Lze uznat členské příspěvky jako daňový náklad?

Vytvořil | 2 července, 2020

Otázka by se mohla zdát každému jako zbytečná, protože by neměl žádný podnikatelský subjekt zbytečně vynakládat finanční prostředky, resp. „utrácí“ se účelně s jasným cílem, aby se v podnikání dařilo… 🙂

ALE… (1)

V zákoně o daních z příjmů je však uvedeno omezení v § 23/2/d, proto je aktuální dotaz zcela na místě.

Zrekapitulujeme si, že se v této konkrétní situaci jedná o:

 • dobrovolné členství (příspěvky),
 • cílem je zkvalitnění podmínek pro  podnikání,
 • a související s danou vykonávanou činností.

Tyto parametry jsou rozhodující pro daňové posouzení! 🙂

Podmínky

Podle druhého bodu zmíněného ustanovení zákona o daních z příjmů je členský příspěvek uznán, je-li

 • „…nutnou podmínkou…k výkonu činnosti“.

Řešení

Zde jsou vynaloženy finanční prostředky a podmínka „nutnosti“ je zcela logicky pouze na poplatníkovi a odpovídá to ZDP, není v něm totiž uveden žádný odkaz na některou právní normu ukládající povinnost/nutnost – to je v jiném (prvním) bodě diskutovaného paragrafu.


Jedná se o daňový náklad, pokud jsou splněny základní kritéria § 24/1 ZDP. 🙂

V tomto případě je smysl zřejmý, dosažení lepších ekonomických výsledků díky této spolupráci.


ALE… (2)

Proto podle našeho názoru obsahuje zákon o daních z příjmů z výše uvedeného výkladu navazující doplňující podmínku, aby se dosáhlo daňové neutrality ve vztahu ke státnímu rozpočtu (základů daně dotčených subjektů):

 • Podle 25/1/zo ZDP nesmí být u příjemce členský příspěvek osvobozen od daně!

Naše RADA

Vhodné je  získat pro uznání tohoto daňového nákladu písemné potvrzení příjemce, že inkaso příspěvku bude u něj zdaněno daní z příjmů právnických osob, tj. není osvobozeno od daně.

Jeden komentář k “Lze uznat členské příspěvky jako daňový náklad?

 1. Paní Milena

  Dobrý den,
  tedy členské příspěvky jsou nedaňové s nulovou sazbou DPH, účtováno např. na 548900. Pokud je ale vystavená faktura s textem servisní poplatek, který je navíc daněn s 21% sazbou DPH, může se to brát tak, že se jedná o celoroční službu a v tomto případě by se mohlo jednat o daňový náklad se zaúčtováním 51800? Děkuji
  ADKA
  Na dotaz odpovíme v úterním příspěvku.
  Doplnění
  A doplnění tazatelky o konkrétní případy:
  Členské příspěvky dobrovolné jsou daňově neuznatelné s nulovou sazbou DPH a účtují se na 548900.

  Jestliže je ale vystavena ještě jedna faktura s textem servisní poplatky k členství a navíc je zdaněno sazbou DPH 21%, lze to brát tak, že se jedná o službu, tedy daňově uznatelný náklad se zaúčtováním na účet 518000?
  Druhá faktura je normálně za členský příspěvek s nulovou sazbou jako vždy.

  Můj názor je, že by tak mohlo být, protože proč by se jinak danilo sazbou 21 % DPH, když by to nemohlo být daňově uznatelné . Vnímám to jako jakousi servisní službu v rámci toho ročního členství

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *