Uzávěrka a digitální měna

Vytvořil | 13 února, 2019

Při zpracování účetní uzávěrky řešíte mnoho různých problémů, jedním z nich může být kontrola účtování tzv. digitálních měn.

Sdělení Finanční správy

V účetních předpisech je obtížné nalézt jasnou metodiku účtování.


K dispozici je však Informace Ministerstva financí, které navrhuje následující způsoby ocenění a účtování.


Oceňování

Pro ocenění digitálních měn se použije § 25 odst. 1 písm. c), d) a l) a odst. 4 a 5 zákona o účetnictví. Dále se uvádí odkazy na Vyhlášku:

  • 49 Vyhlášky: „…v okamžiku jejich nabytí…“.

A § 55 „…k rozvahovému dni…“ upravující tvorbu a použití opravných položek.

Inventarizace

Samozřejmě je povinná inventarizace jako ostatních složek aktiv.

Vykazování v závěrce

Digitální měny se v rozvaze vykazují podle zvoleného způsobu účtování,

  • na samostatném řádku v rámci položky „C.I.2. Nedokončená výroba“, „C.I.3.1. Výrobky,

nebo

  • „C.I.3.2. Zboží“.

Lze digitální měny, v souladu s § 4/1 Vyhlášky, vykazovat odděleně od ostatních položek zásob.

Další informace se uvádí v příloze v účetní závěrce.

Naše RADA

Doporučujeme postupovat podle publikovaného názoru Finanční správy. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *