(NE)musíte podat DP a využijete Roční zúčtování?

Vytvořil | 15 února, 2019

Navazujeme na pondělní článek a dotazy k povinnosti podat daňové přiznání.


Je-li skutečně nutné ho zpracovat a odevzdat, nemůžete využít jednodušší formu „vyúčtování“ daně z příjmů fyzických osob prostřednictvím ročního zúčtování záloh. 🙃


Povinnost podat DPFO 🙃

Je popsána v § 38g zákona o daních z příjmů, uvádíme nejčastější případy:

 • Souběh příjmů ze závislé činnosti v jednom kalendářním měsíci.
  • Uvedené se netýká třeba doplatků mzdy za dřívější zamšstnání, ale na druhé straně souběhem se rozumí i dohoda o provedení práce atd.
 • Další příjmy mimo závislou činnost, jsou-li vyšší než 6 000 Kč.
  • Jde o brutto příjem, nikoliv „zisk“.
 • Každý poplatník, který má příjmy vyšší než 15 000 Kč.
  • Opět jde o příjem, nikoliv „zisk“ – ale DPFO se nepodává, jestliže se jedná o příjmy, které nejsou předmětem daně, osvobozené od daně, zdaněné srážkovou daní.
 • Výsledkem je daňová ztráta.
  • To znamená také pro případy, kdy příjem je nižší než výše uvedených 15 000 Kč.

Naše RADA

Pozorně si ověřte, jaké příjmy jste skutečně v loňském roce vykázali. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *