANĚ 2019 – optimalizaci připravujte!

Navazujeme na včerejší článek – věnujte se skutečně přípravě daní za letošní rok. Včas si proveďte odhady, jak vám daně vycházejí. 🙂 Příprava optimalizace FO Zejména pro podnikající fyzické osoby je důležité, aby si zjistili potřebné údaje. Důvod je prostý – rozhodují se, jestli je výhodnější paušál nebo výdaje prokázané. 🙂 Příjmy z nájemného Samozřejmě se možnost… Read More »

CO je důležité pro DP DPH?

Mnohé z nás čeká krušný pracovní víkend, v pondělí se musí odevzdat daňová přiznání k DPH a Kontrolní hlášení. 🙃 CO je… po novele zákona… Tak bychom si mohli doplnit titulek. Překvapivě zdůrazníme jenom dvě novinky, o kterých jsme Vás již informovali: Výpočet daně a zaokrouhlování Časové období (zdaňovací) u dobropisů A doplňujeme odkaz na staronový tiskopis Kontrolního hlášení.… Read More »

Služby a nájem u DPH po novele

Před několika týdny jsme Vás informovali o nenápadné změně týkající se určení dne uskutečnění zdanitelného plnění u služeb souvisejících s nájmem nemovitostí. 🙂 Dotaz Aktuální připomínka, resp. dotaz směřuje k vysvětlení dvou různých přístupů u fakturace (DUZP). Řešení Omyl plátců může v praxi po novele nastat, neboť mohou zaměnit písmenka § 21/4 zákona o DPH: „b)  dnem odečtu z… Read More »

Aktuální DP k DPH a záznamní evidence

Doplňujeme výklad některých vazeb aktuálních daňových přiznání k DPH na letošní novelu zákona. Záznamní evidence Je/musí být nezbytnou součástí všech daňových přiznání, což lze snadno dovodit z § 100 a násl. zákona o DPH. 🙃 Uvedeme si jeden konkrétní příklad „nového“ problému, o němž se moc nehovoří: Kontrola nároku na odpočet DPH u opravy nemovitých věcí, viz… Read More »

Jak je to s tiskopisy pro DPH?

Před dvěma týdny jsme Vás informovali o „novém“ tiskopise pro kontrolní hlášení. A co Daňové přiznání k DPH? Původní tiskopis je zachován. 🙂 Kontrolní hlášení Novinka se však týká kontrolního hlášení! 🙃 Citujeme z informace MF z dubna letošního roku_ „Obsah a struktura formuláře daňového přiznání k DPH zůstává nezměněn. Dochází pouze k aktualizaci vybraných názvů a popisů položek formuláře… Read More »