„Neočekávané zisky“ a daňové přiznání

Vytvořil | 6 února, 2024

Plníme zpravodajskou povinnost a informujeme o sdělení Finanční správy, které je vydáno pro větší právní jistotu poplatníkům, kterých se tato problematika týká.

Citujeme část publikovaného textu:

„GFŘ proto ve vazbě na výše uvedené uzavírá, že lhůta pro podání daňového přiznání k dani z neočekávaných zisků se odvozuje od identických ustanovení jako lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, přitom tyto lhůty jsou na sobě nezávislé. Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z neočekávaných zisků bude správcem daně posuzována odděleně a individuálně v závislosti na nastalých okolnostech a skutečnostech, které délku lhůty mohou ovlivnit. Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z neočekávaných zisků se proto může se lhůtou pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob shodovat, ale může být též určena odlišně, typicky např. v důsledku individuálního rozhodnutí o prodloužení lhůty podle § 36 DŘ.

Pro úplnost uvádíme, že daňové přiznání k dani z neočekávaných zisků je ve smyslu § 72 odst. 1 DŘ považováno za formulářové podání a pokud poplatník daně z neočekávaných zisků naplní zákonem definované podmínky (§ 72 odst. 6 DŘ), má povinnost podat daňové přiznání k dani z neočekávaných zisků elektronicky.“

Naše RADA

Pro podání konkrétního daňového přiznání využijte tiskopis zveřejněný správcem dan, tj. aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu v rámci Portálu MOJE daně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *