JAK se nově zdaní prodej SRO…

Vytvořil | 25 září, 2023

Navazujeme na páteční článek, neboť se dramaticky změní podmínky pro osvobození prodeje SRO. 🙃 Odpovídáme též na aktuální dotaz!

Jedná se v takovém případě o § 10 Ostatní příjmy, a způsob zdanění má být podle novely následující:

„Je-li příjem z úplatného převodu cenného papíru nebo podílu v obchodní korporaci, který není představován cenným papírem, zahrnut do základu daně jen zčásti z důvodu použití postupu podle § 4 odst. 3 a byl-li tento cenný papír nebo podíl nabytý poplatníkem do 31. prosince 2024, mohou být namísto výdajů podle odstavce 5 nebo 6 výdaji

a)    tržní hodnota tohoto cenného papíru nebo podílu určená podle zákona upravujícího oceňování majetku

1.   k 31. prosinci 2024, nebo

2.   ke dni úplatného převodu tohoto cenného papíru nebo podílu, pokud se tento úplatný převod uskutečnil před 31. prosincem 2024, a 

b)    výdaje související s uskutečněním úplatného převodu tohoto cenného papíru a platby za obchodování na trhu s cennými papíry při pořízení cenného papíru, jde-li o příjem z úplatného převodu cenného papíru.“.

Naše RADA

Vážení,

opakujeme včerejší radu…, nutné je ověřit si, jak vám v takovém případě vychází dílčí základ daně při prodeji v příštím roce (a později). (Samozřejmě se musí provést “odhad” odhadu…)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *