KDY bude účinná novela zákona o účetnictví?

Vytvořil | 29 září, 2023

Na otázku v titulku si odpovíme, ALE…

Vycházíme ze zdrojů Finanční správy, ALE… Vše bude jasné, až když bude k dispozici schválená svatá verze Balíčku. 🙂

Leden 2024

Od ledna by měla být drtivá většina nových ustanovení platit, včetně zákona o účetnictví. Konkrétní přehled je k dispozici. Jako příklad uvádíme:

Účinnost ZoÚč 1. 1. 2024

ČÁST TŘICÁTÁ pátá Změna zákona o účetnictví Čl. LVIII

„ČÁST ŠEDESÁTÁ pátá ÚČINNOST Čl. CXI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, s výjimkou ustanovení

a) čl. LVI bodu 13, čl. LXXXIV a čl. LXXXV, která nabývají účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení,

b) čl. LIV bodů 31 a 41 a čl. LVI bodů 3, 9, 15, 26, 30 a 31, která nabývají účinnosti dnem 1. února 2024,

c) čl. XXXII bodů 1 až 6, 8, 9, 11 až 35, 37, 39 až 41, 44 až 51, 53 až 64, čl. XXXIII, čl. XLVI, čl. LIV bodů 26 až 30 a 32, čl. LVI bodů 19 až 25 a čl. LXVI bodu 6, která nabývají účinnosti dnem 1. března 2024,

d) čl. XI, XVII bodů 3, 9, 10, 11, 18 a 19, čl. LXXII bodů 2 až 15 čl. LXXIII, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2024,

e) čl. XIII bodů 4, 12 až 14, 26, 30, 32, 34, 43, 48 až 50, 60, 62, 63, 67 a 70, čl. XIV bodů 3, 4, 7 a 8, čl. XV body 8, 29 a 32, čl. XXXII bodu 10, čl. XLIII bodů 3 a 5, čl. LIV bodů 21, 33, 42, 50 a 53, čl. LVI bodů 7, 10, 16, 27 a 32 a čl. XCVII, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025,

f) čl. LIV bodu 5, čl. LVII, čl. LXXXII bodů 1, 2, 5 až 10, čl. LXXXIII, čl. XCI, čl. XCII bodů 103, 107, 154, 156 a čl. CX bodů 10 a 13, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2025,

g) čl. LIV bodů 22, 34, 43, 51 a 54 a čl. LVI bodů 8, 11, 17, 28 a 33, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2026,

h) čl. LIV bodů 35, 44, 52 a 55 a čl. LVI bodů 12, 18, 29 a 34, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2027.

 Naše RADA

O vývoji legislativního procesu (nikoliv o obstrukcích…) Vás budeme včas informovat!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *